Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Nicolae Radu   
Duminică, 09 Aprilie 2017 15:59

Atac SUA-SiriaAm început s? scriu cu gândul c? Bunul Dumnezeu ne prive?te ?i în apropiat? S?pt?mâna Mare a Pa?telui! Îmi doresc s? ne ierte ?i s? ne lumineze pa?ii printre sufletele întunecate! Cine activeaz? „Sindromul Stockholm"[1] în Orientul Mijlociu?! În ziua de vineri, 7 aprilie 2017, Statele Unite ale Americi au atacat Siria. Mai mult de 50 de rachete de croazier? Tomahawk au fost trase de pe distrug?toare ale marinei americane din estul Mediteranei împotriva mai multor ?inte din baza Shayrat[2]. Scânteia care a aprins incendiul s-a produs în data de 4 aprilie 2017, când, potrivit Moscovei, „avia?ia sirian? a lovit în nord-vestul Siriei un depozit al insurgen?ilor ?i jihadistilor, ce con?inea „substan?e toxice"[3]. Cel pu?in 86 de persoane, printre care 30 de copii ?i 20 de femei, au fost ucise. Siria se confrunt?, începând din martie 2011, cu revolte reprimate violent ?i cu un conflict militar între serviciile de securitate subordonate regimului Bashar al-Assad, for?ele opozi?iei ?i grupurile teroriste, inclusiv organiza?ia sunnit? Stat Islamic (Stat Islamic în Irak ?i Siria, Stat Islamic în Irak ?i Levant). Bilan?ul conflictului dep??e?te 270.000 de mor?i[4]. Între ace?tia exist? nenum?rate victime: copii, femei ?i b?trâni!

În timp ce C.N.N. live TV anunta solicitarea Rusiei de a fi convocat Consiliul de Securitate O.N.U. pentru gestionarea situa?iei din Siria[5], informa?iile curg, în timp ce lini?tea este evacuat? în zgomotul creat în tran?ee! Constat cu triste?e c? voci omniprezente vorbesc despre toate! Aplica?ia Uber provoac? nemul?umirea taximetri?tilor clujeni! Un camion furat, intrat în mul?imea din Stockholm, anun?? un nou atentat terorist! Mesaje controlate? Incon?tien??? Indiferen?a?! Realit??i colorate? Ac?iunile sunt multiple!

Bate r?zboiul la u?a Europei?

Potrivit premierului Rusiei, Dimitri Meedvedev „atacul american a fost aproape de o confruntare cu Rusia"[6]. Ce s? însemne aceast? declara?ie? Celule de criz?, m?suri de securitate, anali?ti specializa?i în joc de glezne, aplaudaci care se întrec s? vad? atacul S.U.A. asupra Siriei ca o solu?ie pentru o lume mai bun??! Cine poate s? mai în?eleag? reconcilierea într-o lume bântuit? de interese?! R?zboiul civil sirian este un conflict în desf??urare între sus?in?torii regimului lui Bashar al-Assad ?i contestatarii s?i, îns? sunt implicate ?i interesele altor state, atât în regiune cât ?i pe plan interna?ional[7].

Istoria nu este o cronologie întâmpl?toare!

Rusia a stabilit o baz? militar? în Siria în septembrie 2015 pentru a sprijini regimul sirian în „lupta antiterorist?". Implicarea Rusiei în r?zboiul din Siria este poate unul dintre cele mai importante evenimente care au marcat rela?iile interna?ionale. Vorbim, de fapt, despre un interes economic concret. Pre?ul petrolului, ajuns la cele mai mici niveluri din istorie, a fost o lovitur? dur? pentru Rusia. Interven?ia Moscovei în Siria e v?zut?, în mare m?sur?, ca o încercare de a men?ine o stare de nesiguran?? ?i conflict în Orientul Mijlociu. E o situa?ie în care petrolul s-ar putea scumpi. Mai mult decât atât, Moscova vrea s? controleze rutele de livrare a gazului metan descoperit în Golful Persic spre pia?a european?, adic? tocmai pia?a dominat? de gazul rusesc. Iar aceste rute strategice ar fi trebuit s? tranziteze tocmai Siria[8].

Ce este de f?cut?

Greu de în?eles care este drumul nostru spre Pace! Justificat sau nu, atacul asupra Siriei ne oblig? la profunde reflec?ii[9]. Totu?i, cu ce au gre?it copiii c?zu?i victime ale unor bombe ce se vor legitime?! Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov consider? c? „atacul american asupra unei baze aeriene siriene este un act de agresiune comis sub un pretext tras de p?r ?i aduce aminte de situa?ia din Irak din 2003"[10]. Rusia consider? c? ac?iunea militar? a S.U.A. asupra Siriei este o „agresiune împotriva unui stat suveran". Vladimir Safronkov, reprezentant al Rusiei la Na?iunile Unite: „S.U.A. au atacat teritoriul suveran al Siriei", Moscova considerând atacul o violare flagrant? a legisla?iei interna?ionale ?i un act de agresiune[11].

Cine mai are nevoie de adev?r?

Îmbulzeal? la TV obose?te! „Anali?tii" se întrec în declara?ii! Privesc ?i m? crucesc gândind cât de „specializa?i" suntem în toate! Vorbele ?i haosul nu ajut?! Ce trebuie s? facem? S? încerc?m cel pu?in s? gândim drept ?i încerc?m s? sim?im suferin?? de a-?i pierde propriul copil, p?rin?ii sau fra?ii! Din nefericire, vorba devine argument, în timp ce adev?rul este împins în Desert! Câ?i dintre noi mai au puterea s? deosebeasc? minciun? de adev?r? Câ?i dintre noi mai au puterea s? î?i reaminteasc? faptul c? omenia define?te caracterul?! Câ?i dintre noi mai ?tiu care ingredientul principal în „Sindromul Stockholm"? Leg?tur? emo?ional? dintre victim? ?i abuzator[12].

R?zboiul nu aduce niciodat? lini?tea!

Nu în zadar se spune c? o imagine vorbe?te mai mult decât 1.000 de cuvinte! Cine ?ine seama ce înseamn? un suflet de copil?! Privi?i în ochii copiilor c?zu?i victime sub greutatea bombelor! Ce sim?i?i? Onoare, respect, iubire de aproape? Neputin?a ?i ru?ine? Îmi este greu s? v? spun ce simt cu adev?rat! Nu pot s? nu m? întreb totu?i, cine are nevoie de r?zboi?! S? fie întâmpl?toare cre?terea pre?ului la petrol cu 2% dup? atacurile S.U.A. asupra Siriei?

Nimic nu r?mâne nepl?tit!

În timp ce cancelariile occidentale doresc înl?turarea regimului Assad de la conducerea Siriei, Rusia ?i Iranul condamn? ac?iunea militar?, iar alia?ii Statelor Unite o sus?in[13]. Ce loc revine României în aceast? situa?ie? Înainte de toate, în fa?a riscurilor, trebuie s? ne reamintim c? România are nevoie de pace! România reitereaz? condamnarea ferm? a atacului chimic întreprins asupra localit??ii Khan Sheikhoun din provincia Idlib, din 4 aprilie 2017, soldat cu victime în rândul popula?iei civile, inclusiv copii. Ac?iunea S.U.A. din 7 aprilie 2017 constituie o reac?ie ferm? la atrocit??ile comise în urma atacului cu arme chimice. România este solidar? cu alia?ii ?i partenerii no?tri. România sprijin? orice efort destinat încet?rii conflictului din Siria ?i sus?ine în continuare identificarea ?i implementarea unei solu?ii politice a crizei siriene, prin intermediul unui proces de tranzi?ie politic? inclusiv, coordonat de Siria, pe baza rezolu?iilor relevante ale Consiliului de Securitate, în special a Rezolu?iei 2254 a Consiliului de Securitate al O.N.U. ?i a Comunicatului de la Geneva (2012)"[14].

Remember!

Statele Unite au atacat Siria, lansând zeci de rachete de croazier? asupra unei baze aeriene a regimului ca r?spuns la un presupus atac chimic pe care Donald Trump l-a catalogat drept o „ru?ine pentru umanitate"[15]. Dup? ce S.U.A. au lansat un atac cu rachete asupra unei baze aeriene siriene, criza din Siria a ajuns s? constituie un „conflict armat interna?ional", potrivit Comitetului Interna?ional al Crucii Ro?ii: „orice opera?iune militar? întreprins? de c?tre un stat pe teritoriul altui stat, f?r? consim??mânt, este un conflict armat interna?ional. A?adar, în conformitate cu informa?iile disponibile, în urma atacului S.U.A. asupra infrastructurii militare siriene, situa?ia din Siria a ajuns s? constituie un conflict armat interna?ional" [16].

Grafica - I.M.

------------------------------------------------
[1] Nils Bejerot: The six day war in Stockholm, in, „New Scientist", 1974, vol. 61, nr. 886, p. 486-487
[2]https://www.agerpres.ro/externe/2017/04/07/sua-au-lansat-peste-50-de-rachete-de-croaziera-contra-unei-baze-aeriene-din-siria-oficiali-americani/ 07.04.2017
[3]https://www.agerpres.ro/externe/2017/04/05/atac-chimic-in-siria-aviatia-siriana-a-bombardat-un-depozit-al-insurgentilor-ce-continea-substante-toxice-moscova/ 07.04.2017
[4]http://www.mediafax.ro/externe/breaking-sua-au-atacat-cu-rachete-siria-pentagon-trump-intra-in-razboi-direct-cu-bashar-al-assad-siria-confirma-atacul-sua-precizand-ca-sunt-victime/ accesat la data de 07.04.2017
[5] http://www.cnn.com/specials/middleeast/syria/ 07.04.2017
[6]https://www.realitatea.net/medvedev-dupa-atacul-cu-rachete-al-sua-in-siria-la-un-pas-de-a-declansa-un-razboi-cu-rusia/ accesat la data de 08.04.2017
[7]https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/conflictul-din-siria-lipsa-de-solutii-si-dezastru-umanitar/ accesat la data de 08.05.2017
[8] http://www.digi24.ro/stiri/externe/mapamond/cronologie-siria-dupa-sase-ani-de-razboi-civil/ accesat la data de 07.04.2017
[9]http://www.lemonde.fr/international/article/2017/04/06/washington-examine-les-possibles-options-militaires-apres-l-attaque-chimique-en-syrie/ accesat la 07;04.2017
[10]http://epochtimes-romania.com/news/lavrov-compara-atacul-sua-asupra-siriei-cu-invazia-din-irak-in-2003/ accesat la data de 08.04.2017
[11]http://stiri.tvr.ro/reuniune-de-urgen--a-a-consiliului-de-securitate-al-onu--dupa-atacul-american-din-siria/  08.04.2017
[12] http://www.qbebe.ro/psihologie/ sindromul_stockholm/ accesat la data de 08.04.2017
[13]http://stiri.tvr.ro/reactii-internationale-dupa-atacul-sua-in-siria-rusia--si-iranul-condamna-actiunea-militara--aliatii-statelor-unite-o-sustin/ 07.04.2017
[14] Ministerul Afacerilor Externe, Comunicat, 07.04.2017
[15] protv.ro/stiri/siria/ 07.04.2016
[16]http://www.mediafax.ro/externe/breaking-sua-au-atacat-cu-rachete-siria-pentagon-trump-intra-in-razboi-direct-cu-bashar-al-assad-siria-confirma-atacul-sua-precizand-ca-sunt-victime/

footer