Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Lt. col.(r) Dr. Petre Opri?   
SĆ¢mbătă, 01 Octombrie 2011 18:28
Opris Petre
Implicarea Armatei Romāne īn construirea Canalului Dun?re-Marea Neagr? ?i a altor obiective ale economiei na?ionale

La īnceputul anului 1989, Nicolae Ceau?escu era reticent fa?? de inten?iile mare?alilor sovietici de modernizare a tehnicii de lupt? din dotarea armatei romāne. Una dintre cauzele acestei atitudini a liderului suprem al PCR era criza economic? prin care trecea Romānia de la īnceputul anilor '80. De exemplu, īn anul 1982, cheltuielile militare ale Romāniei au fost limitate la nivelul din anul precedent, iar la 23 noiembrie 1986 a fost aprobat? prin referendum na?ional reducerea unilateral?, cu 5%, a efectivelor, armamentului ?i cheltuielilor militare ale statului romān. Rezultatele acestuia pot fi privite īns? cu circumspec?ie tocmai din cauza unanimit??ii raportate īn epoc?: peste 95% dintre participan?ii la referendum au acceptat decizia propus?/dictat? de Nicolae Ceau?escu. Īn opinia noastr?, ac?iunea de consultare a voin?ei poporului romān a fost influen?at? īn mod negativ atāt de existen?a temutei Securit??i, cāt ?i de controlarea strict? ?i īn mod discre?ionar a rezultatelor referendumului de c?tre membrii aparatului de propagand? al P.C.R. Dup? desf??urarea referendumului respectiv, īn Bucure?ti a avut loc o mare adunare popular? (24 noiembrie 1986). Liderul suprem al P.C.R. a rostit cu acel prilej o cuvāntare consacrat? dezarm?rii ?i p?cii. „Vechea tez? a inevitabilit??ii r?zboiului – declara Nicolae Ceau?escu – se poate spune c? ar trebui īnlocuit? cu o nou? tez?, aceea a imposibilit??ii īn actualele condi?ii ale armamentelor ?i armelor nucleare a unui nou r?zboi mondial"[1].

Reducerea cheltuielilor militare ale Romāniei s-a desf??urat concomitent cu cre?terea exponen?ial? a efectivelor de militari īn termen ?i de cadre ale armatei deta?ate la Direc?ia de Lucr?ri īn Economia Na?ional? (DLEN). Propor?iile opera?iunii respective au fost recunoscute chiar de Nicolae Ceau?escu, īn cadrul unei īntālniri cu membrii Consiliului Militar al For?elor Armate Unite ale Organiza?iei Tratatului de la Var?ovia (Bucure?ti, 14 noiembrie 1986). Cu acel prilej, liderul P.C.R. a declarat astfel: „Aproape 50 la sut? din efectivele armatei lucreaz? la realizarea unor obiective economice. Consider?m c? prin aceasta ī?i men?ine chiar mai bine nivelul preg?tirii de lupt? ?i politice, spiritul de munc?, participānd efectiv la īnf?ptuirea programelor de dezvoltare a ??rii"[2]. Ideea utiliz?rii īn economia na?ional? a unor efective foarte mari de militari din Ministerul Ap?r?rii Na?ionale nu era nou?. Aceasta a ap?rut īnc? de la sfār?itul anilor '60, cānd s-a hot?rāt construirea unei ?osele strategice īn mun?ii F?g?ra?, de la Curtea de Arge? la Cār?i?oara (jude?ul Sibiu). Dup? circa doi ani de la finalizarea ?oselei Transf?g?r??an (inaugurat? la 20 septembrie 1974), Nicolae Ceau?escu a propus ?i deputa?ii din Marea Adunare Na?ional? au aprobat programul de construire a Canalului Dun?re – Marea Neagr?, precum ?i amenajarea bazinelor hidrografice ale ??rii ?i dezvoltarea fondului forestier (15 aprilie 1976). Īn scopul īndeplinirii acestor programe, liderul suprem al P.C.R. a hot?rāt utilizarea unui num?r foarte mare de militari īn termen ?i cadre din armat?, iar ministrul Ap?r?rii Na?ionale, generalul-colonel Ion Coman, a īntocmit la 4 ianuarie 1977 un raport īn acest sens, documentul care a fost aprobat de Nicolae Ceau?escu.[3] Trei ani mai tārziu, generalul-maior Constantin Olteanu a solicitat aprobarea lui Nicolae Ceau?escu pentru participarea a 46.000 de militari la lucr?rile care se executau pe diferite ?antiere din ?ar?. Īn raportul nr. M 008259 din 10 decembrie 1980 se preciza faptul c?, īn anul 1979, īn afara celor 39.000 de militari stabili?i īn plan, ministrul Ap?r?rii Na?ionale deta?ase īnc? 6000 de militari pe ?antierele ministerelor economice. Concomitent, 10.600 de militari au participat la strānsul recoltei de var?, 45.000 de militari ?i 5000 de autocamioane la strānsul recoltei de toamn?, iar īn perioada iulie-octombrie 1980, īnc? 2500 de militari au ajuns īn Bazinul carbonifer Oltenia. Totodat?, pentru strānsul rapid al recoltei īn toamna anului 1980, generalul-maior Constantin Olteanu a trimis īn luna noiembrie 1980, la unit??ile agricole, īnc? 17.000 de militari, „iar pe plan local, īn zilele de sāmb?t? ?i duminic?, īn medie, cāte 20.000 militari" [4].

Pentru anul 1981, generalul-maior Constantin Olteanu i-a repartizat īn economia na?ional? pe cei 46.000 de militari īncorpora?i, astfel:
- 30.000 de militari īn termen īncorpora?i direct la unit??ile din economia na?ional?: 8300 de militari r?māneau la dispozi?ia unor ministere economice, fiind apoi repartiza?i de Consiliul de Mini?tri; 5400 de militari ajungeau la unit??ile economice ale Ministerului Minelor, Petrolului ?i Geologiei; 4600 de militari urmau s? lucreze īn ?antierele navale de la Gala?i, Constan?a ?i Mangalia (?antierul civil „2 Mai"), iar 200 de militari īn ?antierul naval militar de la Mangalia; 9500 de militari erau trimi?i la Brigada 38 C?i Ferate ?i Brigada 35 Drumuri; 1500 de militari erau repartiza?i pe ?antierele de iriga?ii; 500 de militari ajungeau pe ?antierele de construc?ii de locuin?e;
- 16.000 de militari deta?a?i din unit??i la diferite obiective economice: 11.000 de militari la sectoarele repartizate armatei din Canalul Dun?re – Marea Neagr?; 2500 de militari la lucr?rile de iriga?ii; 2500 de militari īn Bazinul carbonifer Oltenia (pentru perioada mai-octombrie 1981).
Totodat?, potrivit planului propus la 10 decembrie 1980 de generalul-maior Constantin Olteanu, 2000 de militari au fost repartiza?i īn anul 1981 pe ?antierele de construc?ii de locuin?e ale armatei. Īn finalul raportului trimis lui Nicolae Ceau?escu, ministrul Ap?r?rii Na?ionale a men?ionat faptul c? „procentul efectivelor care vor lucra īn economia na?ional? īn trimestrul I [al anului] 1981 s-ar ridica la 59%" [5]. Īn acest fel, īncorpor?rile de militari īn termen au devenit pentru Nicolae Ceau?escu ?i ministrul Ap?r?rii Na?ionale un mijloc de acoperire a deficitului de for?? de munc? la diferite obiective economice ?i īn agricultur?. Apelul la munca for?at? ?i slab calificat?, īn condi?ii de lucru ?i de trai foarte precare, demonstreaz? īnc? o dat? voluntarismul ?i lipsa de prevedere a celor care au hot?rāt dezvoltarea for?at? a unor obiective ale economiei romāne?ti, obiective care au avut īn final rate foarte mici sau iluzorii de rentabilitate.

ANEX?
4 ianuarie 1977.
Raportul generalului Ion Coman, adresat lui Nicolae Ceau?escu, privind participarea a 36.600 militari din cadrul Ministerului Ap?r?rii Na?ionale la realizarea unor obiective industriale, lucr?ri de iriga?ii ?i la construirea unei p?r?i a canalului „Dun?re – Marea Neagr?" īn anul 1977. Adresa de r?spuns a Cancelariei C.C. al P.C.R., expediat? lui Manea M?nescu, Emil Bobu ?i Ion Coman (7 ianuarie 1977).

REPUBLICA SOCIALIST? ROMĀNIA Secret
MINISTERUL AP?R?RII NA?IONALE Exemplarul nr. 1
Ministrul [Consemnare manu:]
Nr. M 0226 din 04.01.1977 H 22 / [0]4.[0]1.1977

Arhiva Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
Nr. 79 / 31 I 1977
[Rezolu?ie:] De acord. Cancelaria C.C. al P.C.R.
ss. Nicolae Ceau?escu Nr. 068 7.1.1977

Tovar??ului NICOLAE CEAU?ESCU
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMĀN
PRE?EDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMĀNIA

Ca urmare a indica?iilor dumneavoastr? date cu ocazia Adun?rii activului de comand? ?i de partid de baz? din armat?, privitor la realizarea unor importante obiective industriale, lucr?ri de iriga?ii ?i la construc?ia unei p?r?i a canalului „Dun?re – Marea Neagr?", propun ca īn anul 1977 Ministerul Ap?r?rii Na?ionale s? contribuie cu un efectiv de 36.600 militari, astfel:
a) 30.600 militari īncorpora?i īn unit??i de lucru, din care:
- 24.100 pe ?antierele ministerelor economice;
- 1500 la ?antierul naval Mangalia;
- 5000 la lucr?ri de iriga?ii.
Cei 24.100 militari destina?i ?antierelor ministerelor economice s? fie repartiza?i īn continare de c?tre Consiliul de Mini?tri, iar īn acest efectiv s? fie inclu?i:
- militarii din brig?zile de c?i ferate ?i drumuri;
- militarii a c?ror participare pe diferite ?antiere a fost stabilit? anterior prin acte normative (?antierul naval Tulcea, Īntreprinderea „Turbomecanica" Bucure?ti, Īntreprinderea „Metroul" Bucure?ti, Combinatul chimic N?vodari ?i Combinatul siderurgic C?l?ra?i).
b) 6000 militari, deta?a?i din unit??ile operative la Brigada 45 hidrotehnic? pentru construirea sectorului stabilit armatei din canalul „Dun?re – Marea Neagr?".

MINISTRUL AP?R?RII NA?IONALE [?tampil?:]
General-colonel Nr. 017 / Em[il]. B[obu].
(ss.) Ion Coman Data 4 I 1977

ss. Emil Bobu Nr. RD 574/2881/27.12.1976

H. 68 SECRET
7 ianuarie 1977

Tov. M[anea]. M?nescu, E[mil]. Bobu, I[on]. Coman

V? comunic?m c? au fost aprobate propunerile Ministerului Ap?r?rii Na?ionale, cuprinse īn nota al?turat?, privind participarea efectivelor Ministerului Ap?r?rii Na?ionale la realizarea unor obiective industriale, lucr?ri de iriga?ii ?i la construirea unei p?r?i a canalului „Dun?re – Marea Neagr?".

CANCELARIA C.C. AL P.C.R.

• A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Sec?ia Administrativ-Politic?, dosar 7/1977, f. 10-11.

Not?:
1. Primul document a fost ?tampilat ?i īnregistrat la Cancelaria C.C. al P.C.R. ?i Arhiva Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., iar sublinierea din acesta a fost realizat? cu un creion de culoare ro?ie, probabil de c?tre un secretar al Cancelariei C.C. al P.C.R. Pentru a reda aceste am?nunte, am utilizat caracterele italice.
---------------------------------
[1] Nicolae Ceau?escu, Cuvāntare la marea adunare popular? din Capital? consacrat? dezarm?rii ?i p?cii, 24 noiembrie 1986, Editura Politic?, Bucure?ti, 1986, p. 12. Pentru detalii privind organizarea ?i desf??urarea referendumului de la 23 noiembrie 1986, vezi Arhivele Na?ionale Istorice Centrale (īn continuare: A.N.I.C.), fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 83/1986, f. 1-5.
[2] Nicolae Ceau?escu, Cuvāntare la primirea membrilor Consiliului Militar al For?elor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Var?ovia, īn „Scānteia", anul LVI, nr. 13758, sāmb?t?, 15 noiembrie 1986, p. 3.
[3] Pentru detalii, vezi documentul anexat. Īn ?edin?a din 16 decembrie 1978 cu activul de baz? ?i de partid din Armat?, Nicolae Ceau?escu a declarat astfel: „Nu doresc s? m? opresc la activit??ile concrete desf??urate īn aceast? privin??; mi-ar fi greu s? enum?r toate unit??ile industriale unde sunt prezen?i militarii, toate ?antierele, lucr?rile de iriga?ii sau punctele canalului Dun?rea – Marea Neagr? unde ei lucreaz?. Aceast? activitate a militarilor constituie un factor important nu numai din punct de vedere economic, ci ?i politic, pentru c? ea determin? o īnt?rire mai puternic? a unit??ii dintre armat? ?i popor, o īn?elegere mai profund? de c?tre to?i militarii a faptului c? tot ceea ce realiz?m īn dezvoltarea patriei noastre – la care ei ?i-au adus ?i ī?i aduc contribu?ia activ?, atāt īn perioada cānd lucreaz? ca civili, cāt ?i īn perioada cānd lucreaz? ca militari – trebuie ap?rat". Nicolae Ceau?escu, Ap?rarea na?ional? a Republicii Socialiste Romānia. Culegere de texte, Editura Militar?, Bucure?ti, 1983, p. 429-430.
[4] A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 74/1980, f. 106.
[5] Ibidem, f. 107. footer