Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Miercuri, 26 Iulie 2017 19:52

Orban-Tusnad-2017S? facem un exerci?iu de imagina?ie: pre?edintele României, Klaus Werner Johannis, h?l?duie?te neoficial, de capul lui, prin Germania profund?, ignorând autorit??ile federale de la Berlin ?i cere sus ?i tare, în întruniri publice, mai mult? autonomie „colectiv?" pentru sa?ii cet??eni germani. Oare Berlinul nu ar catadicsi s? bage în seama presta?ia? O elucubra?ie, nu? Imposibil de imaginat a?a ceva. Imposibil în Germania ?i în orice stat care-?i onoreaz? minima demnitate. Dar posibil - ?i realitate - în România.

De o bucat? de vreme, dreg?tori unguri de felurite calibre, dar pân? sus de tot, chiar ?eful statului ?i ?eful guvernului, fac var? de var?, potec? la Tu?nad pentru a se produce oratoric în fa?a unei asisten?e alese pe sprâncean? (c?ci altfel e târât?, de p?r, în plin? zi pe asfalt, ca o tân?r? unguroaic?, mai zilele trecute, „în secuime"). Premierul Viktor Orban, bun?oar?, a perorat deun?zi la Tu?nad despre „lezarea intereselor maghiarilor" ?i despre cei ce „atenteaz? la identitatea noastr?", drept care „sprijin? autonomia (maghiarilor din Transilvania - n.n.) în loc de ceva mai bun".

Subalternul s?u, vicepremier Semjen Zsolt, a fost ?i mai slobod la gur? când a vorbit de „provocarea Trianon", de „mutilare brutal?", de „aceast? durere", de „aceast? tragedie", de „aceast? dram?". De remarcat, totu?i, la vice, o sintagm? sc?pat? parc? la întâmplare: „mesaj subliminal". Legea dublei cet??enii, explic? el, ar avea un mesaj subliminal. Parc? numai ea? Tot ce se debiteaz? la numita Universitate de var? de la Tu?nad se vinde drept mesaj subliminal. Chiar dac? mesajul direct este, parc?, mai u?or de inteles. A?a se face c? „dublii cet??eni" româno-maghiari, care sunt cam vreo câteva sute de mii de aleg?tori, au fost îndemna?i cât se poate de direct de c?tre ?eful guvernului de la Budapesta ca la alegerile din Ungaria de anul viitor s?-?i dea votul lor actualului premier ?i partidului s?u. „Vreau s? v? rog s? v? înregistra?i ?i s? participati la alegeri", a declarat Orban deschizându-?i astfel campania electoral? peste grani?ele propriei ??ri ?i cam cu un an mai devreme de data alegerilor.

Peste limita „subliminalului" a trecut ?i vicepremierul susnumit când a sus?inut c? „România este incapabil? s? garanteze autonomia cultural? a comunit??ii ungare" (aici Budapesta oricum n-ar putea ajuta, c?ci ea a reu?it, dimpotriv?, cu brio s? dezna?ionalizeze pân? aproape de dispari?ie comunitatea român? din Ungaria.)
Mai practic îns? este Janos Lazar, ?eful de cabinet al premierului Orban, care, pur si simplu, întinde mâna Bruxellesului: „Na?iunea ungar? ar trebui s? primeasc? cel pu?in repara?ii morale, dac? nu materiale, pentru cea mai mare nedreptate din istoria lumii" (Tratatul de la Trianon ar fi aceast? groz?vie planetar? suprem?). Numai c? pân? la „repara?ie moral?", Bruxellesul îi d? Ungariei, ca ald?ma?, 57 de proceduri de infringement ini?iate de Uniunea European?.

Grafica - I.M.

footer