Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Nicolae Spori?   
Duminică, 09 Octombrie 2011 13:16
Cristo Rodentor - Brazilia
- Un nume de rezonan??: artistul Gheorghe Leonida, în Brazilia -
La 12 octombrie 2011 se împlinesc 80 de ani de la inaugurarea pe muntele Corcovado din Rio de Janeiro a celebrului monument dedicat Mântuitorului Isus Hristos (Cristo Rodentor). În decursul celor 80 de ani de existen?? a devenit un brand al Braziliei ?i chiar al Americii Latine, considerat de presa interna?ional? ca fiind una din cele ?apte minuni ale lumii moderne, vizitat anual de milioane de turi?ti. În 2003, s-a amenajat la baza statuii (în interior) o capel? romano-catolic? unde se oficializeaz? cununii cu miri din întreaga lume. În timpul activit??ii la Rio de Janeiro (1970 – 1975) la Oficiul diplomatic român - în calitate de consul - am vizitat de mai multe ori acest minunat monument. Pe atunci, urcarea se f?cea cu un „bondinho" - un tramvai cu cremalier? de dou? vagoane al c?rei sta?ii de pornire era vis-à-vis de sediul Lega?iei noastre, pe rua Cosme Velho. Am avut prilejul s? studiez multe materiale documentare (inclusiv cele publicate în 2009) cu privire la istoricul construc?iei acestui munument. Nic?ieri, îns?, nu se f?cea vreo referire la autorul, de fapt, al sculpturii figurii (capului) statuii. Se acredita ideea ca fiind opera sculptorului Paul Landowsky - francez, de origine polonez?, care fusese managerul general al lucr?rii, realizat? la Paris între anii 1926-1931. În contactele avute la Rio de Janeiro cu personalit??i culturale din diaspora român?, am aflat de la doamna Vana Duchiade, patroana Libr?riei Leodardo da Vinci, informa?ia potrivit c?reia sculptura capului monumentului Cristo Rodendor este opera artistului român Gheorghe Leonida, n?scut la Gala?i, în 1892, cu studii de specialitate ?i realiz?ri sculpturale de marc? la Roma ?i apoi la Paris. Gra?ie talentului s?u unanim recunoscut, a fost angajat de Paul Landowsky s? realizeze figura (3,75 m) acelui monument. Informa?ia respectiv? a fost confirmat? ulterior ?i de alte personalit??i, precum: prof. Alexandru Frâncu, Alecu Nicolau ?i muzicologul Petric? Jianu. În lucrarea mea, „Evoc?ri - Un vâlcean în lumea larg?" (Râmnicu Vâlcea, Ed.Adrianso - 2001) referitoare la Brazilia, am introdus aceast? informa?ie cu privire la realizarea sculptorului Gheorghe Leonida.

În anii 1999 - 2000, pe când lucrarea se afla în manuscris, am intrat în contact cu acad. prof.dr. Atico Vilas-Boas da Mota care se afla la Bucure?ti în calitate de vice rector la Universitatea Interna?ional? ?i profesor de portughez? la Ambasada Braziliei. În timpul vizitelor profesorului Atico la noi, acas?, i-am prezentat manuscrisul c?r?ii pentru a-mi prezenta opinia ?i observa?iile domniei sale. Cu acel prilej, a r?mas foarte surprins de cele men?ionate cu privire la realizarea sculptorului Gheorghe Leonida ?i m-a întrebat: „de la cine a?i ob?inut aceast? informa?ie?" F?cându-i cunoscut c? sursa era doamna profesoar? Vana Duchiade, a reac?ionat pe loc spunând: „Îmi amintesc, c? ?i mie mi-a spus acela?i lucru, în anii 50". În lucrarea sa enciclopedic? „Brasil e Romenia, Pontes - Culturais - Ed. Thesaurus - 2010, prof. Atico în sec?iunea „Sculptura român? în Brazilia", referindu-se la sculptorul Gheorghe Leonida, men?ioneaz?: „Cel ce vine în zilele noastre la Rio de Janeiro, pe cale terestr?, maritim? sau aerian?, z?re?te imediat minunatul monument dedicat lui Isus Hristos. A devenit simbolul acelui ora?. Îns?, pu?ini ?tiu, chipul acelei gigantice sculpturi a fost opera unui român. Pe când studiam la Rio de Janeiro, în decada 1950, animatoarea cultural?, d-na Vana Duchiade, patroana Libr?riei Leonardo da Vinci, ne informase c? un artist român fusese responsabil pentru sculptura capului Mântuitorului Hristos. De atunci, am notat aceast? informa?ie cu inten?ia ca la prima oportunitate s? aprofund?m cercetarea. În ziua de 15 iulie 2000, când eram la Bucure?ti, profesor la Universitatea Interna?ional?, am contactat telefonic pe dl. Laz?r Zamfirescu, fiul ministrului român la Lega?ia de Rio de Janeiro în perioada interbelic?, rud? îndep?rtat? a sculptorului Gheorghe Leonida ?i a surorii sale Elisa Leonida, „prima femeie inginer din lume, care mi-a confirmat c?, întradev?r, artistul Gheorghe Leonida a lucrat la atelierul artistului Landowsky, când acesta l-a angajat s? realizeze capul men?ionatului monument". Precizarea f?cut? de prof. Atico da Mota în prestigioasa lucrare, „Brasil e Romenia Pontes Culturais" cu privire la sculptorul Gheorghe Leonida elimin? o omisiune de neîn?eles ?i aduce la cuno?tin?a milioanelor de vizitatori ai Monumentului un adev?r care constituie o mândrie pentru spiritualitatea româneasc?.

Consemnare ?i traducere din portugheza-brazilian? - Nicolae Spori?

Not?:
Cristo Redentor a fost inaugurat la 12 octombrie 1931, ora 1900. Piatra fundamental? a fost pus? în 1922, la aniversarea a o sut? de ani de la proclamarea Independen?ei Braziliei, 7 septembrie 1922. Lucr?rile la monument au început în 1926. Statuia are 38 m în?l?ime: distan?a între cap?tul mâinilor întinde - 30 m. Greutatea total?: 1.145 tone.
Pe lâng? vechiul tramvai cu cremalier?, din 2003 func?ioneaz? ?i o instala?ie cu sc?ri rulante. Statuia se afl? la altitudinea de 710 m pe muntele numit Corcovado, situat în zona de Centru-Sud a metropolei Rio de Janeiro.
Gheorghe Leonida a decedat în anul 1942. footer