Revista Art-emis
Trump ?i Merkel au mai rotunjit din col?urile lumii occidentale PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Miercuri, 22 Martie 2017 20:16

Trump-Merkel 2017Este greu de spus cât de l?murit? s-a întors la Berlin cancelarul Angela Merkel din vizit? sa la Washington, asupra viitorului rela?iilor germane-americane ?i mai ales asupra inten?iilor de guvernare ale pre?edintelui Donald Trump. A fost o prima ?i „delicat?" luare de contact, au comentat, comod ?i corect politic, sursele de informare occidentale. Unele dintre ele, îns?, pentru a da cât de cât culoare ?i mai ales pentru a evita aspectele stânjenitoare ale acestei întâlniri de gradul „zero" pentru lumea democratic? ?i a economiei de pia??, au recurs mai degrab? la formul? colegilor lor din pres? sportiv?. În tandemul Trump-Merkel, transmitea agen?ia France Presse, doamna Merkel e puternic? ?i pruden?? iar domnul Trump furtunos. E ca ?i cum am zice, la fel de sprin?ar, c? pre?edintele S.U.A. e cam c? Mohammad Ali, colosul care face tot felul de giumbu?lucuri ?i eschive pentru a-l n?uci pe challenger, care este, de obicei, unul circumspect, crispat ?i tem?tor. Dar evenimentul de la Cas? Alb? merit? o tratare de-a dreptul grav?, c?ci i-a reunit pe liderul real al lumii libere, Trump ?i liderul proclamat (de unii) al acelea?i lumi libere, Merkel, despre care pres? - mai ales cea german? - se cam gr?bea s? afirme c? în cazul retragerii Americii într-o splendid? izolare, Germania ar putea aspir? la hegemonia, dac? nu a lumii, m?car la cea a lumii libere, prin afirmarea viguroas? a valorilor democra?iei ?i drepturilor omului (dar, în treac?t fie spus, pentru a fi mare putere mondial? „complet?" mai trebuie, din p?cate, ?i arm? atomic?, iar prin aceast? ?i statut de membru permanent în Consiliul de Securitate).

Vizita a confirmat stilul propriu ?i reperele deja certe ale conduitei noului lider de la Casa Alb?, ceea ce ne îndrept??e?te s? afirm?m c? la cap?tul primelor 1.000 de zile ale pre?edin?iei sale, Donald Trump nu va mai fi etalonul imprevizibilului în via?? interna?ional?. În fa?a cancelarului german ?i a presei mondiale, pre?edintele Trump a reafirmat - sau a dat de în?eles în mod cât se poate de clar - c? „America First" nu înseamn? izolationism, c? N.A.T.O. este desuet ?i costisitor pentru S.U.A., dar foarte important ?i necesitând o implicare financiar? sporit? din partea alia?ilor europeni, c? Washingtonul nu se va retrage din gestionarea treburilor lumii, dar o va face mai selectiv, în func?ie de interesele Americii, în sfâr?it, c? superputerea mondial? nu va renun?? la suprema?ia s? absolut? în lume ?i nu va face niciun fel de concesii gratuite.

Nici când a trecut la domeniul rela?iilor amercano-germane pre?edintele american nu ?i-a dezmin?it formul?: ba a dat mâna, ba a omis gestul, în public, al?turi de distins? interlocutoare. Fiecare dintre ei ?i-a repetat punctele de vedere cunoscute ?i nu s-a convenit nimic senza?ional pe fond (sau înc? nu se ?tie, dar slabe speran?e). Diferen?ele de evaluare ?i abordare între cei doi au r?mas cam tot acelea de dinaintea întâlnirii. A fost remarcabil? ?i grij? celor doi de a nu intr? în polemici deschise, ba chiar de a aduce vorba de probleme delicate. La prima lor întâlnire, liderii celor dou? puteri occidentale s-au preocupat de „rotunjirea col?urilor", cum se exprim?, cu elegant? englezeasc?, agen?ia „Reuters". ?i totu?i, pre?edintele american a ironizat mu?c?tor tenacitatea cu care partenerii economici germani „fac o treaba mai bun? la negocieri" decât americanii, dup? care a dat asigur?ri c? cele vremuri s-au dus. Sunt a?adar de a?teptat muta?ii în rela?iile dintre principalul aliat politic ?i militar al României care sunt Statele Unite ?i principalul partener economic al aceleia?i Românii, care este Germania. Oare n?valnica ?i mereu frem?t?toarea noastr? lume politic? mai are timp s? trag? cu coad? ochiului ?i la ce se mai pune la cale prin lume, c?ci de foloase sau ponoase oricum, pân? la urm?, vom avea ?i noi parte.

footer