Revista Art-emis
Succesorul lui Bin Laden PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
MarĹŁi, 31 Mai 2011 23:07
Teroristul anului„Dup? asasinarea mea, las ca urma? la conducerea Al Qaida un castravete. El va fi blestemul meu asupra omenirii!" A?a a gr?it teroristul num?rul 1 al planetei, înainte ca mesagerul mor?ii s?-i fi str?puns craniul. Nici SEAL'S, nici alte forma?iuni de elit? ale armatei S.U.A., nici „Legiunea Str?in?" nu-l pot contracara. În ultimele decenii, noii agen?i patogeni, responsabili de toxiinfec?ii alimentare, g?sesc în lumea globalizat? cele mai adecvate posibilit??i de r?spândire. Bacteria intestinal? comun? E.coli, cu denumire dat? dup? bacteriologul german Theodor Escherich, a fost creat? în timpul cursei înarm?rilor biologice dintre fosta U.R.S.S. ?i S.U.A., inclus? ulterior pe lista armelor biologice al?turi de antrax, variol?, tularemie etc. Din paginile volumului „Germeni. Armele bacteriologice - Un r?zboi secret" (Editura Longanesi) - reiese c? un grup de cercet?tori americani a introdus „o gen? periculoas? în E.coli, creând un supergermen care atac? celulele umane". În editorialul edi?iei de joi, 26 mai, publicat în La Stampa, se men?ioneaz? c? „alarma suscitat? de r?spândirea rapid? a EHEC în landuri din Germania nu are nimic de-a face cu bioterorismul". Cred tot Mo? Cr?ciun poart? vina! Deja ar fi f?cut primele victime. „Vineri diminea?? a murit într-un spital din Bremen o femeie de 70 de ani, în urma unei infec?ii cu Escherichia-coli entero-hemoragica 0157: H7 EHEC", scrie cotidianul german Bild. De?i mai pu?in periculoas? decât alte forme epidemice, EHEC e capabil? s? provoace team?, panic? ?i instabilitate, scop urm?rit ?i de terori?tii din Al Qaida. Castravetele spaniol - „succesorul lui Bin Ladin" a fost declarat «teroristul anului»".

Germania este în stare de alert?. Institutul Robert Koch din Germania a recomandat renun?area la consumul de castrave?i, salat? sau ro?ii crude ?i pentru c? neam?ul este un om disciplinat, o parte a popula?iei se conformeaz?, ab?inîndu-se de la consumul vegetarian. „Pân? acum au fost înregistrate cca 1000 de cazuri confirmate sau suspecte de EHEC, de?i în mod normal, în Germania se înregistreaz? cca 900 de infec?ii pe an cu aceasta bacterie", consemneaz? cotidianul Focus. Castravetele se afl? sub embargou. Nu vi se pare ciudat? dinamica activitate a succesorului lui Bin Laden? Cine oare s? fi activat bacteria terorist?? Acum, când Obama i-a f?cut de petrecanie, este greu de crezut c? Bin Laden ar mai fi în m?sur? s? produc? o astfel de harababur?. „Autoritatea Na?ional? Sanitar-Veterinar? ?i pentru Siguran?a Alimentelor din România (ANSVSA) a anun?at c? în ?ara noastr? n-au ajuns loturi de castrave?i din Spania, suspecta?i c? ar fi provocat decese în Germania. S-a trecut la verificarea lan?urilor de magazine, în special cele care vând legume bio, crescute cu îngr???mânt natural, de la care pot ap?rea infec?iile cu E.Coli. Opinia ANSVSA: cei care s-au îmboln?vit nu au sp?lat bine legumele înainte de a le consuma." Observa?i, v? rog sublinierea: „lan?urile de magazine care vând legume bio", concluzia: Consuma?i produse O.M.G.! La rândul s?u, referindu-se la "gripa castrave?ilor", prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi a declarat: "Sunt convins c? este un nou episod din serialul gripei aviare, gripei porcine... Adic? s? nu mai mânc?m carne de porc, carne de pui. Azi s? renun??m la legume, mâine la fructe, pentru ca s? ne hr?nim cu fast food, cu alimente procesate..."

Orice logic? ne îndreapt? spre corpora?iile multina?ionale, spre fabrican?ii de O.M.G. ?i spre interesul prioritar al globalismului agresiv, depopularea. De câ?iva ani buni, periodic apar stafii care bântuie prin Europa ?i prin lume: boala vacii nebune, gripa aviar?, gripa porcin?, r?pciuga mioritic? (frecvent întâlnit? în cercurile noastre guvernamentale) ?i acum castravetele spaniol, care se înscriu pe lista „terori?tilor biologici" moderni. Cum nimic nu-i întâmpl?tor, cursul evenimentelor „se leag?", concureaz? spre instaurarea Noii Ordini Mondiale. Înainte de „cutremurul" provocat de înl?turarea lui Dominique Strauss-Kahn, la întâlnirea celor dou? principale instrumente vampiroide ale Guvenului Mondial, F.M.I. ?i Banca Mondial?, pre?edintele acesteia, Robert Zoellick s-a atârnat, precum pe vremuri Vasile Roait?, de lan?ul sirenei. ?i-a pus mâinile-n cap simulând disperarea - dup? cum citeaz? Bloomberg - a strigat în gura mare: „Economia mondial? este la numai «un ?oc distan??» de o criz? alimentar? de amploare! [...] Cre?terea pre?urilor la mâncare este în prezent cea mai mare amenin?are pentru s?raci. În multe cazuri stocurile sunt sc?zute. Un singur eveniment major legat de vreme în unele din aceste regiuni ar putea împinge oamenii peste limite." Pe fondul gesturilor „disperate" ale lui Robert Zoellick ziarul „Financial Times" a preluat semnalul de alarm?, transformându-se în megafon: „Întreaga lume este „periculos de aproape" de o noua criz? alimentar?".

zoellickDac? România era cândva „grânarul Europei", acum a ajuns s? importe 80% din hrana necesar? popula?iei. Guvernan?ii postdecembri?ti au practicat o politic? de distrugere a terenurilor agricole, iar ??ranii, produc?torii agricoli au fost falimenta?i de c?tre politicienii interesa?i doar de profituri imediate. Previziunile anumitor „anali?ti" sunt sumbre: dup? criza financiar? va urma o puternic? criz? alimentar?. România se afl? pe locul 12 în lista victimelor privind cre?terea pre?urilor la produsele alimentare ?i de?ine tristul record al celui mai mare risc de foamete din Europa. Recoltele agricole „anemice" din 2010, problemele din China, India, Rusia, asociate cu redirec?ionarea unei apreciabile p?r?i din culturi c?tre produc?ia de biodiessel ?i interesele speculative, au avut drept consecin?? cre?terea drastic? a pre?urilor. Interesul actualului guvern din România, în spe?? Ministerul Agriculturii, este s? sprijine marile companii-multina?ionalele, care au acaparat pie?ele agricole din toat? lumea prin politica agresiv? de impunere a plantelor agricole modificate genetic, cum ar fi soia, porumbul, grâul etc. „Ministrul Agriculturii, Valeriu Tab?r? nu vine cu solu?ii de încurajare a agriculturii tradi?ionale, ci ne propune transformarea ei într-o industrie agricol? bazat? pe OMG-uri, sub controlul marilor corpora?ii în domeniu, Monsanto ?i Pioneer", a declarat Silviu Dumitru. ?eful statului afirm?: „este necesar? industrializarea agriculturii ?i trebuie rezolvat? problema cre?terii animalelor." Ce-a?i f?cut cu România, domnilor pre?edin?i ?i domnilor guvernan?i postdecembri?ti? Agricultura dinainte de 1989, „bun?, proast? cum era, ne f?ceam treaba cu ea!" Succesorul lui Bin Laden a trecut la atac, cu noi cum r?mâne?
Grafica - Ion M?ld?rescu footer