Revista Art-emis
?i Occidentul are nostalgicii s?i PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Joi, 06 Aprilie 2017 21:31

Corneliu Vlad, art-emisPre?edin?ele Donald Trump promite lumii o prim?var? politico-diplomatic? interesant?. ?i prin ce va face, ?i prin ce va lasa în suspans. Pre?dintele american va cobora, la 25 mai, în groap? cu lei a N.A.T.O., aceast? institu?ie „anacronic?" ?i costisitoare pentru Statele Unite, dup? cum a numit-o, pentru a discuta cu alia?ii strân?i la pung? când e nevoie de bani pentru ap?rare. Dar mai înainte, se va întâlni la re?edin?a s? din Florida cu liderul suprem al Chinei, Xi Jinping, întâlnire „foarte dificil?", cum a recunoscut chiar pre?edintele american. Dar cel pu?in la fel de interesant, ba chiar mai incitant, este faptul c? o alt? întâlnire la vârf, pe care mai toat? lumea o vedea c? iminent? (?i chiar începuse s? stârneasc? valuri de isterie), nu este prev?zut? pentru viitorul imediat. Se pare c? pre?edin?ii Trump ?i Putin se vor vedea pentru prima oar? abia în vara, la reuniunea G8. În treac?t fie spus, nici de o eventual? întâlnire a lui Donald Trump cu Viktor Orban nu se mai spune nimic, de?i propaganda Budapestei b?tea în tob? mare performan?ele (înc? în proiect) ale lui liderului ungur - o întâlnire cu Putin, alta, cu Trump...).

Oricum, pre?edintele american a dovedit c? este decis s?-?i pun? o amprenta puternic? pe implicarea covâr?itoare a Americii în mersul lumii, spulberând supozi?iile care se ventilau la un moment dat c? singur? hiperputere mondial? ar cam avea de gând s? se deta?eze treptat din diversele solicit?ri impuse de aceast? pozi?ie. Repet ce am mai sus?inut: asemenea lui Cassius Clay, pre?edintele Trump are o panoplie de eschive ?i jocuri de glesne prin care î?i poate derut? ?i neutraliza cu elegant? challengerii. Cert este, în orice caz, c? Donald Trump nu pune pre? pe diploma?ia (?i aranjamentele) în cadru multilateral ?i prefer? diploma?ia bilateral?, chiar dac? nu strânge pentru fiecare fotograf, cu cordialitate, mâna interlocutorului.

Mandatul pre?dintelui Trump coicide cu vremurile unei „lumi în dezordine" (cum o nume?te, în titlul unei c?r?i, fostul consilier preziden?ial ?i pre?edinte al Consiliului pentru Afaceri Str?ine Richard Haas - „A world în Dusarray"). Iar dac? tot e vorba de c?r?i, s? observ?m c? o cohorta important? de autori politici americani, în general ostili actualei Administra?ii (dar ?i o parte deloc neglijabil? a presei, ?i chiar a presei serioase), par s? se fi scufundat într-în ocean de depresie fa?? de soarta lumii occidentale. Iat? câteva titluri de c?r?i, recenzate în cel mai recent num?r al publica?iei „Foreign Policy": „Soarta Vestului. Declinul ?i rena?terea celor mai valoroase idei politice ale lumii", „Soarta Europei - Dictatori, demagogi ?i viitorul ei întunecat", „Misiune e?uat?: America ?i lumea în era post-r?zboi rece", „O lume în dezordine. Politic? extern? american? ?i crizele vechii ordini". Un adev?rat prohod.

Istoricul britanic Richard Burleigh, care prezint? aceste c?r?i, î?i aminte?te c? acum 25 de ani, Vestul era pe cai mari, comunismul disp?rea, Europa era unit? ?i conducerea mondial? a S.U.A. nu întâmpina sfid?ri serioase, în timp ce ast?zi situa?ia global? se înf??i?eaz? cu totul diferit: instabilitatea se r?spânde?te din Orientul Mijlociu c?tre Europa, criz? financiar? din 2008 a cl?tinat încrederea în capitalismul liberal iar populismul na?ionalist r?sare peste tot.

footer