Revista Art-emis
Arma nuclear? - asigurare de via?? sau pa?aport pentru infern PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Miercuri, 16 August 2017 20:17

SUA-Coreea de NordCând liderii a dou? state care au arm? nuclear? mai sunt ?i impulsivi, mai mult, ?i imprevizibili, ba ?i mai mult, se încle?teaz? într-o ceart? public? mondial? în care nu-?i mai aleg epitetele ?i tipurile de amenin?are, r?zboiul mondial inimaginabil de catastrofal pare s? izbucneasc? dintr-o clip?-n alt?. Va fi a?adar r?zboi între America lui Donald Trump ?i Coreea de Nord a lui Kim Giong-un? Sau m?car ac?iuni militare reciproce pe cât posibil limitate? Pres? mondial? cea mai zgomotoas? ?i tot mai dependen?? de adrenalin? are de ciugulit în aceste clipe un subiect gneros pentru a se isteriza ?i a-?i speria consumatorii. ?i nu nu ezit? s? o fac?. Din fericire, îns?, mai sunt ?i comentatori publici chiar mai bine informa?i ?i oricum ra?ionali care nu-?i pierd luciditatea.

?i ei judec? de pild? cam a?a: în fond, de ce-ar fi oare musai, acum, un asemenea r?zboi? Pentru c?:

1. R?zboiul din Coreea din 1950-1953 s-a oprit f?r? un tratat de pace între beligeran?i iar na?iunea coreeeana a r?mas divizat? în dou? state vr?jma?e ?i mereu învr?jm??ite (?i de al?ii, de prin jur) pân? azi;

2. Coreea de Nord, care trece prin mari dificult??i interne (economice, sociale etc.), e izolat? ?i sanc?ionat? ?i pe plan interna?ional, nu poate fi sigur? c? nu va cunoa?te o explozie popular? de revolt? (sau un puci de palat) care s? r?stoarne actualul regim. Lui Kim Giong-un îi trebuie o „asigurare pe via??" a regimului sau ?i aceast? e bomba atomic?. Pân? ?i ziari?tii occidentail îi dau dreptate(?!): liderii militari pakistanezi sau cei religio?i din Republica Islamic? Iran n-au putut fi clinti?i de la putere, c?ci au avut program sau chiar arm? nuclear?, dar Saddam ?i Kaddafi, f?r? proptea nuclear?, au fost asasina?i dup? scenarii pe care le invidiaz? ?i Hollywoodul. P?i s?-?i taie Kim al treilea craca atomic? pe care st? sus?

3. Pre?edintele Trump a plusat cam dezinvolt pe o atitudine dura fa?? de Phenian, de?i avea în fa?? precedentele unor înainta?i de la Casa Alb? care au dat, mathematic, chix ?i cu binele, ?i cu r?ul, în rela?ia cu nord-coreenii. S-a ajuns acum, ?i nu numai verbal, atât de departe, încât confruntarea nu se poate termin? în coad? de peste, ceva trebuie s? se întâmple, m?car de ochii lumii (pardon, ai „comunit??ii interna?ionale"). Exerci?iile retorice ale liderulului american sunt luate cum se cuvine ?i în Mexic, ?i în Uniunea European? (cel pu?in pân? la proba contrarie...), dar la Phenian nu flexibilitatea în gândire ?i umorul primeaz? în reuniunile ?i deciziiile politice ?i militare.

4. ?i, cel mai important: Coreea de Nord are ?i arme nucleare, vreo 60, inclusiv miniaturizate, adic? portabile pe rachete, dar ?i rachete balistice, inclusiv intercontinentale. Phenianul a declarat c? poate ataca nu doar baza american? de la Okinawa ?i cea din Guam, dar ?i ora?e din Statele Unite, iar cercet?tori americani ultrainforma?i au confirmat faptul în „Foreign Policy", ?i nimeni nu-i contrazice. O lovitur? „preventiv?" american? ori nord-coreean? ar putea declan?a o catastrof? nu doar regional?, ci global?.

Situa?ia pare f?r? ie?ire rezonabil?. Exist? totu?i variante de solu?ii puse în cuirculatie de exper?i ?i prioritar? ar fi deschiderea dialogului direct, la nivel responsabil, între Washington ?i Phenian. Dar înainte de acest demers, spun chiar politologi americani, este necesar c? S.U.A. s? recunoasc? statutul de stat de?in?tor de arme nucleare al R.P.D. Coreene, chiar dac? nu e vorba de cooptarea acestei ??ri în „clubul atomic" al mai marilor lumii (cei cinci din Consiliul de Securitate). În fond, nici India, Pakistanul ?i Israelul nu sunt „omologa?i" ca state nucleare ?i nu fac parte din „club", dar arme nucleare au, ?i de ele se ?ine seama.

Oricum „e momentul ca orgoliiile de hiperputere mondial? absolut?, dar ?i cele de ?ar? mic? ?i curajoas? s? fie l?sate deoparte pentru a se putea caut? cu în?elepciune un modus vivendi".

Grafica – I.M.

footer