Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Miercuri, 19 Iulie 2017 20:04

Drapele de lupt?Militari ai Armatei României, în ce limb? a?i depus Jur?mântul Militar?

Pe data de 6 iulie 2017, la Batalionul 280 Infanterie Mecanizat? „C?pitan Valter M?r?cineanu" a avut loc festivitatea de înmânare a drapelelor de lupt? la batalionul de Infanterie Protec?ia For?ei (B.I.P.F.) „Brave Hearts"

Pe 6 iulie 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza emitea Decretul de unificare a ora?ului Foc?ani, care stipula printre altele c? „ambele p?r?i ale ora?ului Foc?ani, de dincoace ?i de dincolo de Milcov, vor forma în viitor un singur ora?, care va fi re?edin?a jude?ului Putna". Nu întâmpl?tor, tot pe 6 iulie, dar 2017, în cadrul unei ceremonii solemne, comandantul Batalionului de Infanterie Protec?ia For?ei, locotenent-colonel Cristinel Colibaba, a înmânat noile Steaguri de Identificare subunit??ilor din cadrul batalionului. Aceste noi steaguri de identificare vor înso?i batalionul pe toat? durata misiunii în teatrul de opera?ii din Afganistan, misiune care va începe în luna august. Astfel, pe durata desf??ur?rii misiunii în teatrul de opera?ii, batalionul va purta denumirea simbolic? „Brave Hearts", iar subunit??ile: „Dragon Wolves", „Wild Dogs", „Desert Eagles" ?i „Vipers"[1].

Steagurile de identificare au fost sfin?ite, iar militarii, ace?ti fii minuna?i ai batrânei Vrâncioaia, cu inimi neînfricate, au primit binecuvântarea preotului de garnizoan? Ionel Vrânceanu. Comandantul batalionului ?i-a început alocu?iunea cu discursul domnitorului Al. I. Cuza, ?inut la 1 septembrie 1863, atunci când, într-un cadru solemn, ca ?i acum de altfel, acesta a oferit noile steaguri de lupt? unor unit??i emblematice ale Armatei Române.

„Primind steagurile cele noi, aduce?i-v? pururea aminte c? v? încredin?ez onoarea ??rii. Steagul e România! acest p?mânt binecuvântat al Patriei, stropit cu sângele str?bunilor no?tri ?i îmbil?ugat cu sudoarele muncitorului", ?i a continuat: „Iat? de ce, acum, în calitate de comandant al acestui batalion, batalion aflat în fa?a unei noi provoc?ri, a unei noi misiuni în Afganistan, v? ordon s? p?stra?i cu onoare ?i f?r? pat? steagurile voastre, s? le ap?ra?i în orice întâmplare, c?ci ele sunt bravura ?i patriotismul vostru!"[2].

Comandantul batalionului, dorind a r?spl?ti abnega?ia, efortul ?i profesionalismul dovedit pe perioada desf??ur?rii exerci?iului de repetare a misiunii „Resolute Support-17.2", desf??urat în Centrul Na?ional de Instruire Întrunit? „Getica", a acordat certificate de apreciere structurilor participante. Totodat?, în cadrul ceremoniei au fost prezenta?i ?i cei 21 de militari nou veni?i ?i încadra?i în statul batalionului.
Activitatea s-a încheiat cu defilarea batalionului[3].

?i acum vine sup?rarea mea (de fapt dou?) - poate primesc sub form? de r?spuns ?i ceva perdaf de la militari care vor prefera mai degrab? s? tac din gur? ?i s? le mul?umesc pentru serviciul credincios în slujba Patriei, în loc s? caut nod în papur?.

S? pui denumiri anglicizate pe Drapelele de lupt? ale românilor, deja e prea mult![4]

N-am avut niciodat? probleme în a în?elege de ce unele unit??i combatante decid s?-?i dea supranume sau nume (indiferent c? sunt brig?zi, batalioane, companii etc..) care s? onoreze de exemplu locuri unde au luptat (unde au fost trimise), caracteristici c?p?tate în lupt? ba chiar ?i unele care s? onoreze inamici ce merit? respectul cuvenit sau denumiri primite ca respect fa?? de alia?i ?i/sau inamici. Se întâmpl? de secole ?i în armate mult mai „prestigioase" decât Armata Român?. Dar s? pui respectivele denumiri anglicizate pe Drapelele de lupt?, deja e prea mult, nu crede?i?
În?eleg ca o unitate aflat? în Teatrul de Opera?iuni s?-?i picteze la intrarea în loca?ia propriilor bar?ci stema proprie, chiar ?i cu englezismele de rigoare - inclusiv în acte oficiale, dar Drapelul/Drapelele de Lupt? sau similar este/sunt tabu, sacre, de neatins în ceea ce prive?te limba!

V? era chiar a?a de greu s? v? mândri?i pe steaguri cu numele (articulate): „Inimile Brave"/Neînfricate, „Lupii Balaur", „Câinii S?lbatici", „Vulturii De?ertului", „Viperele?" ? Bineîn?eles nu e prima dat? când asist?m la astfel de încet??eniri ale unor denumiri, mai ales dup? sacrificiul militarilor no?tri în Irak ?i/sau Afganistan, ba chiar a? spune (pentru c? sunt craiovean), m-am obi?nuit chiar din anii '90 cu celebrii „Scorpioni Ro?ii", Negri, Galbeni - batalioane de infanterie din Oltenia ?i Banat - mai ?ine?i minte misiunile U.N.A.V.E.M. din Angola?

Ce este denumirea/conceptul de „Force Protection" ?

Denumirea „Protec?ia For?ei" se r?spânde?te printre batalioanele de Infanterie Mecanizat?, acronimul devenind B.I.P.F., ultimele fiind: Batalionul 341 „Rechinii Albi" din Topraisar; Batalionul 151 „R?zboieni-Lupii Negri" din Ia?i; Batalionul 280 „C?pitan Valter M?r?cineanu-Brave Hearts" din Foc?ani. Adic? exact acele batalioane principale ale Brig?zilor de Infanterie Mecanizat? (la dou? Batalioane de Infanterie având a treia unitate de lupt? sub forma unui Batalion de Tancuri) din Estul României (pentru c? Vestul, cic? nu ne afecteaz?, brig?zile dinspre Serbia ?i Ungaria, ba chiar ?i cea dinspre Ucraina - îndeajuns îns? pentru Batalionul 811 „Dragonii Transilvani" ca s? fie B.I.P.F.-at, începând s? devin? cam... solubile - explica?ia vine imediat).
Întrebarea mea este urm?toarea: ce naiba este denumirea/conceptul de „Force Protection" (Protec?ia For?ei) ?

Pu?in? istorie nu stric?. Denumirea/conceptul a fost încet??enit(?) de... Marina Prusac? începând cu a doua jum?tate a secolului al XIX-lea, în cadrul Batalionului de Infanterie Marin?! Denumire ce a continuat s? se extind? ?i s? fie folosit? de for?ele navale ale statului german în secolele al XIX-lea ?i al XX-lea (nu numai acas? în Europa în Primul R?zboi Mondial - de fapt e vorba ?i de Invazia Poloniei ?i cea din Normandia în Al Doilea R?zboi Mondial, dar ?i în Africa ?i China, versiunile fiind Seebataillon, Marine-Stoßtrupp Abteilung (Kompanie) - Marineschutzkräfte (M.S.K.), reinvent?ri ap?rând în anii 1958, 2005 ?i 2014 - datorit? r?zboiului „asimetric" al Rusiei în Ucraina). ?i s? nu uit?m, inclusiv de Marina Imperiului Austro-Ungar. Chiar ?i U.S.A. „a aderat" la acest concept militar dup? atacul asupra bar?cilor U.S.M.C. din Beirut-Liban în anul 1983. Concept extins apoi ?i în U.S. Coast Guard, devenind apoi larg utilizat de întreg DoD-ul american, scopul principal fiind de a proteja trupele, civilii, logistica expedi?ionare împotriva atacurilor asimetrice (r?zboi de guerill?, terorism etc.) prin ac?iuni ce nu pt fi prezise u?or de inamic.

?i acum s? ne reîntoarcem la ai no?tri. Poate conceptul/denumirea de Protec?ia For?ei (prin natura misiunilor din Irak ?i mai ales Afganistan executate de Armata Român?) s? coexiste cu cea de Infanterie Mecanizat? sau nu? În fond, termenul ?ine de Infanteria Marin?, noi având doar un singur Batalion pe acest palier, e vorba de B.I.M. 307. Dar iat? c? termenul devine de facto al For?elor Terestre Române! Deci... Quo Vadis, Armata Român??

Not?: Colajul prezentat are ca surse „Revista For?elor Terestre" ?i „Romania Military". În spiritul celor prezentate, consider?m c? atâta vreme cât în România limba oficial? este limba român?, denumirile în limba englez? nu au ce c?uta în institu?iile statului român, iar pe drapelele de lupt? ale Armatei Românie, cu atât mai pu?in. Pentru exemplificare, Comandamentului Garnizoanei M.Ap.N. din Râmnicu-Vâlcea a figureaz? sub moderna denumire romglezat? „Centrul de Instruire pentru Geniu Explosiv Ordonance Disposal (E.O.D.) ?i ap?rare Chemichal Bacteriological Radiological and Nuclear Defense (C.B.R.N.)".

----------------------------------------------------
[1] vezi Revista For?elor Terestre ForTer – For?ele Terestre (18.07.2017) Locotenent-colonel Toni ENE
Această adresă de e-mail este protejată de spamboƣi; aveƣi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza (link sends e-mail)
[2] Idem.
[3] Idem.
[4] vezi Mihai Mih?eanu, Romania Military https://www.rumaniamilitary.ro/bai-soldati-ai-armatei-romaniei-voi-in-ce-limba-ati-depus-juramantul-militar#prettyPhoto (18.07.2017)

footer