Revista Art-emis
Terorismul, cel de toate zilele PDF Imprimare Email
Ing. dr. Mihai Sporis   
Duminică, 19 Iunie 2011 13:38
Sporis MihaiCe aproape trece acest vânt al ororii, ca un cuvânt menit s?-?i stârneasc? fiorul temerii înainte de groz?vie. Un fel de joc, stres pur, cu nervii oamenilor, în a?teptarea-le încrâncenat?, iarb? în fa?a coasei. Nu ?tiu ce sens ar mai avea cuvântul „terorism" dac? am extirpa „r"-ul dintre primele vocale („e" ?i „o"). Ar sem?na mai mult cu ni?te vorbe goale, lipsite de consisten??, c?zute în p?l?vr?geal?. Cuvântul teroare con?ine, în sine, or-oarea. Limba Român? are puterea s? str?bat?, dincolo de manipularea, uneori abil propagandistic? ?i s?-?i manifeste îndoiala fa?? de inten?ia unui enun?. S? ne explic?m! Orice om întreg la minte, va fi împotriva terorii ca o modalitate de a anun?a, sau de a aduce moartea, unor nevinova?i. Cei ce pun în scen? – un teatrul ieftin cu cascadori! – pe viu, iadul inimaginabil, omorurile f?r? num?r se mai pot numi ?i... uciga?i odio?i. Cei ce între?in teama unor posibile atrocit??i ?i presupun cu ajutorul unei imagina?ii bogate scenariile incredibile, sunt verii buni ai celor ce le f?ptuiesc uneori, aplicând solu?iile sugerate ca posibilit??i. Nu întotdeauna amenin??rile despre care suntem, ostentativ, pu?i în gard? de... oamenii cumsecade, se confirm?. Este ?i acest mod de a proceda, v?r bun cu terorismul. Sistemul nostru biologic de ap?rare, bazat pe anticorpii anonimi, în lupt? permanent? cu agresiunea terorist? a viru?ilor, microbilor etc., este unul foarte eficient. Nu cumva lupta împotriva unor du?mani terori?ti, ar trebui dus? de mecanismele secrete, f?r? o propagand? absurd? ?i cu efectele ei de escaladare, la vedere? Nu cumva „ie?irea din ascundere" a acestei lupte legitimeaz? imoral „pagubele colaterale"? Cum o fi mai bine s? mori? De team?? Ucis de terori?ti? Ucis de cei ce lupt? împotriva terorismului? Se poate accepta, nevinovat fiind, s? cazi în lupta „profilactic?" împotriva unor terori?ti presupu?i ?i foarte greu de dovedit?
Terori?tii c?zu?i în lupt? sunt terori?ti. Cei prin?i vii sunt judeca?i pentru a li se demonstra c? sunt terori?ti!
Terorismul a existat de când exist? teroarea. Forma lui global? nu putea s? se iveasc? ?i ea ? footer