Revista Art-emis
Pr?bu?irea moral? a Occidentului PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Miercuri, 18 Aprilie 2018 19:42

Petru Romo?anCa ?i dacii, str?mo?ii no?tri contesta?i de exper?ii inep?i ai b?sismului mecanic prooccidental, gen Iulian Fota, am ajuns apropia?ii Imperiului Occidental abia dup? ce acesta o luase la vale. Asta e, probabil, soarta ??rilor ?i neamurilor de margine, cum suntem noi. Am fost marginea tardiv? a Imperiului Roman, am fost marginea furnizoare (berbecu?i, miere, sare, solda?i...) a Imperiului Bizantin ?i apoi a Imperiului Otoman, marginea Imperiului ?arist, marginea Imperiului Habsburgic ?i apoi a celui de-Al Treilea Reich, ?i din nou marginea Imperiului Sovietic. Când acestor imperii a început s? le mearg? r?u, au venit ?i pe la noi, „de-au cerut p?mânt ?i ap?", aur, grâu ?i petrol, iar pentru c? s-au întins prea mult, pân? la urm? au cr?pat.

Noi nu am fost mai niciodat? capabili s? le facem fa??, nu am avut decât din când în când b?rba?i de stat ca Burebista ?i Decebal, Mircea cel B?trân, Iancu de Hunedoara, ?tefan, Vlad, Mihai, Ion Ghica, Kog?lniceanu, Titulescu, câ?iva Br?tieni (adev?rata dinastie a României moderne) ?i al?i Horea, Tudor Vladimirescu, B?lcescu, Avram Iancu. Azi, ca ?i alt?dat?, avem în fruntea bucatelor ni?te gunoaie din mai toate punctele de vedere. Iar de-acum, r?ul care bântuie din ce în ce mai devastator Imperiul Occidental, a c?rui margine suntem de-o bun? bucat? de vreme, a ajuns ?i la noi ?i face ravagii.

Recenta coali?ie a celor trei mari „democra?ii" (în fapt, oligarhii agravate) occidentale împotriva nefericitei Sirii, tocmai ie?it? pe brânci, cu ajutorul Rusiei ?i al Iranului, dintr-un r?zboi nimicitor provocat de Occident, care a bombardat ni?te cl?diri goale mult mai ieftine decât rachetele azvârlite asupra lor (tomahawk-urile americane de alalt?ieri ar fi costat 165 de milioane de dolari), ne d? m?sura e?ecului moral al marelui Occident. R?zboiul din Siria a fost câ?tigat pe toat? linia în principal de Rusia, iar bombardamentul ordonat de Donald Trump, exaltat grotesc în media mainstream, nu va putea ascunde palma încasat? de Occident. În Siria, occidentalii s-au asociat cu partea cea mai reac?ionar? a ??rii, iar Rusia a sus?inut partea mai modernist?, cu standarde de civiliza?ie mai evoluate (vezi drepturile femeii), din care face parte ?i tribul alawit al lui Bashar al-Assad. România e singurul stat din U.E. cu ambasad? deschis? la Damasc, fapt profund definitoriu pentru noi, pentru felul în care ne raport?m prin tradi?ie la toate na?iunile.

Cinismul anglo-americanilor fa?? de lumea arab? ?i musulman?, prin instrumentarea Prim?verii Arabe, prin r?zboaiele din Afganistan, Irak, Libia, Siria, Yemen, prin asocierea cu Arabia Saudit?, mult? vreme ser? a extremismului (wahhabismul), a adus instabilitate, foamete, molime, moarte, durere într-o parte a lumii care era oricum foarte fragil? ?i fragmentat?. Pr?bu?irea Afganistanului, a Irakului, dar mai ales teribilele dezastre din Libia ?i Siria sunt în strâns? leg?tur? cu, provocate adic? de pr?bu?irea moral? a Occidentului.Dar dezastrul nu s-a oprit la Orientul Apropiat ?i Orientul Mijlociu. Occidentul, dup? încheierea R?zboiului Rece cu Uniunea Sovietic?, a trebuit s?-?i inventeze rapid un nou inamic. A fost aleas? lumea islamic? pentru acest job. Mul?i îi imput? Occidentului chiar fabricarea monstruozit??ii numit? Statul Islamic. Dar noul du?man atât de necesar Occidentului (pentru propaganda intern? ?i expansiunea extern?) nu a corespuns decât câ?iva ani, a?a c? a trebuit s? fie din nou înlocuit.

De aceea Occidentul s-a întors la vechiul ?i verificatul s?u inamic, imensa Rusie. Asist?m tr?sni?i, cu gura c?scat? la rebr?nduirea Rusiei ca mare du?man al Occidentului, mai ales al SUA. O minciun? ?i o prostie cât noul secol al XXI-lea, dar de care oligarhiile din ce în ce mai bogate ?i mai violente ale Occidentului au nevoie acas?, în interior, împotriva adev?ratului lor du?man, popula?iile precarizate, lipsite de viitor, care se organizeaz? politic în cadrele a?a-zisului „populism". „Populismul" a câ?tigat deja dou? importante b?t?lii, Brexit-ul ?i pre?edin?ia lui Donald Trump, precum ?i câteva mai mici în fosta Europ? de Est, în Polonia, în Ungaria, în Cehia, dar ?i în Austria, mica succesoare a fostului Imperiu Habsburgic. ?i „populismul" a pierdut o b?t?lie foarte important? în Fran?a, unde oligarhia ?i clasa educat? l-au impus pe Emmanuel Macron împotriva „populi?tilor" Marine Le Pen (zis? extrema dreapt?) ?i Jean-Luc Melenchon (zis extrema stâng?). Adev?ratul r?zboi contemporan este cel dintre oligarhiile lacome ?i poporul c?ruia nu i-a mai r?mas decât „populismul". Lucru vizibil nu numai în Occident, ci ?i în Rusia, China, India ?i Brazilia.

Pr?bu?irea moral? a Occidentului e în curs ?i ea merit? observat? cu aten?ie. La fel cum merit? observat? ridicarea Asiei, a Orientului îndep?rtat, a Chinei, ?i a Indiei, mare cât un continent, cu o popula?ie pe m?sur?. Cum s-a întâmplat întotdeauna în istorie, pr?bu?irii morale a unor imperii (Nero, Caligula) îi urmeaz? pr?bu?irea politic?, deja vizibil?, cu situa?ii haotice precum cele din Italia, Spania, Grecia, Portugalia, ?i pr?bu?irea economic?. Europei Occidentale, dup? c?derea Imperiului Roman, o organiza?ie bazat? pe crim? (r?zboaie) ?i jaf (aurul Daciei, printre altele), i-au trebuit o mie de ani de Ev Mediu, uneori foarte întunecat, pentru a ajunge la Rena?tere.

footer