Revista Art-emis
Campania electoral? murdar? din Fran?a PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Miercuri, 29 Martie 2017 19:35

Petru Romo?anAlegerile preziden?iale din Fran?a de anul acesta ar fi putut fi foarte simple - exist? un singur candidat care merit? s? devin? pre?edinte, François Fillon - dac? nu ar fi complicate de pre?edintele înc? în func?ie, François Hollande, ?i de majoritatea socialist? care are înc? guvernul ?i este bine r?spândit? în structura peren? a statului francez. Procurori ?i judec?tori „roz" (sociali?ti), servicii secrete partizane, poli?i?ti cu clare op?iuni politice (fie sociali?ti, fie de extrem? dreapt?) pot încurca dramatic alegerile într-o mare ?i consolidat? democra?ie. Ceea ce se întâmpl? deja de o manier? nemaiv?zut?. Marea problem? a sociali?tilor ?i, în general, a alegerilor de anul acesta din Fran?a e c? Partidul Socialist nu are un candidat credibil, care s? poat? câ?tiga preziden?ialele. François Hollande s-a retras, Emmanuel Macron e o „inven?ie" for?at? a deja fostului pre?edinte, iar Bernard Hamon, prin programul s?u ?i lipsa de anvergur? personal?, nu reprezint? decât o mic? „ga?c?" stângist?. Singurul candidat cu real? greutate, cu un C.V. corespunz?tor (zeci de ani deputat, ministru de mai multe ori, prim-ministru cinci ani), cu un program ?i o presta?ie în spa?iul public consistente, cu anvergura necesar? ?i obligatorie în func?ia de pre?edinte, este candidatul conservator al partidului „Les Républicains”, François Fillon. Iar programul s?u de guvernare este într-adev?r unul dur conservator, prezentat ca atare electoratului, f?r? nici o concesie, dimpotriv?, poate excesiv.

Într-o emisiune recent? de televiziune la un post public, în care s-a organizat „lichidarea" lui François Fillon, candidatul conservator l-a ar?tat cu degetul direct pe François Hollande, cel mai slab pre?edinte al Fran?ei de dup? Al Doilea R?zboi Mondial, pentru dosarele care i-au fost f?cute în mare vitez? dup? ce Fillon a câ?tigat, surprinz?tor pentru establishment dar categoric, alegerile primare ale dreptei ?i centrului. Fillon a citat ?i o carte ie?it? recent, semnat? de trei ziari?ti de la Le Canard enchaîné, în care i se atribuie lui Hollande instrumentalizarea ilegal? a Ministerului de Interne ?i a unor structuri secrete pentru interese partizane de clan socialist (?i globalist). Pân? mai ieri, François Fillon era considerat, pe drept cuvânt, cel mai cinstit politician francez de rang înalt în via??, demn urma? al maestrului s?u, Philippe Séguin, care a murit în 2010, singur în cas?, înc? tân?r, ?i care deranjase mult? lume din postura sa de pre?edinte al Cur?ii de Conturi. Azi, François Fillon spune de-a dreptul c? singurul mod în care stânga lui Hollande ar putea câ?tiga alegerile preziden?iale e s?-l elimine pe candidatul conservator al dreptei. Actualul pre?edinte socialist a renun?at s? candideze pentru un al doilea mandat fiindc? era lipsit de orice ?ans?.

Ce nu i-au f?cut adversarii s?i „nev?zu?i" lui François Fillon?! Au declarat angajarea so?iei sale pe o pozi?ie de secretar? parlamentar? ca o angajare fictiv?. Cum va demonstra justi?ia c? e sau nu o angajare fictiv? nu mai conteaz? pentru c? alegerile vor fi trecut de mult. I-au g?sit un cadou în costume elegante ?i scumpe f?cut de un avocat prieten. Corup?ie ! strig? isteric toat? stânga care tr?ie?te în Fran?a aproape numai din bani de la buget. Fillon a returnat costumele. I-au g?sit un am?rât de împrumut f?r? dobând? luat ca s?-?i pl?teasc? impozitele. L-au inculpat pe un apropiat al s?u pentru c? acesta ar fi angajat-o ?i el pe doamna Penelope Fillon ca secretar? parlamentar?. Angajare fictiv?! zbiar? stânga foarte globalist?, stânga-caviar, stânga b?ncilor, a multina?ionalelor ?i a O.N.G.-urilor interna?ionale. ?i lucrurile nu se vor opri aici. Criza economic? ?i moral? structural? din lumea occidental? creeaz? o panic? imens? în rândul sociali?tilor francezi pe cale s? piard? accesul la fondurile publice. La fel ca în America lui Hillary Clinton. ?i la fel ca în P.N.L.-ul lui Klaus Iohannis, falsa dreapt? din România, bran?at? ?i ea la conducta banilor publici. Frica de ziua de mâine îi transform? pe politicieni ?i pe func?ionarii publici dependen?i de politicieni în câini turba?i ?i de-a dreptul asasini. Îndep?rtarea de m?cel?rie produce valuri de ur? ?i de violen?? f?r? precedent, inspir? scenarii ?i manevre monstruoase ?i ridicole.

Ceilal?i patru candida?i mai importan?i la alegerile preziden?iale franceze - Marine Le Pen (Frontul Na?ional, extrema dreapt?), Emmanuel Macron (independent, de fapt, ventrilocul lui François Hollande; pre?edintele francez ar fi spus în privat „Emmanuel Macron, c'est moi", la fel ca Flaubert despre personajul s?u Madame Bovary, pe drept cuvânt, pentru c? „programul" lui Macron e unul excesiv de bovaric, bruxellez, f?r? leg?tur? cu Fran?a real?), Bernard Hamon (candidat oficial al Partidului Socialist, cu un program ilizibil, în care se reg?se?te ?i propunerea fantast? a unui venit sau salariu universal), Jean-Luc Mélenchon (candidatul extremei stângi, o reîncarnare cu discursuri bombastice a fostului lider comunist Georges Marchais) - nu pot fi pu?i la modul serios în balan?? cu François Fillon. Cu alte cuvinte, francezii au un singur candidat solid la pre?edin?ie, dar se str?duiesc din r?sputeri, române?te, s?-l fac? praf. Iar dup? ultimele informa?ii, pentru asta la Palatul Élysée func?ioneaz? ?i un „Black Cabinet". Pentru o informare corect?, trebuie spus c? ?i Marine Le Pen, reprezentanta Frontului Na?ional, s-a „bucurat" în aceast? campanie de toate ?icanele posibile. Între altele, Parlamentul European, în calitatea lui de nou Congres al babelor de la Viena, remunerat exorbitant ?i nejustificat, i-a retras, tot în mare vitez?, imunitatea parlamentar?. O procedur? folosit? foarte rar în Parlamentul European. Spre onoarea lui, Fillon a ap?rat-o ?i pe Marine Le Pen de atacurile nedemocratice dar ?i nedemne ale sociali?tilor ?i ale compar?ilor lor europeni ?i globali?ti.

Dac? vor reu?i s?-l scoat? din joc pe candidatul conservator, singurul capabil de a avea ?i o majoritate viabil? dup? alegerile parlamentare care se vor ?ine imediat dup? cele preziden?iale, indiferent cine va câ?tiga, ultrana?ionalista Marine Le Pen sau pseudoindependentul Emmanuel Macron („independent" a?a cum a fost la Bucure?ti Sorin Oprescu...), U.E. va intra într-o criz? mortal?. Marine Le Pen va declan?a referendumul de ie?ire a Fran?ei din UE, iar junele Emmanuel Macron se va reg?si foarte repede într-o Fran?? neguvernabil?, instabil?, un fel de Grecie la puterea a zecea. Fran?a are în acest moment cca 2.200 de miliarde de euro datorie, echivalentul unui P.I.B. Adic? este îndatorat? 100 %. François Fillon, ca ?i Donald Trump în SUA, e preocupat în cel mai înalt grad de reducerea urgent? a acestei datorii, care pune Fran?a în mare pericol. Contracandida?ii s?i, la fel ca Barack Obama ?i Hillary Clinton, nu promit decât sporirea cheltuielilor ?i un trai-nineac? pentru toat? lumea pe bani împrumuta?i. Motivul principal al gravei crize politice din America de acum este pozi?ionarea filosofic? ?i practic? fa?? de muntele de datorii. F?r? o luare în considerare grabnic? ?i serioas? a problemei, datoria public? va deveni ?i în Fran?a principalul juc?tor politic, care va da o instabilitate ?i o criz? politic? de amploare. Dar nu e exclus ca juc?torii globali, b?ncile ?i fondurile de investi?ii, multina?ionalele s?-?i doreasc? o asemenea criz?, care ar face Fran?a mai u?or de digerat.

footer