Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Sorina Matei   
Miercuri, 29 August 2018 17:34

Sorina Matei-10 august 1În ?ara directorului Serviciului Român de Informa?ii, Eduard Hellvig, exact a?a arat? democra?ia. Un vl?jgan huligan dezbr?cat pân? la brâu doar ca s? defileze cu bicep?ii ?i pectoralii în mul?ime, î?i d? chilo?ii jos noaptea, în mijlocul bulevardului, î?i întinde atotputernic ?i victorios mâinile în v?zduh, ca ?i cum ar fi cucerit în sfâr?it lumea, î?i d? la o parte de pe gur? tricoul cu care î?i acoperise tot chipul pu?in mai devreme doar ca s? s?vâr?easc? infrac?iuni, cât s? ?ipe, cât s? se aud? mai bine, cât s? urle ?i mai tare ?i s?-njure cât îl ?in pl?mânii legea ?i autoritatea ?i s?-l aud? chiar tot Bucure?tiul, capitala ??rii, pentru ca la final s? î?i expun? triumf?tor ?i falnic organul anatomic în fa?a organului de aplicare al legii. „The new rule of law, varianta Sistem, 2.0". Organ, cum ar veni, contra organ. Pulan versus pulan. Depinde care-i sistemul de referin??, depinde la ce anume te raportezi. La lege sau la organul genital, denumit în popor ?i m?dular.

De vl?jganul care devasteaz? nu te po?i apropia pentru c? sunt vreo al?i trei lâng? el de aceea?i factur?, cu fe?e acoperite, preg?ti?i s?-?i dea imediat în cap sau s?-?i dea foc. Pentru c? în ?ara lui Hellvig, democra?ia se face cu bordura ?i cu cataroiul aruncate special pentru sfârtecarea cutiilor craniene ale oamenilor. În ?ara lui Hellvig democra?ia se ud? ?i îngra?? cu sticle pline cu fecale, se pr?je?te la foc, prin incendii pe bulevarde ?i str?zi, în ?ara lui Hellvig democra?ia se propag?, se plive?te, se hr?ne?te ?i se st?pâne?te cu m?dularul, iar puterile executive se jefuiesc, se sustrag prin for??. Se iau cu japca practic. Dac? încerci s? aplici legea, s? î?i faci meseria, ?i s? respec?i ra?ional pân? la urm? ni?te principii elementare ?i democratice, î?i iei un gard din fier între din?i ?i zeci de pumni ?i de picioare în cap de nu te vezi. Apoi râd de tine b?los c? de ce n-ai ie?it din spital între patru scânduri.

De vot, de sufragiu, de alegeri, de free speech, de vorbele lui Ra?iu- „voi lupta pân? la ultima pic?tur? de sânge ca s? ai dreptul s? nu fii de acord cu mine"- spuse care pentru ace?ti analfabe?i ai vremurilor noastre sunt frumoase doar cât le recit? ca papagalii la televizor, cât s? par? ei cul?i în cap, niciodat? puse în practic?, de pietrele de temelie ale democra?iei, ace?tia n-au auzit. N-o fi democra?ia pefect?, dar e cu siguran?? perfectibil?, alt sistem mai aproape de op?iunea direct? a cet??eanului nu s-a inventat. Îns? nu, lor le plac doar c?r?mizile, buc??ile de asfalt, pietroaiele, bordurile în muf? ?i boxul aplicat pe b?trâni. Chestiune de educa?ie ?i de gust pân? la urm?, depinde de cum ai fost educat, depinde cum e?ti a?ezat în tine ca om, e?ti o persoan? cu minte limpede sau e?ti primat. Nu e?ti de acord cu ei? Ia-?i un box, bordur?, gard din fier în fa??, d?-te dracu'!

Fix cum îi pl?cea lui Hellvig s? se-mp?uneze singur prin vuvuzele de joas? factur?, acest „pumn de fier în m?nu?? de catifea" al S.R.I. Sunt aceia?i vizeri, slugoi transpartinici ai tuturor corup?ilor pe care i-au g?sit în cale ?i care nu doar c? l-au copiat pe Napoleon dar l-au împachetat pe directorul S.R.I. citând cuvânt cu cuvânt ?i din Dimitry Olegovich Rogozin, fostul vicepremier rus responsabil cu industria militar? de ap?rare: „Politica Rusiei trebuie s? fie politica unui pumn de fier în m?nu?? de catifea. Trebuie s? transforme inamicii în parteneri, partenerii în neutrii ?i neutrii în alia?i ?i, imediat, prieteni". Au programat ?i preg?tit o violen?? f?r? precedent, au îmbr?cat-o frumos, totul într-alt? m?nu?? din catifea, o poleial? de fraierit credulii ?i naivii: diaspora. Practic, doar dac? gânde?ti altfel sau te disociezi de asemenea specimene, nici nu mai ai voie s? tr?ie?ti. Pentru c? dac? nu e?ti de acord cu ce s?vâr?esc ei, cu ilegalit??ile lor, trebuie s? mori. A?a în?eleg ei democra?ia. S? nu v? mai întreba?i de ce fix acelea?i persoane c?rau, în campanie electoral?, candida?i la Pre?edin?ia României în Rusia. Acolo e zenitul, acolo e modelul, acolo e patternul, de-acolo-s ideile ?i for?a creatoare, de-acolo e inspira?ia, acolo r?sare Soarele lor. ?i tot acolo apune.

În România care ofteaz? dup? t?tuci, desprins? teoretic acum aproape trei decenii din blocul sovietic dar r?mas? cu acelea?i metehne, stat care are înc? ?i î?i pl?te?te din bani publici nu mai pu?in de ?apte servicii secrete, ei bine, în aceast? ?ar?- ce situa?ie- nimeni, dar nimeni n-a avut niciun col? de ?erve?el de informa?ie în leg?tur? cu "revolu?ia" care s-a preg?tit atent din timp, în care s-a investit puternic, sus?inut, masiv ?i care era pl?nuit? s? aib? pân? la urm? doar câ?iva beneficiari. Ce s? vede?i, aceia?i.

Nu, în patria intercept?rilor f?r? num?r ?i a industriei denun?urilor, în care - by the way- ?i Hellvig a semnat pe band? rulant? protocoale secrete, nimeni n-a ?tiut nimic, de?i era necesar doar s? deschizi Facebookul, împânzit tot de ei, câteva siteuri sau chiar s?-l auzi pe unul asumat, public, la televizor spunând clar c? va fi „fum, fl?c?ri ?i sânge pe str?zi", c? va fi „revolu?ie", c? trage „un semnal de alarm?, un avertisment c?tre for?ele de ordine: „oricine va încerca s? reprime aceste manifest?ri, va fi judecat de Tribunalul Penal Interna?ional, pentru c? avem drept s? ucidem în aceste condi?ii". Imediat dup? e?ecul mui?tilor în „revolu?ia muii lor", proiectat? pe tot ce mi?c? ?i tot ce nu mi?c?, ?i dup? ce a incitat la ur? politic? ?i manifesta?ii violente, El Patron politic al ?efului S.R.I. folose?te acela?i substantiv- „reprimare"- iar eternii ?i tradi?ionalii prieteni de trotuar ai ?efului S.R.I. ce crede?i c? fac, într-o campanie iresponsabil?, vecin? cu demen?a, de lin?aj a tuturor celor care consider? c? le stau în cale, care gândesc ra?ional? Fac apel fix ?i taman la Curtea Penal? de la Haga, ca diliul de dinainte, pentru c? ar fi fost „gaza?i românii" ?i cer, tot ca smintitul, „c?lcarea în picioare" a jandarmilor. Primul nebun a fost plasat sub m?sura preventiv? a controlului judiciar, ceilal?i sunt înc? liberi. Toate acestea de?i Constitu?ia, adic?telea legea fundamental? a statului, spune c? nimeni nu e mai presus de lege iar to?i cet??enii români sunt egali în fa?a legii ?i a autorit??ilor publice, f?r? privilegii ?i f?r? discrimin?ri.

În ?ara lui Hellvig, directorul principalului ?i cel mai important serviciu de informa?ii al României, Centrul Surse Deschise al S.R.I. care oricum scaneaz? clandestin conturile de pe re?ele de socializare, siteurile ?i forumurile, care înjur? pe band? rulant?, lin?eaz? ?i trolleaz? la ordin, în ?ara tehnicilor de psy ops folosite în secret, ilegal ?i mereu în momente politice importante pe popula?ie civil?, Open Source Intelligence/OSINT, Centrul de Monitorizare, Direc?ia de Ap?rare a Constitu?iei, Pilonul de Informa?ii, opera?iuni ?i planificare, Direc?ia General?, zona de informa?ii, analiz?, absolut toate sunt praf ?i pulbere, inutile ?i practic inexistente dar în continuare bugetofage. La S.R.I., de la ofi?eri pân? la gener?lime, de la portar pân? la Biroul Executiv, Consiliul Director ?i ba?tani burto?i, to?i sunt brusc surzi ?i chiori, nimeni nu mai ?tie s? citeasc?, nimeni nu are Facebook ?i nu de?in nici m?car una bucat? de televizor. Nu numai c? sunt incapabili ?i incompeten?i, dar se în?elege c? sunt practic ?i de-a dreptul imbecili, du?i de tot cu pluta. O armat? de zombi pl?tit? tot de noi care tr?ie?te în alt? ?ar?, vorbe?te alt? limb?, sunt to?i sp?la?i pe creieri ?i execut? mecanic ?i orbe?te ni?te ordine, vin de pe alt? lume, tr?iesc pe alt? planet? ?i se raporteaz? întotdeauna la alt? galaxie. În mintea zombifica?ilor de la S.R.I., în care to?i rostesc papagalice?te la fel, lumea se învârte practic invers ?i în România, cu fundul în sus, de fapt nu s-a întâmplat nimic. Nimic din ce nu le-ar fi putut servi cu adev?rat lor.

Pe principiul s?n?tos „spune-mi cu cine te întinzi pe trotuar ca s?-?i spun cine e?ti", în timp ce directorul S.R.I. culegea informa?ii despre gaz interstelar din alte galaxii, bordurierii prieteni buni ai s?i, s?pt?mâni întregi, dac? nu chiar luni, au „gazificat" popula?ia incitând, promovând ?i difuzând ur?, sub toate formele posibile, violen?? verbal? ?i fizic?, au lin?at public oameni, autorit??i, au siluit legi, principii ?i reguli de bun sim?, au intoxicat, dezinformat ?i manipulat cu inten?ie ?i en gros oameni de bun? credin??, au falsificat grosier realit??i, s-au închinat înjur?turilor, au glorificat invectivele, to?i scuipa?ii, toate flegmele, absolut totul într-o campanie brutal?, s?lbatic?, turbat?, agresiv? ?i fundamental negativ?, rea ?i disperat?, unicul scop fiind de a distruge principii s?n?toase democratice, de a s?di ?i incita la ur? oamenii de bun? credin??, de a exploata, explora ?i adânci divergen?e politice sau sociale, de a m?ri ecarturile din România, de a sl?bi ?i dilua autoritatea în stat, credibilitatea în lege, de a sus?ine mi?c?ri politice de extrem?, de a submina guverne ?i de a acapara prin orice mijloc ilegal puterea executiv? totu?i legal ?i democratic aleas?. C? ne place sau nu, a fost un vot, asta e. Cum ar spune mutu', ghinion!

Vorba congresmanilor americani la audierea gigan?ilor tech în Capitol Hill: „A?a arat? Russian Toolbook, domnilor! M?surile active". „Ura aceasta, mesajele acestea, dezinform?rile acestea sunt cancerul democra?iei noastre". „M?surile active„, cum ar spune Oleg Kalugin, un fost guru al opera?iunilor K.G.B., sunt „inima ?i sufletul intelligenceului sovietic". Înseamn? ac?iuni de r?zboi politic cu scopul de a influen?a major evenimentele, de a aduna informa?ii, ?i mai ales de a le folosi astfel încât cursul acestora s? aib? sfâr?itul pe care îl vrei tu, ideea fiind aceea de a-?i atinge obiectivul prin orice mijloace. Mijloacele folosite în „m?surile active" sunt extrem de bine cunoscute, sunt predate la Institutul Andropov, acum Academia de spionaj rus?, sunt descrise în detaliu în orice manual de specialitate, sunt postate pe siteul N.A.T.O., s-a discutat despre ele pe îndelete ?i au fost disecate în Congresul S.U.A., sunt expuse în am?nunt ?i recunoscute de to?i ?efii structurilor de securitate americane care în 2016 nu au putut s? le combat?: dezinform?ri, intoxc?ri, propagand? neagr?, gri ?i alb?, campanii de discreditare, de falsific?ri de realit??i, de documente, sus?inerea subteran? a diferitelor mi?c?ri politice, promovarea organiza?iilor de gheril? politic?, subminarea guvernelor, adâncirea divergen?elor din societate, pân? la utilizarea diferitelor grade de violen??.

În manualul Colegiului de Ap?rare al N.A.T.O.[1], realizat de Divizia de Cercetare N.A.T.O., numit Manualul R?zboiului Informa?ional rusesc, editat la finalul lui 2016, veteranul ofi?er al G.R.U., Vladimir Kvachkov (evocat ca reper pân? ?i înSorina Matei-10 august 2Legislativul american, dar ?i de literatura militar? rus? de specialitate), certific? faptul c? „a ap?rut un nou tip de r?zboi, pentru c? r?zboiul armat ?i-a abandonat locul decisiv în realizarea obiectivelor militare ?i politice pentru un alt tip de r?zboi- r?zboiul informa?ional". Kvachkov este fost ofi?er al academiei militare ruse ce a servit în Afganistan, în Germania de Est, în Ta?kent- Uzbekistan, în Azerbaidjan în timpul conflictului din Nagorno Karabakh, în Tajikistan, acuzat, arestat ?i eliberat pentru asasinate, dar ale c?rui teorii desprinse din practici despre „opera?ii speciale", incluzând aici opera?iile informa?ionale, toate au fost preluate ?i adoptate ca fundament pentru materialele de instruc?ie militar? ?i antrenament ale Academiei militare ruse (Academia de For?e Întrunite a For?elor Armate ale Federa?iei Ruse - ????????????? ???????? ??????????? ??? ?????????? ????????? - (A.F.I.F.A.F.R. - n.r.)

„O ?int? evident? pentru distribuirea dezinform?rii este mass media ?i exist? o leg?tur? direct? între campaniile media ?i capacitatea unei societ??i de a rezista: mass media de ast?zi pot provoca haos, pot genera confuzie în guvern ?i conducerea militar? a oric?rei ??ri, pot s? injecteze, s? insufle idei de violen??, tr?dare ?i imoralitate ?i pot s? demoralizeze publicul. Supuse acestui tratament, personalul for?elor armate ?i publicul din orice ?ar? nu vor fi preg?tite pentru o ap?rare activ?„, sunt cita?i în manualul NATO, Serghey G.Chekinov (colonel în armata rus?, doctor în ?tiin?e tehnice la Centrul de Cercetare Strategic? militar? al Statului Major General al Armatei Ruse) ?i Serghey Bogdanov ( general locotenent rus, doctor în ?tiin?e militare, ce a servit peste 20 de ani în pozi?ii de top ale armatei ruse, în Germania, Siberia, Urali, pre?edinte al Centrului de Cercetare Strategic? Militar? al Statului Major General al Armatei Ruse) din cartea lor „Perioadele ini?iale ale r?zboaielor ?i impactul acestora asupra unei ??ri: Preg?tirile pentru un r?zboi viitor"[2].

În documentele alian?ei ?i alia?ilor, N.A.T.O. exemplific? cum pe fondul dezvolt?rii exponen?iale a high tech ?i a hiperconectivit??ii prin re?elele de socializare, resursa numit? r?zboi informa?ional a devenit una dintre cele mai eficiente arme, arat? cum se folosesc ?i se desf??oar? la modul cel mai practic ac?iuni simetrice ?i asimetrice pentru între?inerea, exploatarea ?i gestionarea unui r?zboi hibrid din interiorul unui stat în conflictul informa?ional psihologic- în care ?intele sunt evenimente, persoane, institu?ii, regimuri- cum se apas? adânc pedala pe teme care divizeaz? ?i polarizeaz? prin influen?area în mas? a con?tiin?ei popula?iei doar pentru generarea de reac?ii extreme, motor al unor ac?iuni, ur?-violen?? în atingerea unor scopuri politice, generarea de sentimente ?i reac?ii primare în mas?, schimbarea opiniilor, câ?tigarea „inimilor ?i min?ilor publicului vulnerabil", opera?iuni planificate de „soft power" pentru a se r?spândi informa?ii, dezinform?ri prin intermediul mass media ?i social media atent selectate pentru segmente de public cu unicul rol de a influen?a emo?iile, motivele, ra?ionamentul obiectiv ?i, în cele din urm?, prin presiune de orice natur?, inclusiv violen??, de a influen?a în sensul dorit comportamentul guvernelor, organiza?iilor, persoanelor sau grupurilor, efectul fiind de a se crea un mediu permisiv în rândul opiniei publice în atingerea adev?ratelor ?inte. Tot în documente se arat? cum este recunoscut ?i utilizat masiv acest poten?ial al hiperconectivit??ii oferite de internet pentru asigurarea accesului direct la publicul ?int?, pentru c? se dovede?te c? totul poate p?trunde mai simplu, eficient ?i de succes prin intermediul internetului, unde canalul ?i interac?iunile sunt nemijlocite, personale, neocolite, spre deosebire de canalele tradi?ionale. Tehnicile „implic? faptul c? audien?ele în mas? pot fi atinse cu un impact mult mai mare, cu mai pu?ine cheltuieli ?i mult mai pu?ine eforturi decât tehnicile anterioare de plantare ?i diseminare a dezinform?rii„, rentabilitatea „investi?iei" este foarte mare, utilizarea „armatelor de informare în mas?" conduce la un dialog direct ?i în adâncime cu oamenii pe internet ?i asta intereseaz?: masele, conexiune imediat?, direct?.

„Asta au adus psihologia, tehnologia ?i propaganda împreun?„, cum ar spune un britanic, specialist privat în psy ops care, de?i descria cum trollingul ?i abuzul pe internet au devenit o problem? global?, spa?iul online transformându-se în ceva extrem de toxic ?i vitriolant, recuno?tea c? t?ticii ?i cei mai mari mae?trii la acest capitol sunt ru?ii ?i tehnicile lor, generatori de torren?i de ur? ?i de abuz asupra persoanelor, mai ales dup? momentul anex?rii Crimeei. „Puterea dumneavoastr? ne las? f?r? respira?ie, domnilor", î?i punea mâinile-n cap, înc? de acum un an ?i senatorul John Kennedy, dup? un maraton în Congresul S.U.A. al disec?rii tuturor tehnicilor ruse folosite în campania electoral? prin intermediul giganticelor pr?v?liei, totu?i, americane.

V.I. Slipchenko, general maior rus, cercet?tor ?ef ?i analist principal, vicepre?edinte al Academiei ruse de ?tiin?e militare, în „R?zboiul Viitorului", citat în manualul N.A.T.O.: „Un atribut al r?zboiului viitorului va fi c? aceast? confruntare informa?ional? va fi similar? cu efectul rachetelor, bombelor, torpilelor ?i a?a mai departe".

Vladimir Mukhin, colonel rus, ministerul Ap?r?rii rus, în „Istoria cuceririi celui de-al patrulea front", 2016, citat în manualul N.A.T.O. „Informa?ia a devenit o arm? la fel ca racheta, bomba dar î?i permite s? utilizezi foarte pu?ine resurse pentru a începe, monitoriza ?i controla procesul a c?rui energie, problematic? ?i parametrii, ca ordin de m?rime, au o magnitudine cu mult mai mare".

Profesorul Vadimir Lisovoy, într-un discurs ?inut la Agen?ia suedez? de Cercetare pentru Ap?rare din Stockholm, citat în manualul N.A.T.O.: „Unii gânditori din armata rus? au fost alerta?i chiar de la începuturi de oportunit??ile oferite de Internet pentru extinderea acestei practici de r?zboi informa?ional într-un nou domeniu, în particular pentru a ataca structurile de luare a decizilor, de comand? ?i re?elele de control ale adversarului".Un studiu, citat tot de N.A.T.O., al domina?iei informa?ionale publicat de o surs? militar? rus? enumer? ?i principalele principii ale campaniilor media, dup? cum urmeaz?: „Metode principale de manipulare a informa?iilor utilizate de mass media în interesul obiectivului confrunt?rii informa?ional psihologice: Minciuni directe în scopul dezinform?rii popula?iei interne ?i str?inilor, ascunderea informa?iilor importante, critice pentru ei, îngroparea informa?iilor valoroase într-un noian de alte informa?ii, simplificare, confirmare, repeti?ie (injectare, inoculare), substituire terminologic?: utilizarea conceptelor ?i termenilor a c?ror semnifica?ie este neclar? sau care au suferit o schimbare calitativ?, ceea ce face mai dificil? formarea unei imagini reale, adev?rate a evenimentelor, introducerea unor tabuuri pe forme specifice de informa?ii sau categorii de ?tiri, recunoa?terea imaginilor: politicieni cunoscu?i sau celebrit??i pot lua parte în ac?iuni politice ca s? influen?eze vederile, opiniilor celor care îi urm?resc, furnizarea de informa?ii negative - informa?ia negativ? fiind mai u?or acceptat? de audien?? decât cea pozitiv?"[3], Manualul N.A.T.O.

Pân? ?i ru?ii scriu c? nu mai folosesc acolo unde au interes mijloace conven?ionale, clasice, utilizeaz? information warfare, political warfare, m?surile active, r?zboi hibrid, o parte din tehnici fiind similare ?i cu cele de psy ops, doctrina militar? aliat? a N.A.T.O. pe acest domeniu fiind extrem de bogat? dar ?i public? de câ?iva ani. America în 2016 s-a confruntat cu asta. Tom Cotton, tân?rul senator republican spunea: „Dac? a?i fi tr?it în vremea r?zboiului, acum nu a?i mai fi f?cut diferen?a între C.I.A. ?i K.G.B. Pentru c? K.G.B. ar fi împins o b?trân? în fa?a unui autobuz iar C.I.A. ar fi împins b?trâna din fa?a autobuzului. Iar dumneavoastr? nu a?i fi f?cut diferen?a dintre C.I.A. ?i K.G.B. pentru simplul motiv c? voi crede?i c? C.I.A. ?i K.G.B. se ocup? cu b?trânele ?i cu autobuzele". ?i nu mai face?i diferen?ele, între bine ?i r?u, între ce este legal ?i ce este profund ilegal. Tot un alt congresman american tr?gea concluzia: „Dac? a?i fi un om ca Putin, domnilor, democra?ia ar fi fost cel mai mare co?mar al dumneavoastr?".

În tot acest puhoi de „m?suri active", combinate cu toptanul cu tehnici de psy ops, prin mijloace clasice de informare dar ?i gra?ie hiperconectivit??ii, ilegali?tii, prieteni ai corup?ilor ?i infractorilor aveau tupeul nem?rginit s? vorbeasc? de anticorup?ie, huliganii tv, uslasii publici cu russian links urlau de democra?ie, în definitiv, ace?ti reali voodoo people din serialul românesc al disper?rii „ho?ii strig? ho?ii"/ „Revolu?ia" e?uat? a Muii. V? gândi?i pân? unde se poate ajunge în acest cocktail periculos de ur?, nebunie ?i dezinformare inten?ionat? cu scopuri politice? Oriunde, oricând ?i cu orice, pentru satisfacerea scopului final ?i atingerea the final target. Pân? în Tahrir ?i Egipt dac? e nevoie, dac? clientul o cere. Au luat la rând inclusiv mor?ii din Kosovo („imagini din Kosovo cu uciderea protestatarilor"/minciuni directe), mineriada, Prim?vara Arab? ?i asfixia?ii ?i sufoca?ii de?inu?i islami?ti din camioanele închise din Cairo ?i le-au pulverizat în min?ile oamenilor. Prietenii din Zal?u, tot ai lui Hellvig, Dacienii, maimu?ele cu vuvuzele, au mers mai departe. Au ajuns la pierderi de sarcini sau de na?teri, fe?i mor?i, pneumonii, traume, efecte cancerigene, celule tumorale ?i modificare de A.D.N. Au scos pân? ?i mor?ii din co?ciuge. Totul ca un buboi ?i butoi uria? de puroi care explodeaz? sub presiunea disper?rii lor ?i din care iese, iese ?i tot iese, ca dintr-un vulcan ce erupe sub presiune fantastic?, ?â?nesc numai valuri de mizerie, o infec?ie public? de propor?ii gigantice în care observi numai be?ivi, troglodi?i, maneli?ti, închipui?i, analfabe?i, pi?ipoance de tot râsul, borfa?i, infractori, ?p?gari, pu?c?ria?i, droga?i, conspira?ioni?ti, obseda?i, dilii, defec?i, tri?ti, corup?i, mul?i rusofili, offshoreuri, insolven?e, ilegalit??i, optimiz?ri fiscale, AMICOM, rromi, multe interese în spa?iile sovietice, bolnavi de ur? ?i de minciun?, consultan?ii tuturor tâlharilor. A?a arat? lumea lor, a armatelor de zombi ?i a teleghida?ilor. Oglinda S.R.I. în Era Informa?ional?, romanian political warfare, online and live on tv show. România urii atent sem?nate, cultivate ?i crescute, a intoxic?rii ?i disper?rii televizate, copiat? de la mother Russia. Re?eta „pas cu pas".

În ?ara lor, din prima clip? de când s-a for?at intrarea în cl?direa Guvernului ?i pân? noaptea, când unui jandarm b?tut m?r, s?lbatic ?i animalic, i s-a furat arma pe care o purta în mod legal ?i era înc?rcat? cu muni?ie, iar totul s-a întâmplat în mijlocul unui grup agresiv dintr-o mul?ime nevinovat?, în mijlocul unui protest cu mii de oameni care din or?-n or? cre?tea exponen?ial ca intensitate ?i violen??, directorul S.R.I., Eduard Hellvig, prim adjunctul S.R.I., ?eful operativ, R?zvan Ionescu, directorii adjunc?i ai S.R.I., Adrian Ciocîrlan, Cristian Bizadea ?i George Voinescu, oare ce-or fi f?cut? Or fi spart to?i semin?e la Stejarii, uitându-se cu jind la televizoarele cu russian links de împrumut ?i s-or fi rugat doar, doar de-o bubui ceva?

Când manelistului afacerist preferat, multiplu audiat D.N.A., cineva a încercat s?-i smulg? po?eta flor?resei preferate, a ?ipat ca din gur? de ?arpe, Poli?ia s-a executat în secunda doi, prinzând suspec?ii, îns? dac? la un miting la care chiar ei au muncit cu sârg ?i pasiune s-a furat o arm? într-o mul?ime de oameni, abia dup? dou? s?pt?mâni au g?sit în sfâr?it pistolul. Din care a ?i tras dementul pe un câmp. De fapt, stai c? nu în?elege?i voi. E exact pe invers. A?a î?i protejeaz? de fapt S.R.I. valorile democratice, promoveaz? interesele na?ionale ale României întru realizarea securit??ii na?ionale, a?a asigur? respectarea drepturilor ?i libert??ilor cet??enilor ?i ap?rarea statului de drept. Arme ca „revolu?ia bazat? pe ?apte litere care se-ntind ca pârjolul, ca apa ie?it? din matc?, ca „norul" biblic „de l?custe" cu toate muile multilateral dezvoltate de al?i inteligen?i/intelligence - „intelighen?ia dreptei", pistoale cu muni?ie for everyone, arme la tot poporul pentru alungarea dictatorului, a ne-norocitului cu musta?? al c?rui partid a câ?tigat totu?i alegerile, democratic, în fix aceea?i ?ar?. „Povesti?i-le fiilor vo?tri, fiilor lor, altor genera?ii, ce-a r?mas din omid? a mâncat l?custa, ce-a r?mas din l?cust? a mâncat gândacul ?i ce-a r?mas din gândac a mâncat t?ciunele. ?i v? voi da r?splata pentru anii pe care i-au mâcat l?custele, omizile, gândacii ?i t?ciunele, puterea Mea cea mare pe care am trimis-o peste voi". Amin! Sau, în România, Doamne Fere?te! Mare r?u e gr?dina Ta, Doamne!

Din câte scrie totu?i în lege, sustragerea de armament ?i de muni?ie, precum ?i portul f?r? drept de armament sau muni?ie, dac? prin acestea se pun în pericol securitatea na?ional?, prin securitatea na?ional? în?elegându-se tot legal, „starea de legalitate, de echilibru, de stabilitate social? economic?, politic? necesar? existen?ei ?i dezvolt?rii statului român", „men?inerea ordinii de drept ?i de execitare neîngr?dit? a drepturilor, libert??ilor ?i îndatoririlor fundamentale ale cet??enilor, potrivit principiilor ?i normelor democratice statornicite prin Constitu?ie", pica cumva ?i pe la ei. Ar fi trebuit s?-i intereseze. Asta scrie tot în legea sub care func?ioneaz? S.R.I.

Dac? s-ar fi desc?rcat arma, în nebunia creat?, dac? ar fi tras în cineva dementul care a furat-o? „A fost nevoie ca s? moar? oameni ca s? pice Guvernul", ar fi reiterat, ruck zuck, la prompter ?i ?emineu, bronzat t?ciune, în stilu-i inconfundabil ?i cu aceea?i intona?ie de plac? fals?, El Patron, boierul politic. Pre?ul ar fi fost o via?? - dou?, ce mai conteaz?- who's couting- oricum le-ar fi aruncat la gunoi în secunda doi. Dar - nu-i a?a - ar fi avut iar „guvernul s?u", confortabilul pe bani publici cel fericit. În ?ara nulit??ilor profesionale ?i politice, în ?ara incon?tien?ilor ?i iresponsabililor, exist? totu?i ?i con?tien??, ?i responsabilitate, ?i judecat? dar ?i lege. În ?ara oamenilor s?n?to?i la minte, instinctiv, omene?te, automat aproape î?i dai seama c? e ceva foarte r?u ?i extrem de gre?it în acest înfior?tor tablou, la care ei se închin? iar pe tine te însp?imânt?. Da, exact: ei, defec?ii ?i bolnavii, gândesc cu m?dularele la care se-nchin?, ?i tu folose?ti creierul, cite?ti legea ?i observi metodele russian information warfare plagiate.

În ?ara lui Hellvig, Serviciul Român de Informa?ii pe care îl conduce vremelnic nu trebuie s? respecte nici m?car legea de func?ionare. ?i nici s-o aplice. De?i este obligat. Tot legal. În ?ara lui Hellvig, în care S.R.I. cic? e-n serviciul cet??eanului - ce glum? bun?, S.R.I. nu culege, nu verific? ?i nu valorific? informa?ii pentru cunoa?terea, prevenirea ?i contracararea oric?ror ac?iuni care constituie amenin??ri la siguran?a na?ional?. Prin siguran?? ?i securitate na?ional? în?elegându-se, tot legal, orice fel de ac?iuni violente care urm?resc sl?birea puterii de stat, orice ac?iuni care au ca scop înl?turarea prin for?? a institu?iilor democratice ale statului, atribu?ia ?i obliga?ia legale ale S.R.I. fiind de a preveni prin aceste valorific?ri ?i inform?ri orice fel de ac?iuni violente ?i de pune la dispozi?ia institu?iilor abilitate informa?iile.

Nu, S.R.I, tot în serviciul aceluia?i cet??ean care-l pl?te?te, nu a auzit nici de competen?e legale, date ?i nici de informa?ii pe care era obligat s? le furnizeze ?i s? le transmit? în mod operativ, cu acurate?e ?i cu celeritate institu?iilor abilitate, în leg?tur? cu prezen?a unor membri agresivi ai galeriilor cluburilor sportive la ac?iuni publice de protest, în leg?turile cu manifest?rile, ac?iunile ?i grup?rile ultras ?i în leg?tur? cu prevenirea ?i contracaratea ac?iunilor extremiste, contrazicându-?i mincinos ?i flagrant propriile comunicate publice de pres?.

Nu, S.R.I., tot pentru cet??ean pe care cic?-l serve?te, nu g?se?te nici aplica?ia de face recognition, nici cea de semantic analysis, nici behavioral analysis, nici watchlistul, nici corelarea seturilor de date individuale, nici analiza de investiga?ii, contrazicându-?i propriul caiet de sarcini din licita?ia pe ochi frumo?i de 25 de milioane de euro dintr-un program de 40 de milioane de euro, pl?tit tot din banii fraierilor.

Nu, S.R.I. n-a auzit nici de radicalizare, nici de structuri anarhiste, extremiste, nici de terorism urban/domestic care influen?eaz? ?i exploateaz? manisfest?ri de protest, nici de tehnicile ?i modalit??ile violente de ac?iune ale acestora. A auzit toat? planeta, partenerul strategic ?i institu?ional al S.R.I., F.B.I., investigheaz? inclusiv sursele de finan?are ale mi?c?rilor cu o asemenea ideologie, le-a clasificat deja în domestic terrorism, în Congresul american se propun m?suri legislative, în S.U.A. ajungându-se la mor?i ?i r?ni?i, iar în ?ara lui Hellvig - SRI scrie tot asumat ?i public în revista lui pl?tit? tot din bani publici, în mod uluitor, chiar la începutul anului, c? organiza?ia extremist? respectiv? exist? doar pe YouTube ?i în doar în trei ora?e: dou? americane ?i unul german.
În ?ara în care S.R.I.-ul lui Hellvig n-a descoperit nici m?car „goag?lul", vorba lui Vanghelie, dar?mite s? citeasc? o depe?? interna?ional?, prostia S.R.I. are talentul de a fi insistent? cum spunea, pe bun? dreptate, Albert Camus. ?i strident?, cu mult? umilin??, a? completa eu. La S.R.I., prostia str?luce?te r?u!

În ?ara slujirii întruchipate în care nu exist? loialitate fa?? de principii, valori ?i moral?, ci doar fa?? de persoane fizice, în statul în care institu?iile nu func?ioneaz? echidistant pentru c? nu au dezvoltat în 30 de ani nici mentalit??i ?i nici anticorpi independen?i, în ?ara care ?efii de servicii sunt eterni servan?i institu?ionali ce stau cumin?i, ca L?bu?, oftând în micimea lor pe pre?ul îngust al st?pânilor politici în a?teptarea audien?elor ?i se transform? apoi rapid, instant, în coco?i care nu-?i mai încap în piele ?i în pene, dând cu u?ile de pere?i, importan?i doar când ajung în propriile ?i l?f?itoarele birouri ?i vorbesc important cu secretarele, suferind de forme autodistructive de egoism, de l?comii de afirmare generate de propriile obsesii, de neputin?e ?i vulnerabilit??i, în ?ara polarizat? a clanurilor, triburilor ?i g??tilor, în ?ara tuturor fugarilor ?i ?efilor de institu?ii cu mentalitate de pe?ter? care nu în?eleg cum func?ioneaz? guvernarea modern?, bordurierii de suflet ai ditamai ?efului SRI ascund adev?rul, inventeaz? ?i reinventeaz? cu pasiune, ei devenind în România esen?a fakeului ?i a epocii post- adev?r. Atunci când li se umfl? capul de atâta putere închipuit? ?i vremelnic?, to?i ?efii de institu?ii se gonfleaz?, se schimonosesc la fel, sfâr?ind în aceia?i frankensteini institu?ionali.

Parafrazând „Washington Post": „without Light, without Truth & Criticism, Democracy Dies in Darkness. Always speak because it's right, not because it's safe".

De ce se întâmpl? toate aceste nenorociri în ?ara lui Hellvig, v-a?i întrebat? Pentru c? s-a descoperit ?i se utilizeaz? cu voluptate puterea ?i capacitatea institu?ional? de a face r?u. Pentru c? se folosesc ?inte ?i puzzeluri, interese ?i obiective, timinguri ?i amoralitate, cinism ?i mi?c?ri, ajungând la situa?ii dezumanizante, periculoase ?i totale fandaxii. E mult? abstrac?ie în povestea asta. St?rile, circumstan?ele, conjuncturile, ipostazele ?i oamenii le v?d pe toate laolalt? ca un obiectiv ce trebuie atins, desprinzându-se de legi ?i de realit??i încojur?toare. Dup? ce s-a-n?l?at, e greu s?-l mai aduci înapoi cu picioarele pe pâmânt.

În cultura lor cazon?, toate serviciile de informa?ii sunt setate s? distrug?, s? se desprind? de în?elesuri lume?ti, s? utilizeze acronime, s?-?i genereze un sistem paralel, abstract, inuman de protec?ie ?i de regenerare dar care ac?ioneaz? prin mecanisme concrete ?i sesizabile. Problema intervine când acest sistem care niciodat? n-a cl?dit ?i z?mislit nimic trainic, în perpetu? transformare, adaptare ?i perfec?ionare, niciodat? mort, începe s? suprime exact ceea ce este menit s? apere. Principii s?n?toase democratice. Când vorbesc de patriotism, de onoare, de profesionalism, de respectare a legii, de echidistan??, de ap?rarea comunit??ilor, de pre?uirea oamenilor ?i a vie?ii, de protejarea tradi?iilor, asigurarea viitorului ?i p?strarea parteneriatelor României, v-a?i gândit oare ce-o fi în mintea oamenilor ace?tia? Când vorbesc de securitatea na?ional?, ei nu se refer? în niciun caz la siguran?a public?, nu se refer? la voi, la oameni, ei vizez? de fapt la securitatea ?i stabilitatea lor ?i la perpetuarea structurilor lor de putere. Se gândesc doar la ei.

Aici nu e vorba de libert??i, sunt un lux doar, a?a cum vi s-a spus ?i tot nu v-a intrat în cap, nu vorbesc nici m?car de drepturi, este vorba strict de controlul exercit?rii puterii cu orice pre?. Este vorba de a te asigura c? manevrezi, p?pu?ezi ?i coordonezi din umbr? în a?a fel încât lucrurile s? fie predictibile, graduale, maleabile, cum vor ei, astfel încât nimeni altcineva ci doar ei s? poat? modela realit??ile pentru c? asta, în final, îi intereseaz?: lucrurile, evenimentele, oamenii, autorit??ile, institu?iile, puterile în stat, to?i ?i toate s? fie controlabile. Exist? doar ce vrem noi s? existe. Ce nu vrem, nu exist?. It's so fucking simple. Controlul total înseamn? putere total?. „And this is really mother Russia and the soviet system, my friends".

Democra?ia nu e pe control ?i putere totale, democra?ia este pe vot popular, nu pe anarhie. Democra?ia este pe buletin de aleg?tor, nu pe intrarea cu for?? în Executiv, prin rupere de capete, Executivul fiind putere distinct? a statului, trecut? prin Parlament emanat tot din alegeri. Democra?ia e pe drepturi ?i libert??i, în concordan?? cu suprema?ia legii, democra?ia e pe echilibre ?i puteri separate ?i independente, pe control ?i limit?ri reciproce, pe checks and balances, tocmai pentru a se evita ca puterea statal? s? fie folosit? ?i exercitat? în mod abuziv, democra?ia e pe free speech, e pe majorit??i ?i minorit??i. Nu e pe tactici de terorism urban, tehnici de psy ops ?i m?suri active în care te folose?ti de diaspor?, bagi oameni f?r? vin? la înaintare ?i îi manipulezi grosier, democra?ia nu e pe fum, foc, fl?c?ri, sânge pe str?zi, nu e pe vandalizare de magazine. Acestea sunt infrac?iuni, S.R.I. S.R.I., democra?ia nu e nici pe pumni, nu e nici pe picioare în gur? ?i nu este, nene, niciodat? pe m?dulare.

În ?ara lui Hellvig, oamenii cu crezuri au ales demult legea, al?ii ca bordurierii s?i fani Russia au ales zombificarea ?i genitalul, formele extreme ale political warfare. Abia acum când se confrunt? cu violen?a, principiul non violen?ei este supus probei supreme- acceptarea sau ne-acceptarea, în sine, totu?i violen?a fiind doar arma celor slabi. ?i sunt slabi, pentru c? pierd teren, d'aia-s dispera?i, d'aia au ajuns în extrem?. Atotputernicele sisteme pierd putere, disperarea lor vine din a-?i asigura continuitatea, regenerarea, d?inuirea, altfel ele în sine nu s-ar mai putea numi deloc sisteme. Când v?d c? pierd bordur? dup? bordur? din ce aveau, bucat? din asfalt dup? bucat? din asfalt, car?mid? dup? c?r?mid?, pietricic? dup? pietricic?, asta îi scoate din min?i pentru c? în capul lor puterea sunt ei ?i numai ei, întotdeauna ?i forever pe persoan? fizic?. Da, trebuie s? ?i se fi urcat r?u ?i extrem de periculos la cap, trebuie s? fii nebun s? dai foc la ?ar? pentru puterea ta ?i s? nu-?i con?tientizezi rolul limitat în societate.

Sunt dipu?i s? fac? orice, s? se foloseasc? de orice scut uman în lupta lor, s? utilizeze orice om naiv dar de bun? credin??, s? murd?reasc? orice idee frumoas?, orice ?el cinstit, ceea ce este o uria?? tic?lo?ie, dar nu uita?i nicio clip? c? ei în esen?? sunt amorali, nu au no?iuni de bine ?i r?u, de ilegal ?i legal, maculeaz? orice le st? în cale, nu au niciodat? principii, ci doar interese, nu ?tiu decât atât: lupt? prin distrugere.

Cum spuneam, acum depinde tine ca om ?i ca cet??ean la ce anume te raportezi, ca fraier pân? la urm? care de?ii totu?i cea mai puternic? arm? pe care nu ?i-o poate lua chiar nimeni: votul! Totul se sfâr?e?te acolo de unde ?i începe. În creier sau în pantaloni. Depinde ce preferi mai mult, depinde ce ambalezi mai mult, în ce bagi vitez?, vorba prietenului lui Hellvig - sulfurosul Marian Petrache - depinde în ce motor bagi curent mai tare, depinde ce pedal? ape?i mai puternic. Depinde ce vrei: totu?i rule of law, democra?ie, vot, libert??i ?i domnia legii sau practici fizice de terorism urban cu pietroaie, inflamate de „m?suri active" copiate de la ru?i ?i tehnici de psy ops, flegme, Molotoave, sticle, din?i sco?i, fier în ?este, revolu?ii de m?dulare, pistoale la stoluri de nebuni, magnetul perfect pentru labilii oric?ror societ??i. Hey, exist? liber arbitru.

Înc? de acum 2500 de ani, Pitagora zicea: Supune-te legilor chiar dac? sunt proaste. Când magistratul vorbe?te, preotul s? tac?! Nu te supune oamenilor dac? nu sunt mai buni ca tine. Nu urma pilda omizii. ?i fugi de poporul c?ruia-i place e?afodul. Dintre to?i s-ar putea s? fie cel mai nerecunosc?tor[4].

Foto - Vlad Ursulean
Aranjament grafic - I.M.

-------------------------------------------------------
[1] http://www.clr.ro/menu1/manualul%20nato.pdf
[2] Gândirea Militar? (edi?ie în limba englez?) nr. 4, 2012. p 24-25.
[3] Yu. Kuleshov, „R?zboiul psihologic informa?ional în condi?iile moderne", 2014
[4] Sursa http://sorinamatei.ro/hell-hellvig/

footer