Revista Art-emis
Al Doilea R?zboi Mondial - competi?ia dintre dou? bande de criminali PDF Imprimare Email
Acad. Florin Constantiniu (+)   
Duminică, 09 Iulie 2017 14:02

Acad. Florin Constantiniu (+)Sunt c?r?i, filme, emisiuni tv etc. care dau corp unor gânduri sau sentimente aflate într-o stare difuz? în con?tiin??. Lucruri la care te-ai gândit îndelung, cap?t? dintr-odat? o limpezire, un riguros contur ideatic, sub impactul unei st?ri de moment. A?a ceva s-a întâmplat ?i cu mine, dup? ce am v?zut la televizor un film al unui regizori polonez. De mult timp, ca istoric îmi d?dusem seama c? Al Doilea R?zboi Mondial continu? s? fie v?zut prin ochelarii înving?torilor. Am scris ?i am spus la diverse dezbateri despre r?zboiul dintre 1939-1945, c? suntem prizonierii viziunii biruitorilor, care au depus toate eforturile pentru a se prezenta - reluând formula lui Herodot despre ge?i - drept „cei mai viteji ?i cei mai drep?i". Strania alian?? dintre cele dou? mari democra?ii occidentale - Marea Britanie ?i S.U.A. - ?i Uniunea Sovietic?, strânsa colaborare dintre Churchill, Roosevelt ?i Stalin pun sub semnul întreb?rii ata?amentul primilor doi fa?? de principiile Cartei Atlanticului, în numele c?rora sus?ineau c? duc r?zboiul.

Voiau, într-adev?r, Churchill ?i Roosevelt ca popoarele s? fie libere în a-?i decide soarta? Cum se împ?ca o astfel de afirma?ie cu alian?a care-i f?cea partenerii unui regim - cel sovietic - la fel de odios ca ?i cel nazist? Churchill ?i Roosevelt au sfâr?it prin a ceda în fa?a exigen?elor lui Stalin, hot?rât s? creeze un mare brâu protector al frontierelor sovietice. Acordul de procentaj Churchill-Stalin, din octombrie 1944, a fost o în?elegere care nu se deosebea, în esen?a ei cinic?, de Pactul Molotov-Ribbentrop.

Cel de-Al Doilea R?zboi Mondial nu a însemnat - a?a cum se pretinde - o b?t?lie între bine ?i r?u, o confruntare între libertate ?i opresiune, ci competi?ia dintre dou? bande de r?uf?c?tori. În august 1941, Goebbels scria în jurnalul s?u personal: „O investiga?ie la ambasadele sovietice din Paris ?i Berlin a scos la iveal? surprinz?toare arme de teroare. Aceste ambasade sovietice sunt, în fapt, refugii de criminali. Este inevitabil. Dac? o band? de criminali ajunge la putere, ea va folosi mijloace criminale pentru a-?i desf??ura politica. Este bine c? se termin? cu bol?evismul, odat? pentru totdeauna, prin campania noastr? din Est. La urma urmei, pe termen lung, nu era loc pentru noi doi în Europa"[1].

Liderul nazist, prin formularea sa, exprima, cu sau f?r? voie, realitatea marelui conflict: lupta între dou? bande de criminali, una condus? de Hitler, alta de Stalin. Un Stalin, ale c?rui crime erau acoperite de cei doi complici ai s?i, Churchill ?i Roosevelt. Nu cred c? victoria bandei sovieto-anglo-americane trebuie celebrat? vreodat?. Pentru ??rile baltice ?i cele din Europa de Est ea a adus o robie de peste patru decenii.

-----------------------------------------------

[1] David Irving, Hitler's War, New York, The Viking Press, 1977, p 210. Sursa: Revista Istorie ?i Civiliza?ie, nr.8/2010, pag. 3

footer