Revista Art-emis
Pro?tii Europei PDF Imprimare Email
Marian Nazat   
Duminică, 26 August 2018 16:32

Prostii Europei 1Înv?lm??eala din Pia?a Victoriei, din vinerea neagr?, cu „oameni îmbulzi?i în larm? ?i sud?lmi"[1], n-ar trebui s? ne mire. ?i nici m?car implicarea str?in?t??ii, cum ne-a asigurat un ex-ofi?er al Serviciilor Secrete b??tina?e, nu-i o noutate. Oricum, nimeni nu mai este într-atât de naiv s? cread? c? patrupedul lui Klem taman la ora aia, a mitingului, avea program de plimbare la ?osea... Ori intempestiva, chipurile, sosirea în b?t?tura natal? a cretinului cu obscena pl?cu?? de înmatriculare, coagulantul prostiei fudule din spa?iul neao?. Cei care ne monitorizeaz? ?i ne manipuleaz? atent de secole, ne-au descoperit marile vulnerabilit??i: credibilitatea ?i ?âfna în exces. Astfel fi?a?i ?i radiografia?i în str?fundurile fiin?ei noastre u?or schimb?toare ?i previzibile, ?lora din interior ?i dinafar? nu le-a fost deloc greu s? pun? la cale fel de fel de experimente pe meleagurile carpato-danubiano-pontice. De pild?, demen?a legionar?, cu monstruozit??ile inimaginabile care i-au marcat ascensiunea, ca ?i jum?tatea de secol purpurie, alt? încercare de a testa înc? o dat? versatilitatea proverbial? a românului. Îns? pseudorevolu?ia din 1989 le întrece pe toate, cu diversiuni de-o stupiditate infantil?, dar înghi?ite cu voluptate n?tâng? de un norod înnebunit s? fie în?elat ?i prostit. Minciunile din acel decembrie tenebros ne-au împins la crime, la odio?enii de neîntâlnit în celelalte ??ri ale lag?rului socialist de odinioar?.

Cu un asemenea bagaj etnogenetic, tot ce a urmat în istoria noastr? postdecembrist? n-a reprezentat decât o continuare a unei tradi?ii de care ar trebui s? ne ru?in?m pe veci. Ie?irea în strad? a „diasporei", anun?at? cu suspect? surescitare pe toate canalele media, dar ?i pe cele virtuale, a creat o isterie estival? ce prevestea furtuna social?. Re?elele de socializare au luat foc, aprinse de idio?ii cu atitudine, excita?i la culme c? se pot lep?da ?i ei o zi, dou? de mediocritatea cotidian?. „Fum, sânge ?i moarte!" s-a scandat pe maidanul feisbucist, iar dinspre U.S.R. s-a gl?suit tembel: „Politica se face în strad?!" Adic? exact ce doreau huliganii de profesie, ipochimenii ne?colariza?i ?i needuca?i, lipsi?i de repere. Brute ale deceniilor din urm? în care democra?ia a proclamat dreptul la analfabetism, dreptul la nemunc?, dreptul la furtul institu?ionalizat ?i, îndeosebi, dreptul la înjur?tura care une?te. Ni?te genera?ii ale irosirii în scârn? ?i ur?, în stare s? produc? doar: „M..E P.S.D.!" Parc? îl ?i v?d pe „pie?arul" sosit din Spania rostindu-?i n?tâng oful: „Nu am nimic concret cu pesedi?tii, dar nu-mi miroase a bine". Altul sus?ine c? hulitul partid e ilegitim... Curat me?te?ug de tâmpenie! Sceneta mitingului „pribegilor" a mai c?scat o sp?rtur? în societatea b??tina??, oricum dezbinat?, asmu?indu-i pe cei r?ma?i în vatra str?mo?easc? împotriva expa?ilor.

M? uit iar??i în jur, peste grani?e, ?i observ c? suntem singurii care ne lupt?m între noi, într-un r?zboi fratricid neostoit ?i aduc?tor de nenorociri. „P?pu?arii" de aici ?i de aiurea ne exploateaz? cu cinism aplecarea spre scandal ?i violen??, spre anarhie. Unde altundeva conduc?torii auto se suduie ?i se amenin?? în trafic ca la u?a cortului? Unde pietonii se boldesc unii la al?ii cu vr?jm??ie ?i-?i arunc? vorbe de ocar?? Unde dialogul s-a transformat într-un concurs de flegme? Unde televiziunile se comport? aidoma tribunalelor populare din vremea stalinist?? Unde filosofii cu morg? înal?? omagii scabroase vulgarit??ilor sexuale, iar ?eful statului le consider? drept opinii politice juste? Nic?ieri, desigur, fiindc? pro?tii Europei sunt cantona?i de-a pururi la gurile Dun?rii...

Numai c?, în spatele acestor diversiuni ?i manipul?ri ordinare, se petrec groz?vii cu toptanul. ?ara î?i vinde pe nimic resursele ?i obiceiurile, r?m??i?ele de demnitate ?i suveranitate. Întâmpl?tor oare, în plin? zaver? civic?, Legea redeven?ei era trimis? înapoi la parlament? Ehe, cât? dreptate avea Petru cel Mare când spunea c? „pe afurisi?ii ??tia de negustori dac?-i la?i f?r? frâu î?i stric? toat? ?ara"[2].

Nu ei, afaceri?tii multina?ionali, au n?scocit perfidia sorosist? cu societatea deschis?? De aceea, dau o bere pentru o Românie care gânde?te... deschis! Mesajul din reclam? a atins direct la linguric? na?ia candrie ?i naiv?, arvunit? dintotdeauna tragerii pe sfoar?.
Demult, acela?i ?ar se dest?inuia apropia?ilor s?i c? „Hospodarul Moldovei ?i acela al Valahiei se roag? aproape în genunchi s?-i sc?p?m de robia turceasc?"[3]. Lucrurile sunt a?ijderea ?i azi, cu excep?ia st?pânului, o vie?uire de-a bu?ilea pe la por?i str?ine. Ce mai, pro?tii Europei..."[4].

-----------------------------------
[1] Alexei Tolstoi, Petru I
[2] Alexei Tolstoi, Petru I
[3] Ibidem
[4] Sursa http://mariannazat.ro/prostii-europei/

footer