Revista Art-emis
Spre un Euro-exit general ? PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Duminică, 26 Februarie 2017 20:46

Petru Romo?anO „Europ? cu dou? viteze", o „Europe à la carte" (ca la restaurant) sau o „Europ? cu geometrie variabil?"? Ce refuzau zgomotos ieri liderii importan?i ai Europei Occidentale, adic? numai în urm? cu 5-6 ani, accept? ?i promoveaz? azi cu o comic?, fals? în?elepciune. Europa avea ?i ieri, are ?i ast?zi cel pu?in dou? viteze. Avem „Zona Euro" ?i „Spa?iul Schengen", ?i avem ??ri care au înc? monede na?ionale ?i ??ri care sunt în afara Spa?iului Schengen. Despre ce vorbe?te azi Jean-Claude Juncker, acela?i care respingea violent acum câ?iva ani orice discu?ie despre o Europ? cu dou? viteze ? Capul U.E. vorbe?te, aparent f?r? s?-?i dea seama, despre destr?marea organiza?iei, ba chiar o provoac? involuntar, iresponsabil. ?ocul Brexit-ului va produce în cele din urm? un Euro-exit general?

?ara care poate pune cu o singur? vitez? cruce Uniunii Europene este Fran?a, liderul secund al Uniunii. Iar Marine Le Pen, aflat? azi în fruntea sondajelor pentru primul tur al preziden?ialelor franceze din aprilie, a promis un referendum pentru ie?irea ??rii sale din U.E. Nu e exclus nici ca, înaintea Fran?ei, s? abandoneze U.E ??rile cu cele mai mari probleme economice ?i financiare, ca Grecia ?i Italia, probleme cauzate chiar de U.E. ?i mai ales de moneda ei. Dar ?i noua pre?edin?ie american? a lui Donald Trump a început s? dea o substan?ial? mân? de ajutor la destr?marea U.E. Noua echip? de la Casa Alb? are un exemplu viu pentru a ar?ta ce înseamn? globalismul, liber-schimbul f?r? limite, iar Bruxelles-ul pare a fi capitala unui nou „imperiu al r?ului". Uniunea European? a luat locul Uniunii Sovietice în imaginarul colectiv al celor ce înc? mai cred în na?iune ?i sus?in protec?ionismul ra?ional. Un al Treilea sau al Patrulea Reich, pentru c? U.E. începe s? fie identificat? de toat? lumea drept Noul Imperiu German de Apus, de R?s?rit, de Centru ?i de Sud, adic? un imperiu de vreo 450 de milioane de suflete dup? ie?irea Marii Britanii.

Europa cu mai multe viteze e o amenin?are clar? la adresa ??rilor membre din estul Europei. Dup? ce au fost spoliate de activele majore, de mâna de lucru tân?r? ?i calificat?, ?i transformate în pie?e de desfacere de mâna a doua, ??rile din Est vor primi ?i statutul de colonie a Germaniei, Fran?ei ?i Beneluxului, iar votul lor va fi doar unul consultativ, adic? ap? de ploaie. Ce-i drept, se va oficializa astfel situa?ia de fapt de ieri ?i de azi. Arogan?a imperial? a Germaniei, Fran?ei, Olandei ?i a micului ducat Luxemburg, arogan?? care a for?at Marea Britanie s? p?r?seasc? Uniunea, ni se afi?eaz? acum în toat? splendoarea ei. Liderii germani ?i francezi, împreun? cu Jean-Claude Juncker, conteaz? pe frica ??rilor din estul Europei de Rusia ?i neîncrederea în pre?edin?ia lui Donald Trump pentru a r?mâne în U.E. chiar ?i cu noile aranjamente umilitoare pe care le vor propune înc? de anul acesta, anul anivers?rii a 60 de ani de la înfiin?area organiza?iei.

De?i lipsit? de o clas? politic? responsabil? ?i matur?, România e totu?i norocoas? pentru c? are înc? o moned? na?ional? ?i pentru c? are înc? frontiere controlate (adic? nu este în Spa?iul Schengen). Toate umilin?ele de ieri ne pot asigura independen?a ?i suveranitatea de mâine. Dar se preocup? cineva în ?ara noastr? de un plan post-U.E., c?ci realitatea începe s? semene din ce în ce mai mult cu un proiect post-U.E.? Cum sc?p?m de actualii deciden?i de la Bucure?ti, slugarnici, m?run?i ?i fixa?i într-un trecut disp?rut de mult ?

footer