Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Teodor Brucar   
Miercuri, 31 August 2011 21:47
Brucar Teodor
Despre ignoran?a limbut?

?ti?i care-i defectul nostru? C? suntem perfec?i. O ?ar? de talenta?i. Norocul nostru? C? le ?tim pe toate. Dac? mi-a? scrie memoriile, a? titra, cu fior patriotic: „Eu sau Despre ignoran?a limbut?". Delirul ?sta de omniscien?? ne înt?re?te în fa?a tuturor încerc?rilor. Ne c?le?te. Am c?p?tat o voluptate incredibil? de a descrie dezastrul ?i, povestindu-l cu am?nunte picante, de a ne deta?a de el, ca ?i când nu ni s-ar întâmpla nou?. Televiziunile de ?tiri le augmenteaz? pe toate. Parc? au un singur slogan imprumutat de la Conu' Caragiale: „Sim? enorm ?i v?d monstruos". E de ajuns s? deschid? un crainic emisiunea zicând doar atât: „Ast?zi, 23 august...". Vocea lui mereu precipitat? cheam? nenorociri, sun? ca ?i când ar anun?a ultima zi. Urm?ri?i cu aten?ie invita?ii dintr-un studio TV. Nu c? n-au r?bdare, dar n-au timp s? se asculte unii pe al?ii; au prea multe de spus. Încep invariabil cu „e clar", e limpede", „cu certitudine". Chiar f?r? nici o umbr? de îndoial?? M?car pentru impresie artistic??

Ce bine c? ?tim tot, de la fractali, pân? la politica F.M.I. ?i de la estetica kitschului pân? la petele de pe chelia lui Zeus! Chestiunea e c? ne e greu s? ?inem pentru noi ce ?tim. Media e plin? de m?rturisitori. Le facem din vorbe pe toate. Suntem suma vindicativ? a vorbelor noastre. (Numai la noi execu?ia bugetar? e un spectacol de autodafé cu publicul în delir). Frumos e c? n-am auzit pe nimeni zicând: „Nu ?tiu", „Nu m? pricep", „Da?i-mi un r?gaz s? m? informez". Exempli gratia: întreba?i-m? despre cuarci (ce conteaz? cum se scrie?). Nu recunosc nici sub tortur? c? habar n-am. Cum s? te dai b?tut, s? te predai f?r? lupt? în România, fort?rea?a ignoran?ei erudite? Când sunt doar eu cu mine, m? întreb în ?oapt?: dac? într-o zi o s? ne înec?m în propriile cuvinte? Din fericire, sunt goale, nu mai spun de mult nimic, au îns? un soi de grimas? feroce, tras? ca o masc? peste blânde?ea cu care s-au n?scut.

A?i v?zut filmul ?la american cu o pung? goal? dus? de vânt? Mi se întâmpl? uneori s? urm?resc câte un cuvânt, uitându-m? lung cum zboar?, cum se desprinde de p?mânt, cum se pr?bu?e?te ?i iar se înal?? ?i coboar? iar??i, ?i-apoi se zbate s? se ridice din nou. footer