Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Duminică, 13 Noiembrie 2016 20:03

Alegeri SUA-2016Nici 24 de ore nu trecuser? de la închiderea urnelor în S.U.A. ?i americanii deja ?tiau cine le va fi pre?edinte. Cum? Noi avem 19 milioane de suflete dar Biroul Electoral Central (B.E.C.) se chinuie o s?pt?mân? s? centralizeze datele ?i s? valideze votul, iar la americani o ?ar? cu 315 milioane de locuitori, în 12 ore deja ?tiu ce au ales. La ei cum se bate palma atât de repede? S? fie din cauza faptului c? la ei trebuie împ?cate doar capra ?i varza, adic? democra?ii ?i republicanii, pe când la noi trebuie s? împace fie împ?ca?i ?i iezii, ?i lupul, ?i vân?torul ?i bunica, ?i Scufi?a Ro?ie, ?i Scufi?a Maro etc etc? Poate.

Reac?ia americanilor

Oricum cert este c? nici nu s-a anun?at bine câ?tig?torul c? toat? lumea, media, politicienii s-au apucat s? anun?e cutremurul, apocalipsa, taifunul, catastrofa, ce s? mai vorbim invazia extraterestr? care vor avea loc acum, a doua zi dup? alegeri. To?i cei care pân? acum 24 de ore preziceau ca cert? alegerea doamnei Clinton ca prima femeie pre?edinte a Americii, ceea ce ar fi f?cut din Bill, primul „prima doamn?" cu trabuc în pantalon, ast?zi se d?deau de ceasul mor?ii, f?cându-se astfel de râs pentru c? sunt lipsi?i de realism ?i au confundat dorin?a cu realitatea. Faptul c? aproape toate marile trusturi de pres? o d?deau pe Hillary drept câ?tig?toare ne arat? c?, ori au anali?ti s? sociologi prost preg?ti?i, ori c? de fapt au ?tiut, dar au mistificat ?i manipulat rezultatul sondajelor de opinie, cu inten?ia clar? de a induce ideea c? ea va câ?tiga ?i nu are rost s? voteze cineva cu Trump. În ambele situa?ii, americanul de jos, „nefum?torul" ar trebui s? î?i pun? de acum încolo mari semne de întrebare vizavi de veridicitatea informa?iilor pe care presa le afi?eaz?.

Am v?zut la Tv, pe re?elele de televiziune pro Hillary, cum unii americani se luau cu mâinile de cap sau chiar l?crimau sincer la anun?area rezultatelor. M? uitam la ei ?i realizam ce înseamn? propaganda ?i cât de d?un?toare poate fi sp?larea creierelor. Dac? Putin ar fi candidat ?i ar fi câ?tigat, cred c? ar fi fost mai pu?in? jale prin unele ora?e ale S.U.A. În fond, ce i se repro?eaz? lui Trump? C? a anun?at c? va relua discu?iile cu Rusia ?i c? va da mai mult? importan?? Americii ?i mai pu?in? alia?ilor, mai ales cei care sunt alia?i doar cu numele? Ciudat. P?i din câte ?tiu eu dinastia Bush a fost ridicat? în sl?vi pentru c? a purtat discu?ii cu Rusia ?i a reu?it s? p?streze pacea într-o perioad? în care Rusia se numea U.R.S.S. ?i era mult mai periculoas?. Atunci de ce nu vor americanii pace cu ru?ii? S? r?spund? marii anali?ti. C? a anun?at c? nu va mai admite prezen?a pe teritoriul S.U.A. a imigran?ilor afla?i f?r? forme legale, în mare parte trafican?i de droguri ?i armament? De ce îi sperie asta pe americani, de ce nu le convine asta? Asta se nume?te la ei rasism? P?i nu se va lega nimeni de cei care stau legal în S.U.A. ci doar de cei care se afl? ilegal pe teritoriul S.U.A. Atunci de ce vor americanii s? p?streze pe teritoriul lor o mul?ime de trafican?i? Nu pot tr?i f?r? drogurile lor? C? a anun?at c? va pune stop afluxului de arabi din cauza riscului de a m?ri num?rul terori?tilor pe teritoriul S.U.A.? P?i dac? cei dinaintea lui ar fi f?cut la fel, în mod cert nu ar fi avut loc 11 Septembrie. De ce vor americanii s? aib? terori?ti la ei în curte, când peste tot nu auzim decât de lupta împotriva terorismului iar militarii N.A.T.O. mor prin ??ri str?ine pentru a combate terorismul? Mi se pare ciudat ?i complet idiot s? mergi peste cineva acas? la el, s? îl bombardezi pân? nu mai are unde s? locuiasc?, apoi s? îi plângi de mil? s? îi dai bani ?i telefoane mobile cu G.P.S. s? îi dirijezi emigrarea, îl declari refugiat, s? îi oferi un loc la tine în curte, ?tiind c? te ur??te pentru c? l-ai scos din ?ara lui. De ce vor americanii terori?ti la ei sau la al?ii în?
C? se crede c? va înr?ut??i rela?iile cu U.E.? Dar ce poate face mai mult decât a f?cut Obama cu doamna Clinton cu tot, c? doar pe vremea lor a avut loc interven?ia doamnei Nuland-Nudelman despre Ucraina cu renumitul „Fuck the U.E."!, tot pe vremea lor rela?iile cu Germania au atins cel mai sensibil punct de la r?zboi încoace, când cu ascultarea telefoanelor doamnei Merkel, pe timpul lor U.E. a decis s? î?i fac? o armat? proprie iar Merkel a desfiin?at mare parte din bazele militare americane din Germania, trimi?ându-le în Polonia ?i România. ?i s? nu uit?m, sub aceea?i administra?ie Obama-Hillary, a ap?rut ?i înc? se simte criza din Turcia. ?I atunci de ce plâng americanii? Ce mai poate face Trump pe lâng? izolarea la care Obama-Hillary au adus America? I se mai repro?eaz? ?i altele, dar astea sunt cele mai importante capete de acuzare care mie mi se par total idioate ?i lipsite de logic?.

Europa

Europa este mai pu?in disperat?, de?i au fost oarecare mesaje alarmiste ?i din partea unor lideri europeni. Cei mai mul?i se p?streaz? rezerva?i, pentru c? ?tiu c? orice ar fi, marea politic? a unui stat nu o stabile?te un singur om, fie el ?i pre?edintele ?i c? peste to?i ?i toate exist? interese ?i îmbârlig?turi mai pe fa?? mai pe la spate, care fac ca lucrurile s? mearg? în direc?ia pe care nici unul din ei nu o poate evita sau schimba. Chiar ?i Putin ?tie asta ?i a avut un mesaj calm ?i realist. S-a schimbat un regim, nu s-a pr?bu?it Nibiru.

România

Aici drama e mai mare ca în America. To?i marii anali?ti s-au r?spândit pe la posturile de televiziune cu aere de atot?tiutori, dar demonstrând de fapt, a?a cum au recunoscut singuri, c? au fost lua?i prin surprindere, c? nu se a?teptau la acest rezultat, iar de aici drama ?i... pericolul. Unii au încercat s? explice votul americanilor, spunând ba c? a fost un vot antisistem, ba c? a fost un vot anti Hillary, ba c? a fost un vot al na?ionali?tilor ?i vezi Doamne, va fi vai de capul nostru. Care sistem ? Cel al b?ncilor ?i intereselor marilor afaceri?ti care conduc S.U.A. de ceva timp, cam de pe vremea lui Custer. Ei na! S? ?tii c? americanii de rând nu mai pot de grija bancherilor sau c? americanii îi taxeaz? pe bancheri alegând pre?edinte un mare om de afaceri, cu milioane de dolari în b?nci, iar acesta va lovi în b?nci mai ceva la avioanele în turnurile gemene. Haida de, asta e viziune? Al?ii au început s? îi spun? lui Trump, de?i acesta nici m?car nu a vizitat Casa Alb?, ce s? fac?, ce s? spun? ?i ce probleme ar trebui s? clarifice chiar de a doua zi, c? dac? nu, ei fac „ce a f?cut tata". Te apuc? sughi?ul ?i alta nu.
Unii au început s? calculeze cam care ar fi ?ansele ca românii s? poat? merge în America f?r? vize. ??tia sunt cei mai du?i cu mintea.
Unii plâng de necaz c? cine ?tie, acum c? nu va mai fi doamna Hillary Secretar de Stat, nu vor mai veni solda?i americani s? ne schimbe sângele na?ional. P?i numai fetele de pe magistrala Deveselu-Kog?lniceanu urm?resc acest subiect cu atâta disperare. E timpul s? în?eleag? tot românul, ?la care moare de grija bazelor militare str?ine în România c? acestea vor r?mâne ?i vor prolifera, indiferent cine va sta la sau sub biroul oval, pentru c? nimeni nu va putea schimba interesele adev?rate ale marilor trafican?i de armament ?i exportatori de conflicte.
Unii au spus c? gata, începe marea criz? financiar?, c? leul se va zaharisi pe el ?i se va face mic, mic, mic, c? se va pr?bu?i lumea financiar?. Da de unde, e normal ca timp de câteva zile s? aib? loc fluctua?ii ale burselor, dar nu din cauz? c? a câ?tigat Trump alegerile ci pentru c? bursele speculeaz? astfel de momente ca s? mai fac? ni?te valuri ?i s? mai bifeze ?i ele ceva agita?ie, ?tiindu-se c? o burs? f?r? „activitate" f?r? evenimente ?i fluctua?ii, este o burs? moart?. Marile afaceri bancare se fac în situa?iile de criz?, iar în lipsa unor motive temeinice, cu adev?rat financiare, economice, sau militare, care schimb? cererea pe pia??, se mai hr?nesc ?i ele, bursele, cu mici evenimente politice.
Unii se gr?besc s? spun? c? iat?, a ajuns ?i americanul s? p??easc? ce a p??it românul, adic? s? i se schimbe alesul peste noapte, semn c? ?i acolo pute a facebook. Domnul Iohannis în mod cert jubileaz?, acum s? mai spun? cineva c? a fost ceva suspect cu alegerea lui. Ei, nu e chiar a?a, pentru c? a?a cum am mai spus, la ei nu votul a fost schimbat, ci sondajele dinainte de alegeri au fost m?sluite, votul reprezint? f?r? îndoial? voin?a aleg?torului care era aceea?i ?i înainte dar nu fusese dezv?luit? din cauza unor interese democrate... nu democratice.
Unii s-au gr?bit s? îl felicite pe câ?tig?tor, anun?ându-se singuri c? sunt primii care i-au pupat turul pantalonilor, sperând c? poate, cândva, cineva îi va ?opti lui Donald, suav: „?ti?i, el este cel care v-a felicitat primul". Îmi e grea??.
Cea mai halucinant? reac?ie îns?, a avut-o domnul B?sescu, fostul pre?edinte al României, cel care pe vremea mandatului f?cea lobby înfiin??rii Statelor Unite ale Europei ?i ced?rii de suveranitate în interesul UE, iar acum îi certa pe liderii europeni pentru politica de globalizare ?i pierderea... „Americii". Unii oameni pur si simplu nu au bun sim?.

Eu nu cred în toate aceste false probleme. Eu cred c? atât S.U.A. cât ?i lumea vor merge pe acela?i drum, chiar dac? vor fi oarecare schimb?ri de orientare sau abordare a unor probleme. Unele vor fi rezolvate mai dur, altele mai soft, dar schimb?ri de direc?ie radicale, întoarceri din drum nu vor fi. Nici ceea ce a promis Trump în campanie vizavi de mexicani nu se poate întâmpla chiar dac? ar vrea el, pentru c? pe de o parte este imposibil, pe de alta nu trebuie uitat c? ?i în America, la fel ca în orice ?ar?, campania e campanie, promisiunea e promisiune, minciuna e minciun?. P?i nu l-a?i v?zut dup? alegeri? Nu mai avea glas, nu mai ?tia ce s? spun?, ar?ta spre public ?i spunea doar mul?umesc. I-a disp?rut brusc tot zvâcul, toat? ini?iativa, tot elanul. Gata, a ajuns unde voia, de acum odihn? patru ani. ?i totu?i, de ce a câ?tigat Trump? Pentru c? ?i în America, la fel ca ?i în România, este posibil ca 50%+1 din votan?i pot s? voteze pe cineva, iar de câ?tigat s? câ?tige altcineva. Asta nu e o butad?, e o realitate. Luat dup? num?rul de votul la total general, a câ?tigat Hillary, dar ca num?r de state ?i electori, a câ?tigat Trump. La noi îns?, socoteala se face altfel ?i nu mai e nevoie s? spun cum a fost posibil ca unul s? fi avut real 50 % +1 iar cel?lalt s? câ?tige. Se ?tie pe sistem .

Mul?i se întreab? cum a fost posibil ca Trump s? câ?tige în statele unde sunt mul?i cet??eni de alt? na?ionalitate, adic? emigra?i mai ales dup? ce a fost atât de radical la adresa imigran?ilor. E simplu, pentru c? ace?tia imigran?ii, odat? accepta?i, au devenit americani. Odat? deveni?i americani, se comport? cu fo?tii concet??eni cum s-au comportat ?i înainta?ii lor în 1912 când au dat foc cor?biilor cu ceai ale fo?tilor cona?ionali, rudelor ?i fra?ilor lor de sânge. Asta a devenit tradi?ie, se pare ca î?i intr? în sânge odat? cu jur?mântul. E de mirare c? Obama, un emigrant ?i el, nu a ?tiu acest lucru despre americani. Pe american nu îl intereseaz? nici ce face Rusul în Siberia, nici soarta partenerilor strategici, pe el îl intereseaz? doar soarta lui, iar Trump i-a promis c? va reorienta efortul ?i bugetul americii, pe interesele americanilor, nu pe interesele democra?iei prin nu ?tiu ce ungher. Un alt motiv pentru care a câ?tigat Trump este acela c? Hillary a min?it prea mult, a ascuns prea multe, nu a reu?it s? conving? c? este ceea ce pretindea c? este. Nu e nevoie s? îi dai jos cremurile de pa fa?? ca s? vezi c? e vopsit gardul. Ca s? parafrazez o reclam? binecunoscut?, nu a ajutat-o vopseaua. Personal cred c? Trump va fi pentru America, sub anumite aspecte, nu spun care, ceea ce este Iohannis pentru România iar sub altele, va fi ceea ce a fost Berlusconi pentru Italia. Asta a fost, nu e nici o dram?, exist? via?? ?i cu Trump. Am în?eles c? are familie, deci nu moare lumea pe lâng? el. Nu ?tiu de ce românii mor de fric? c? Trump s-ar în?elege cu Putin. P?i dac? se în?eleg, înseamn? c? nu va fi r?zboi ?i asta e de bine. Cine vrea r?zboi în România?

Grafica - I.M.

footer