Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Miercuri, 27 Iunie 2018 14:19

Trump-PutinMult a?teptat? întâlnire Trump-Putin, de mult anun?at? ?i preg?tit? pe îndelete, dorit? de mul?i, dar ?i nedorit? de unii, nici ei pu?ini, va avea loc probabil în prima jum?tate a lui iulie. Ambii lideri au declarat public, explicit, c? o consider? necesar?.

De obicei, asemenea evenimente sunt primite favorabil, cu speran?a, în lume, c?ci discu?ia direct?, „în doi", poate duce la mai bun? în?elegere între p?r?i, armonizare de interese, compromisuri, invoieli etc. ?i totu?i, de dat? aceast?, în spa?iul euroatlantic apropiat? întâlnire întâmpina mai degrab? rezerve, dac? nu chiar suspiciuni ?i temeri.

Dincolo de obiec?iile, de-acum banale, c? ?eful Executivului american n-ar prea fi înzestrat ca om de stat, expert în politic? interna?ional? ?i maestru al diploma?iei, temerile exprimate în cercuri occidentale, inclusiv în S.U.A., vizeaz? zone mai sensibile. Dup? ce lumea euroatlantic? (dar ?i O.N.U.) au decis s? aplice sanc?iuni Rusiei dup? anexarea Crimeei ?i se str?duiesc s? izoleze Moscova (o absurditate, desigur), pre?edintele Americii a cerut, la recentul G7 reprimirea Rusiei ca membru al Grupului.

„Nervozitate în multe capitale europene", constat? Dominique Dewitte de la publica?ia belgian? „Express Business". De ce? Pentru c?, „spun speciali?tii, pre?edintele Putin, care caut? s? submineze N.A.T.O. ?i U.E., îl prefer? pe omologul sau american, care nu prea are la suflet N.A.T.O. ?i U.E." (acela?i ziar se întreab? înc? din titlu, dac? nu cumva pre?edintele Trump va scoate S.U.A. din N.A.T.O.).

Oricum, la recentul G7, S.U.A. ?i ceilal?i alia?i s-au comportat mai degrab? „ca adversari", aprecia mult prea serioas? publica?ie „Foreign Policy". Iar pre?edintele francez Macron spunea: „Dac? a?a a fost ambian?a de aici, închipui?i-va ce lucruri rele vor fi luna viitoare, la summitul N.A.T.O.". Abord?ri poate cam alarmiste, dar cu un sâmbure de adev?r. Solidaritatea euroatlantic? ?i cea occidental? sunt tot mai solicitate, lumea tot mai instabil?, iar liderii tot mai nervo?i. Rusia ?i China î?i sporesc ponderea în lume, iar pre?edintele Trump r?mâne, spre consternarea prelungit? a multora, acela?i mare semn de întrebare.

Ce vor conveni ?i decide cei doi mari e greu de anticipat sau poate nici nu se va afla (ci doar deduce) prea curând. C?ci nu doar despre terorism, Iran, Coreea de Nord (cum s-a spus oficial) vor vorbi ei. Între cei mai mari colo?i politico-militari ai lumii se fac jocuri mult mai mari.

footer