Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Miercuri, 22 Noiembrie 2017 21:11

Acceleratul?i iat? c? uzan?ele diplomatice, fie ele oricât de legiferate, teoretizate ?i practicate, mai duc ?i la situa?ii ceva mai insolite. Explicabil, atunci, c? roiul comentatorilor de tot felul s? se n?pusteasc? pe anecdotic? ?i s? brodeze scenarii ?i intrpretari proprii sau ... impuse.Zilele trecute, secretarul de Stat al S.U.A., Rex Tillerson, a f?cut un scurt popas la Bucure?ti, unde a înoptat, iar a dou? zi pân?-n prânz a pornit-o mai departe, la Washington cu avionul. De aici, întreb?ri de tot felul : de ce s-a oprit tocmai în România, de ce a?a pu?in, s-o mai fi v?zut ?i cu altcineva decât cei din poz?, ce s-a vorbit etc. etc. Alte r?spunsuri decât cele laconice, oferite de cele dou? p?r?i, sunt, cel pu?in deocamdat?, hazardate, toate. Mihai Eminescu bag? grija, într-un articol, c? în politic? extern? a ??rii, dac? nu e?ti informat cum trebuie (?i spunea chiar mai precis : din surse ale celor afla?i la putere), mai bine nu te arunci în considera?ii proprii, c?ci po?i dauna intereselor ??rii tale. Drept care, nu ar fi de glosat pe marginea semnifica?iei acestui scurt desant neoficial american.

Dar dac? tot a venit vorba... N-avem cum s? uit?m c? Statele Unite sunt ast?zi principalul - ?i de departe cel mai puternic - partener interna?ional al României. Rela?iile ?i dialogul permanent trebuie s? fie prioritatea nr. 1 a demersului extern al politicii ?i diploma?iei române?ti. Problematica româno-american? ?i proiectele române?ti în materie trebuie documentate, evaluate , reactualizate în permanent? ?i cât mai minu?ios, oentru a putea fi puse prompt pe mas? posibililor negociatori. Dar ?i mai important este c? la fiecare subiect din acest impresionant doasar, România s? aib? ini?iative, sugestii, scenarii, propuneri de solu?ii, variante, care s?-i foloseasc? ?i ei, dar - neap?rat - s?-l intereseze ?i pe importantul ?i mult prea ocupatul ?i suprasolicitatul interlocutor. Politologul George Friedman spunea în urm? cu câ?iva ani, ?i chiar la Bucure?ti, c? Statele Unite (care se învecineaz? practic cu orice alt stat din lume, dar nu prin expansiune teritorial?, ci prin proiec?ie de influen??) este deschis? conlucr?rii cu oricine, dac? oferta prezint? interes ?i valoare. (Interesant este c?, în mod similar, în ziarist rus, când l-am întrebat despre ce ar putea vorbi pre?edintele Putin cu omologul sau român dac?, ipotetic, s-ar întâlni mâine, mi-a replicat prompt: Dar voi ave?i proiecte comune de propus?).

S? revenim îns? la scurtul r?gaz al ?efului diploma?iei americane la Bucure?ti. În precedent? etap? a turneului sau (al?turi de pre?edintele Trump), în Birmania, a discutat despre criz? umanitar? ?i tranzi?ia democratic? din aceast? ?ar?. Generoase subiecte, dar nu ?tiu dac? mai importante pentru Washington decât - fie doar ?i - aspectele militare ale Parteneriatului Strategic româno-american (c? s? nu vorbim ?i de cele economice, privitoare la contactele umane ?.a.m.d.). M? îndoiesc c? având în fa?? o propunere de agenda consitent? de subiecte româno-americane pentru a fi m?car trecute în revista, secretarul de Stat nu ?i-ar fi putut amâna plecarea din Bucure?ti cu vreo or?-dou?.Drept care s-a terminat ca în poezia lui Topârceanu, unde, dup? zarv? f?cut? prin p?s?retul p?durii de accelerat, „Doar un pui de pi?igoi,/ Int-un vârf de fag pitic/ St? cu penele vulvoi/?i, f?când pe suparatul:/ - Ce s? fie? Nu-i nimic./ A trecut Acceleratul".

Aranjament grafic - I.M.
footer