Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Miercuri, 02 August 2017 15:38

Reactie Rogozin 2017Din nou, isterie în rela?iile româno-ruse. Oameni de stat ?i politicieni, ziari?ti ?i bloggeri de la Moscova, Bucure?ti ?i Chi?in?u se întrec în explica?ii ?i controverse pe ton ridicat, dar mai ales în insulte ?i repro?uri pe tema penibilului în care s-a pus vicepremierul rus Rogozin care, din cauza sanc?iunilor instituite de U.E., n-a putut survola, cu avionul, România. Românii se explic?, ru?ii ?i interfe?ele lor de peste Prut acuz?, ba chiar amenin??. Judecat? la rece, situa?ia e furtun?-ntr-un pahar cu ap?. Sau, mai potrivit spus, pretext. Demnitarul rus s-a mai pus într-o situa?ie identic? în urm? cu ceva timp, dar dac? i-a pl?cut acest joc de societate, s-a mai dat o dat? degeaba cu avionul. Numai c? e jenant s? consta?i c? un personaj atât de important în ierarhia puterii - vicepremier care se ocup? cu probleme de securitate, ap?rare, înarmare ?i nu într-o ?ar? oarecare - pleac? în c?l?torie peste grani?a f?r? c? nimeni s? nu se asigure c? totul e în ordine ?i conform legilor, reglement?rilor etc. ?i se învârte prin v?zduhul european c? titirezul. Dar s-a vrut scandal. De ce?

Rusiei tocmai i s-au aplicat o nou? serie de sanc?iuni din partea comunit??ii euroatlantice. Nu România, singur?, le-a instituit, dar ?i ea trebuie s? le respecte. Atunci, de unde sup?rarea Moscovei? Sau poate c? pricina e scutul de la Deveselu, instalat în baza Parteneriatului strategic româno-american. Dar ap?rarea antirachet? american? e o problema geopolitic?, nu politic?, adic?, în clar spus, una între americani ?i ru?i, nu între ru?i ?i români. Iar lideri de prim rang de la Moscova au precizat explicit c? nu au ce discuta cu Bucure?tiul despre Deveselu, ci cu Washingtonul. ?tie cineva dintre noi ce culoare are covora?ul de la intrarea în baz?? Ori poate c? sup?rarea porne?te de la cele câteva rachete „Patriot" pe care le va cump?r?, cu bani grei, România. Dar vor schimba ele „echilibrul" strategic în materie între Rusia ?i România?

Motive sau pretexte de sup?rare sunt sau pot fi inventate câte se vrea. De ce-ar fi îns? nevoie de a?a ceva? Fiindc?, totu?i, cu toate sanc?iunile, cu toat? încle?tarea strategic? Rusia-N.A.T.O., majoritatea covâr?itoare a statelor vesteuropene dar ?i unele ??ri din fosta Europa R?s?ritean? au rela?ii normale, cuviincioase, chiar de cooperare, cu Moscova. De ce, atunci, aceast? ostilizare cronicizat?, cronic?, a rela?iilor româno-ruse? Din cauza a ceea ce se cheam? acum Republica Moldova? Dar România a declarat c? viitorul acestui stat doar cet??enii lui trebuie s?-l decid?. ?i atunci?

Cel mai lesne e s? pui totul pe seama ru?ilor, ei ?i doar ei sunt de vin? pentru totul. Dar de ce cu germanii, francezii, italienii, spaniolii, ungurii etc. ru?ii se în?eleg ?i cu Bucure?tiul nu e chip de detensionare, contacte, dialog, normalizare? În istorie, polonezii au avut probleme cel pu?in la fel de dureroase ca noi cu ru?ii, tragedia aviatic? recent? de la Katyn este de un dramatism greu de imaginat, dar polonezii „sunt în vorba" cu Moscova, între?in cu ea rela?ii bilaterale fire?ti. Nu neap?rat bune, nu cele dorite, dar rela?ii fire?ti, civilizate, a?a cum se cuvine s? existe între state cu comportament normal în concertul na?iunilor.

Cu ni?te ani în urm?, un cap iste? de la Bucure?ti a aruncat pe ventilatorul public o vorba f?r? nicio noim? despre rela?iile româno-ruse: pragmatism. În h?ul dezolant al acestei vorbe golite de sens, pe care au preluat-o ca pe o mantra providen?ial? al?i ?i al?i iste?i investi?i cu gestionarea rela?iilor cu Rusia, se cuib?resc de ani ?i ani incompeten?a, iresponsabilitatea, inac?iunea, eschivele ?i, nu o dat?, la?itatea factorilor a?a-zi?i de decizie care s-au tot succedat de la putere de câteva decenii la Bucure?ti. C?ci dup? 1989, România nu a mai avut o politic? fa?? de Rusia. Rusia, îns?, are. Diferen?a poate cost? scump. „Suntem în N.A.T.O.", ni se tot spune. Excelent, putem r?spunde, dar N.A.T.O., ca ?i Socrate, e muritor. Plus c?, în Carta Atlantic?, înainte de faimosul art. 5 e ignoratul dar decisivul art. 4, care hot?r??te el, mai întâi, dac? un stat membru al Alian?ei e sau nu în pericol, adic? dac? trebuie salvat sau l?sat în voia lui. „Avem Parteneriat strategic înt?rit cu America", ni se mai spune. Da, îns? mai ?tim ?i c? statele au mai întâi interese ?i abia apoi alia?i. Drept care, cu Moscova trebuie (încercat de) vorbit ?i nu f?când haz scremut de calea-ntoars? a lui Rogozin. Rela?iile noastre cu Rusia sunt parc? mai pu?in nostime pe fond decât momentele vesele cu comici vesti?i ai politicii ca El?în, Jirinovski sau Rogozin.

Aranjament grafic - I.M.

footer