Revista Art-emis
Criza coreeana intre isterie ?i pruden?? PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Miercuri, 27 Septembrie 2017 15:34

Criza coreana 2017Stupefiat?, dac? nu chiar îngrijorat? de criz? acut? dintre Washington ?i Phenian sau amuzându-se de schimbul de replici acide ?i de umor îndoielnic dintre doi ?efi de stat care au pe mâna rachete balistice ?i arme nucleare, lumea pare s? uite c? aceast? nou? ?i grea încercare pentru pacea ?i securitatea interna?ional? mai are un protagonist, nu mai pu?in important - ?i direct implicat - Republica Coreea (Coreea de Sud). Problema coreean? este ultimul vestigiu al r?zboiului rece, singurul care nu a fost cumva aplanat, chiar dac? s-a încercat o ie?irea din impas în diferite feluri, inclusiv un r?zboi fratricid în care s-au aruncat mai multe bombe decât în întregul Al Doilea R?zboi Mondial. ?i totu?i, patria coreean? a r?mas pân? azi divizat? ?i învr?jbit?, iar marile puteri - din zona sau cu interese globale - nu se prea gr?besc s? vad? o Coree unitar?. De ce? Pentru c?, oricât de imense ar fi dificult??ile ridicate de reunificare, aceast? ?ar? ar deveni la un moment dat una dintre marile puteri nu doar de anvergur? regional?, ci global?, cu imensele boga?ii ale Nordului (îndeosebi ale subsolului) dublate de tehnologia ?i for?? de munc? performant? ale Sudului. Iar dac? mai ad?ug?m ?i rachetele balistice ?i arm? nuclear? din arsenalele Coreei de Nord, avem perspectiva unei mari puteri imprevizibile, care ar intr? în jocuri de putere complicate cu Japonia, China, Statele Unite, Rusia.

Capital? Coreei de Sud, Seulul, cu o popula?ie cam cât are România, se afl? la numai câ?iva zeci de km de linia de demarca?ie dintre cele dou? state coreene, deci se afl? într-o stare de vulnerabilitate care, în caz de ostilit??i, ar putea lesne degenera apocaliptic, într-o catastrof? inimaginabil? în fa?? eventualelor lovituri nord-coreene. ?i totu?i, Coreea de Sud nu s-a prins în siajul isteriei care agit? ?i comentatori, ?i oameni politici aparent dinafar? jocului, dar care par interesa?i în propagarea unei „culturi a fricii" la nivel global. Explica?ia? Coreea de Sud ?i-a elaborat ?i urmeaz? o politic? bine gândit? ?i nuan?at? în privin?a marii sfid?ri c?reia trebuie s?-i fac? fa?? de peste jum?tate de secol na?iunea coreean?. Reunificarea ??rii este de perspectiva istoric? cu b?taie lung? (sau..., cine ?tie?), apropierea dintre cele dou? state - mai probabil?, îns? întâmpina mari dificult??i ?i de ordin geopolitic (cele sus amintite), ?i în ce prive?te marile decalaje economice, culturale, civiliza?ionale, între cele dou? p?r?i ale Peninsulei. Dar cele dou? state, fra?i învr?jbi?i, sunt obligate s? coexiste.

Pentru a se putea men?ine la putere, echipa conduc?toare de la Phenian a ales varianta riscant? a înarm?rii nucleare ca factor de descurajare a interven?iei str?ine ceea ce, îns?, o oblig? ?i la adoptarea unei politici prudente (dincolo de propagand? mediatic?) ?i excluderea variantelor sinuciga?e de ac?iune. Iar Coreea de Sud, prin noul sau pre?edinte, Moon Jae-în, reprezentant al curentului politic moderat, î?i consolideaz? capacit??ile de ap?rare, inclusiv cu rachete balistice ?i arme nucleare tactice, în plus, prin conectarea la scutul spa?ial amercian cu rachete THAAD, dar în acela?i timp nu se las? atras? în ostilizarea neproductiv? a rela?iilor cu Nordul (cum e tentat uneori Washingtonul) ?i se declara dispus? la dialog direct cu regimul comunist, fiind totodat? atent? la raporturile sale cu marele vecin ?i principalul partener comercial care este (pentru ambele state coreene!) China. Probabil c? ?i în folclorul coreean este un proverb de tipul „frica p?ze?te pepenii", dup? care par s? se ghideze, în ac?iunile lor, ?i cele dou? capitale coreene.

Grafica - I.M.

footer