Revista Art-emis
Ex Rege Mihai, go home! PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. ?erban C. Andronescu (+)   
Luni, 26 Septembrie 2011 20:26
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/ultraart/public_html/images/stories/autori/Andronescu-C-Serban-art-emis.jpg
Prof. Univ. Dr. ?erban C. AndronescuForget about Romania and Romanians! Go home to Switzerland!

Renun?a?i la încerc?rile de a relua un tron pe care atât Dvs cât ?i tat?l Dvs l-a?i degradat prin u?urin?? ?i superficialitate în domnie. Niciunul din marii tr?d?tori de neam dinaintea Dvs n-a adus ?ara într-un dezastru mai mare decât acela pe care l-a?i adus Dvs la 23 august 1944 prin incompeten?? ?i iresponsabilitate. L-a?i arestat pe Mare?alul Antonescu într-un moment crucial al istoriei, când avea adeziunea partidelor pentru a încheia un armisti?iu cu U.R.S.S., într-un moment când ob?inuse condi?ii favorabile de la Stalin. Apoi a?i oferit ?ara f?r? condi?ii! Ca urmare, sovieticii au f?cut cu România tot ce au vrut, au adus o mizerie material? ?i moral? care a durat o jum?tate de secol. Pentru aceasta sunte?i foarte vinovat! Zeci de mii de români au murit în închisori sau ?i-au pierdut s?n?tatea, familia ?i prietenii; sute de mii ?i-au pierdut agoniseala, situa?ia social?, echilibrul moral ?i rosturile vie?ii pe care str?mo?ii, din genera?ie în genera?ie, de sute de ani, prin lupte epocale ?i victorii str?lucite, le-au înjghebat sub conducerea unui lung ?ir de voievozi admirabili ?i a doi regi excelen?i, Carol I ?i Ferdinand I. A trebuit s? veni?i Dvs pentru ca toate aceste realiz?ri s? dispar? în întuneric ?i samavolnicie din pricina actului nes?buit pe care l-a?i comis la 23 august. ?i pentru toate aceste fapte nici m?car nu v-a?i cerut iertare, nici de la ?ar?, nici de la Neam. Nu exist? nicio garan?ie c?, dac? reveni?i printre români, nu ve?i fi judecat, a?a cum preconizeaz? mul?i, pentru cel mai teribil act de tr?dare comis în istoria mult încercatei Românii.

A?i venit la New York cu ajutorul unei frizeri?e îmbog??ite ?i a unui a?a zis „doctor în drept", un fumist. Numai faptul c? v? asocia?i cu astfel de oameni arat? c? nu v-a?i schimbat. A?a cum la 23 august a?i fost ajutat de inverti?i sexuali ?i curve de lux, a?a acum veni?i la New York la nivel de salon de coafur? ?i impiegat cu aere de „doctor". Nu a?i dat nici un pic de educa?ie româneasc? celor cinci fete pe care dori?i s? le accept?m ca prin?ese române. Unde a?i mai pomenit prin?ese române care nu ?tiu române?te decât ca pe vremea fanario?ilor? Una din ele e descris? în reviste occidentale ca „la poulpeuse" datorit? îmbr??i??rilor ei voluptoase. Ea circul? prin Europa înso?it? de boy-friend. Prin?esa român? cu boy-friend! Numai Dvs putea?i concepe a?a ceva. ?i asta fiindc? a?i fost conceput, la rândul Dvs, de un tat? detracat! Destul, Domnule de Hohenzollern! Opri?i-v?!
Go home! You are better off in Switzerland than in Romania!

?erban Andronescu
New York, aprilie 1991

NOT?
„Patriot autentic, caracterizat printr-un dinamism m?surat, ?erban C. Andronescu exprim? realit??i, esen?e ?i atitudini desprinse din arealul poporului român, adoptând o atitudine demn? cu mult rafinament. Alternând între ritmul alert, între mirajul vibratil al metropolei americane ?i stranietatea flash-uri de via?? cosmopolit?, tensionat?, defulatorie ?i harababura tranzi?iei române?ti, a ini?iat numeroase interven?ii îndreptate împotriva manifest?rilor contraculturii ?i a kitsch-urilor. Concepute cu mult discern?mânt, comunic?rile ?i apelurile sale repetate la ra?iune, adresate compatrio?ilor, creeaz? o imagine pertinent? despre valorile autentice ?i relevante ale culturii ?i istoriei române?ti, prezentarea lor fiind f?cut? prin modalit??i tehnico-literare de excep?ie." (Ion M?ld?rescu)

http://www.art-emis.ro/personalitati/190-serban-c-andronescu-1924-2004.html footer