Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R.   
Duminică, 11 Septembrie 2011 20:04
Ioan ScurtuÎn vara anului 2009, a ap?rut la Editura Humanitas lucrarea „Fa?? în fa?? cu generalul Ion Mihai Pacepa", autor Lucia Hossu Longin (211 p.). Respectivul general reia multe dintre minciunile vehiculate în urm? cu peste dou? decenii în c?r?ile „Mo?tenirea Kremlinului" ?i „Orizonturi ro?ii", neamendate de doamna Lucia Hossu Longin. Scrise ?i rostite cu non?alan??, minciunile lui Pacepa sunt spulberate la o analiz? a realit??ilor istorice. Ne vom referi la una dintre cele mai grosolane minciuni. În cartea publicat? de doamna Lucia Hossu Longin, generalul de Securitate Ion Mihai Pacepa declara ritos: „Dup? ce am primit azil politic, Ceau?escu nu a mai pus piciorul în nicio ?ar? NATO" (p. 31). Din relatarea sa, rezult? c? a primit azil politic în ziua de 28 iulie 1978 (p. 78). A?adar, dup? 28 iulie 1978, Ceau?escu nu ar mai fi f?cut nicio vizit? în vreuna dintre ??rile Alian?ei Nord-Atlantice. Interlocutoarea accept? aceast? declara?ie, socotind-o real?. R?sfoind masiva lucrare intitulat? „Istoria politicii externe române?ti în date", coordonator Ion Calafeteanu (Bucure?ti, Editura Enciclopedic?, 2003, 896 p.), orice cititor poate constata urm?toarele:

- 17 august 1979 - Nicolae Ceau?escu a vizitat Turcia (?ar? membr? NATO din 1952), unde are convorbiri cu primul-ministru Bülent Ecevit;
- 23-26 iulie 1980 - Nicolae Ceau?escu a efectuat o vizit? în Fran?a (stat fondator al NATO, în 1949), la invita?ia pre?edintelui Valéry Giscard d'Estaing;
- 10-13 noiembrie 1980 - Nicolae Ceau?escu a f?cut o vizit? de stat în Danemarca (?ar? fondatoare NATO), la invita?ia reginei Margareta a II-a ?i a primului-ministru Anker Jörgensen;
- 13-15 noiembrie 1980 - Nicolae Ceau?escu a f?cut o vizit? de stat în Norvegia (stat membru fondator al NATO), la invita?ia regelui Olav al V-lea ?i a primului-ministru Odvar Nordli;
- 4-7 mai 1982 - Nicolae Ceau?escu a efectuat o vizit? de stat în Grecia (?ar? membr? NATO din 1952), la invita?ia pre?edintelui Konstantions Karamalnis;
- 20-23 mai 1982 - Nicolae Ceau?escu a întreprins o vizit? de stat în Turcia, la invita?ia ?efului statului Kenan Evren;
- 15-17 octombrie 1984 - Nicolae Ceau?escu s-a aflat într-o vizit? de stat în R.F. Germania (?ar? membr? NATO din 1955), fiind invitat de pre?edintele Richard von Weizsäcker ?i de cancelarul Helmut Kohl;
Fata in fata cu Pacepa- 14-16 aprilie 1985 - Nicolae Ceau?escu a efectuat o vizit? în Canada (stat fondator al NATO), unde a avut discu?ii cu Jeanne Sauvé, guvernator general, ?i Brian Mulroney, prim-ministru al acestei ??ri;
- 19-21 octombrie 1987 - Nicolae Ceau?escu a efectuat o vizit? în Turcia, la invita?ia pre?edintelui acestei ??ri, Kenan Evren.

A?adar, pre?edintele României, Nicolae Ceau?escu, a „pus piciorul" în ?ase ??ri apar?inând Alian?ei Nord-Atlantice, unde a efectuat nou? vizite. Evident, Pacepa a urm?rit s? acrediteze ideea c?, datorit? lui, Ceau?escu nu mai era acceptat în nicio ?ar? din NATO, ceea ce este absolut fals, a?a cum o dovedesc datele concrete citate mai sus. Se cuvine ad?ugat faptul c? România a fost vizitat? de mai mul?i lideri ai statelor membre NATO, între care
- 8-10 martie 1979, Valéry Giscard d'Estaing - pre?edintele Fran?ei;
- 21-23 martie 1979, pre?edintele Republicii Portugheze, António Ramalho Eanes;
- 26-30 octombrie 1981 Karl Carstens - pre?edintele R.F. Germania
- 28-30 iunie 1982, Richard Nixon, fost pre?edinte al SUA;
- 18-19 septembrie 1983, George Bush - vicepre?edinte al SUA;
- 1-2 februarie 1984, Pierre Elliot Trudeau - prim-ministru al Canadei;
- 20-22 mai 1985, regele Juan Carlos al Spaniei, ?ar? membr?, din 1982, a NATO ?.a.

Lucia Hossu Longin fata in fata cu PacepaNu se poate spune c? declara?ia lui Pacepa ar fi o sc?pare de memorie (el însu?i afirm? c? are o memorie excep?ional?), deoarece nu este vorba de una, ci de ?ase ??ri membre NATO pe care Nicolae Ceau?escu le-a vizitat dup? iulie 1978. În mod cert, c?utând s?-?i supraliciteze contribu?ia la izolarea politico-diplomatic? a României, Pacepa a decis s? mint?, sperând c? nimeni nu va c?uta s? afle realitatea, ci vor fi acceptate spusele sale. Este regretabil c? doamna Hossu-Longin ?i Editura Humanitas se fac p?rta?e la vehicularea unor asemenea elucubra?ii debitate de fostul general de Securitate, Ion Mihai Pacepa.
Grafica - Ion M?ld?rescu
footer