Revista Art-emis
P?zea, emigran?ii! PDF Imprimare Email
Ing. Ovidiu M. Curea   
Duminică, 19 August 2018 15:11

Emigranti romani contra romanilorMajoritatea, marea majoritate dintre ei, adic? nu 51% sau 55%, ci peste 85%, au plecat din România de nevoie, de foame, pentru c? fabricile li s-au închis, li s-au desfiin?at ?i nu mai aveau unde s? munceasc?, de unde s? î?i câ?tige traiul. Au plecat în bejenie, ?i-au l?sat copii pe la rude ?i pe la vecini ?i au plecat cu dorul în piept la dracu în praznic ca s? aib? cu ce tr?i ?i ei ?i cei l?sa?i acas?. Femei de serviciu, îngrijitori de b?trâni, muncitori pe ?antiere, vânz?tori, chelneri sau zilieri la strânsul recoltelor. Grija zilei de mâine e singura lor grij?. Muncesc de diminea?a pân? seara ?i noaptea cad rup?i de oboseal? visând la cei de acas?, la România. Pentru ei România nu însemn? nici Iohanis, nici Dragnea, nici Ciolo?, nici Orban. Au auzit de ei poate în treac?t, c? se ceart? ?i nu le mai ajunge cât au, dar pu?in le pas? de ei. N-au timp de tâmpenii. Mâine trebuie s? se scoale devreme, înaintea altora ?i s? munceasc? mai mult decât ei pentru mai pu?ini bani. Au necazurile ?i grijile lor destule ca s?-?i mai fac? necazuri ?i griji din certurile pe ciolan ale politicienilor.

?i în cârca am?râ?ilor ace?tia ?i-au g?sit unii s? pun? acel 10 august 2018, zi ce va r?mâne ca o dat? de trist? amintire în istoria României, atât cât va mai fi România. ?i ace?ti nenoroci?i care vin o dat? pe an în ?ara lor unde s? nu se mai simt? str?ini, dispre?ui?i ?i discrimina?i, unde vin s?-?i vad? copiii ?i s?-?i mai vad? înc? o dat? p?rin?ii dac? între timp nu au murit, vin de la mii de kilometrii în autocare pentru c? avionul cost? mult, ace?ti am?râ?i au venit direct în Pia?a Victoriei ca s? protesteze cu sticle, pietre, bare de metal înjur?turi ?i strig?te împotriva guvernului. Nu, n-au venit direct, au trecut pe acas? de ?i-au luat ?i copii cu ei la protest, ca s? arunce ?i ei, acolo, o piatr? sau dou? în jandarmi. Iar ei s-au pus pe treburi mai serioase, au atacat cl?direa guvernului cu gând s? intre în ea ?i s? dea jos ?leahta de penali s? sparg? vitrine ?i s? de foc la ce g?seau pe str?zi, s? lin?eze o femeie jandarm. Uite-i, au venit emigran?ii, p?zea! Ia uite-i ce fac! Au venit s? distrug? România, s? dea foc ?i s? omoare! ?i urâ?i în str?in?tate de localnici c? le iau locurile de munc? pe care ei, localnicii le refuz? ca fiind nedemne de ei, încep s? fie urâ?i ?i în ?ara lor. Paria în str?in?tate, paria în ?ara lor. Parc? începuser? ei s? simt? în ultimii ani o oarecare aversiune din partea vecinilor. „Uite-l p-?sta, a venit de afar? cu bani ?i î?i renoveaz? casa, ba, ?stalalt î?i face una nou?, i-a cump?rat frigider lu' taic?-su ?i Logan la mâna a doua lu' fi-su, el a venit anul ?sta cu o ma?in? str?in? luat? de acolo la mâna a treia, s-a ajuns, ce mai. St? acolo, ia 600 de euro pe lun? ?i cic? o s? aib? ?i pensie tot în euro, ce-i mai trebuie?". ?i uite a?a din român a devenit emigrant în str?in?tate ?i de acolo imigrant în România. Nu-i duce nimeni dorul, dar lui îi este dor de România, România pe care o pierde pe zi ce trece, România care l-a pierdut, deja.

Chiar nu le e mil? celor care au organizat m?re?ul miting din 10 august 2018 s? îl pun? în seama acestor pedepsi?i de soart? care nici nu ?tiu, nu-?i dau bine seama deocamdat?, ce r?u li se face cu aceast? minciun?? Ce îi apucase pe mul?i dintre ace?ti români veni?i pentru proteste în Pia?a Victoriei s? vorbeasc? în limbi str?ine, vezi doamne, limbile ??rilor de unde veniser? c? româna o uitaser? în câ?iva ani. Acelor organizatori la?i ?i executan?ii lor ascun?i mi?ele?te sub haina ?i numele emigra?iei noastre, acelor cozi de topor dintre români, nu le este deloc ru?ine s? mint? în halul acesta, s? anun?e c? vor veni la demonstra?ia din Pia?a Victoriei peste un milion de români din str?in?tate, ca apoi s? corecteze ?i s? anun?e c? n-au fost decât trei sute de mii, când toate intr?rile în România din luna premerg?toare m?re?ului eveniment au fost sub dou? sute de mii, chiar mai pu?ine decât în perioada similar? a anului trecut, când nu a fost nici o demonstra?ie în Pia?a Victoriei sau în alt? pia?? cu peste un milion de participan?i? Nu le pas? nim?nui de ei, nici de afar?, nici din?untru? Nu. Au plecat, s? stea acolo, zic unii. N-au ce c?uta aici, s? se duc? de unde au venit, zic al?ii. P?cat! Cineva î?i face mare p?cat cu ei!

A?a se face c?, pe zi ce trece, tot mai mul?i români devin imigran?i în ?ara lor, pentru c? în ?ara lor str?inii devin localnici. Dup? ce s-a reu?it ca în România, de aproape trei decenii, românii s? se bat? ?i s? se scuipe între ei, acum se caut? ca românii r?ma?i în România s? se bat? ?i s? se scuipe cu românii pleca?i afar?. Iar dac? cei de afar? nu în?eleg, nu au timp, nici chef, nici inim? s? se bat? cu cei r?ma?i acas?, nu are nici o importan??. Nu îi întreab? nimeni ce vor, sunt mul?i care îi caut? ca s? le pun? în spinare mi?elia lor nenorocit?.

Dar noi, noi, românii din?untru ?i românii de afar? ce vrem? Vrem s? s?rb?torim aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire?

Grafica - I.M.

footer