Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Lector univ. dr. Florian Bichir   
Miercuri, 25 Octombrie 2017 20:34

Kiril Patriarhul RusieiAnul 2017 a fost declarat înc? de anul trecut de c?tre Patriarhia Român? drept „anul comemorativ Justinian Patriarhul ?i al ap?r?torilor Ortodoxiei în timpul comunismului". Au avut loc întâlniri, dezbateri, congrese. M? ierta?i c? trebuie s? introduc o chestiune personal?, dar aceasta va explica multe. Pe 8 iunie 2017 am primit o invita?ie oficial? s? particip la Congresul Interna?ional de Teologie intitulat „Via?a Bisericilor Ortodoxe în timpul comunismului - Persecu?ie, rezisten?? ?i m?rturisire", eveniment care se va desf??ura în perioada 24-28 octombrie. Voi participa cu o lucrare despre via?a p?rintelui Arsenie Boca. Uitasem de acest eveniment când brusc s-a detonat bomba: Patriarhul Moscovei ?i al Întregii Rusii, Kirill vine la Bucure?ti. De?i am fost solicitat am refuzat s? comentez evenimentul - ?i bine am f?cut - pentru c? eram în Federa?ia Rus? cu Ion Cristoiu. Am aflat destule p?reri competente, dar am citit ?i prostii abisale.

Patriarhul Kiril vine în primul rând la Bucure?ti pentru c? ru?ii au înv??at s?-?i recupereze istoria. Anul acesta se împlinesc 200 de ani de la restaurarea institu?iei patriarhale ?i 100 de ani de la Revolu?ia bol?evic?. Kiril este extrem de sensibil la a?a ceva ?i evident Patriarhul României a fost ?i el invitat la evenimentele - care se anun?? grandioase - din decembrie anul acesta. E un gest de curtuazie, iar Kiril se a?teapt? ca P.F. Daniel s?-i întoarc? gestul. Restul ?efilor Bisericii Ortodoxe au primit deja invita?iile pentru decembrei 2017 ?i au confirmat. Este extrem de m?gulitor s? fii prezent la s?rb?torirea celor 10 ani de patriarhat al P.F. Daniel. În plus Rusia î?i îmbog??e?te periodic ?i rapid sinaxarul cu sfin?i, mul?i dintre ei martiri ai prigoanei comuniste. A nu se uita c? patriarhul rus are rude care au murit în Gulag, iar în patru lu?ri de pozi?ii a catalogat revolu?ia bol?evic? din 1917 drept „o mare crim?".

Pe scurt povestea, aproape intrat? în folclor, sun? a?a. Noi printr-o scrisoare irenic? l-am invitat pe Kiril la Bucure?ti, c? a?a se face, ?tiind c? oricum acesta nu vine. ?ocul a fost când întâist?t?torul ru?ilor a anun?at c? va participa, iar de atunci e o panic? total?! Total fals! Lucrurile acestea se stabilesc din timp, pentru c? exist? o diploma?ie bisericeasc?, iar un ?ef de biseric? nu este un propagandist de partid sau un candidat obscur care-?i schimb? programul de pe o zi la alta. De exemplu invita?iile pentru sfin?irea Catedralei Neamului de la anul, pe 30 noiembrie, au fost deja trimise.

Da, este o vizit? istoric?. ?i nu, nu este prima vizit? a unui Patriarh rus în România cum au scris sau spus destui papua?i ai presei noastre. Patriarhul Alexei al Moscovei a vizitat România în mai-iunie 1947, dar ?i în 1962. Deci ar fi, dup? umila mea num?ratoare cea de-a treia vizit?!

O alt? gogom?nie pe care am citit-o este c? Patriarhul Daniel ne vinde ru?ilor, sau m? rog, am intrat definitiv în sfera lor de influen??. Din nou total fals! Avem cu Patriarhia rus? un diferend colosal: Mitropolia Basarabiei. Cine se mai pricepe la teologie sau la istorie ?tie c? înainte de a fi întronizat Patriarh, pe 1 februarie 2009, Kiril a f?cut parte din delega?ia rus? care a discutat cu Patriarhia Român? cu privire la problema Mitropoliei Basarabiei din Moldova (de dou? ori în 1997 la Geneva, Chi?in?u, 1999). Nu ne-am în?eles ?i nu ne vom în?elege!

Patriarhul este un patriot des?vâr?it! S? avem încredere în el! Vizita în sine este istoric?, dar nu se va decide nimic. Se vor discuta discu?ii ?i vom fi ca la început. Numai c? de data acesta nu a?a încrâncena?i. Putem s? nu fim de acord ?i cu zâmbetul pe buze!

footer