Revista Art-emis
Discursul lui Donald Trump din 13 octombrie 2016 PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Duminică, 06 Noiembrie 2016 23:52

Trump prsedinte SUA acces denied Peste dou? zile, la 8 noiembrie, numele noului ?ef de la Casa Alb? va ap?rea pe toate man?etele ziarelor ?i pe ecranele televizoarelor. Campania electoral? din Statele Unite ale Americii parcurge ultimii metri, iar op?iunile electoratului sunt înc? divizate ?i „pe muchie de cu?it". Prin caracteristica ?i radicalismul candida?ilor finali?ti la fotoliul din „Camera oval?", americanii retr?iesc „R?zboiul de secesiune", singurul r?zboi dus vreodat? pe teritoriul lor. În acest Dirty War, al?turi de machiavelismele din culise, s-au investit zeci, poate sute de milioane de dolari. Procentele sunt împ?r?ite între preferata p?pu?arilor din umbr? ?i a actualului chiria? de la Casa Alb? - Hillary Clinton - ?i agresivul ei adversar, sus?inut de „sudi?ti" - Donald Trump. Referindu-se la campania preziden?ial? din S.U.A., jurnalistul John Pilger scria: „Trump nu dore?te un r?zboi cu Rusia; el vrea s? dialogheze cu pre?edintele Rusiei, cu pre?edintele Chinei, nu s? lupte cu ei. [...] În prima dezbatere cu Hillary Clinton, Trump a declarat c? nu va fi primul care va folosi armele nucleare într-un conflict, dar dup? ce ?i-a expus op?iunea nuclear?, mass-media a trecut totul sub t?cere". Trump este considerat o amenin?are grav? la status quo-ul men?inut de aparatul care opereaz? în Statele Unite, indiferent de ocupantul Casei Albe. [...] Clinton ar putea deveni cel mai periculos pre?edinte al Statelor. Fara nici o dovad?, ea a acuzat Rusia de sus?inerea lui Trump ?i hacking la e-mail-urile sale, care, publicate de WikiLeaks, dezv?luie c? ceea ce a spus Clinton, în particular, în discursul s?u pentru cei boga?i ?i puternici, este opusul a ceea ce spune în public"[1].

În lunile care s-au scurs, despre candidatul republican s-au spus multe, a fost acuzat de toate relele din lume. Pe alt? parte, serioasele vulnerabilit??i de s?n?tate ?i semnele de întrebare ale anchetei F.B.I., la care trebuie s? r?spund? Hillary Clinton sunt tergiversate ?i vârâte discret sub pre?. Ne afl?m în fa?a a doi actori care dueleaz? cu arme diferite: echilibristica omului establishmentului, Hillary Clinton, contra agresivit??ii emo?ionale a miliardarului Donald Trump. O dovad? în plus c? Mass-media din România nu este impar?ial?, ci aservit? acelora?i sfor?rii oculte este ?i faptul c? discursul sus?inut de Donald Trump la 13 octombrie 2016, în Florida, la West Palm Beach a fost ascuns privirii românilor. Oponentul favoritei „bilderbergilor" acuz? „sistemul" format din „acela?i grup de persoane responsabile pentru r?zboaie ?i migra?ia ilegal?" al c?rui scop este „o form? radical? de globalism". C.I.A. vrea s?-l vad? învins pe Trump. Pentagonul vrea s?-l vad? învins. Mass-media american? vrea s?-l vad? învins. Chiar ?i propriul s?u partid vrea s?-l vad? învins. De ce? Pentru c? imprevizibilul Donald Trump este o amenin?are la adresa guvernului invizibil - spre deosebire de Hillary Clinton, care nu l?sat nici o îndoial? c? ea va fi gata s? mearg? la r?zboi împotriva celor dou? ??ri posesoare de arme nucleare, Rusia ?i China. F?r? a-l comenta în vreun fel, v? l?s?m s? citi?i discursul lui Donald Trump ?i s? trage?i singuri concluziile. (Ion M?ld?rescu, ART-EMIS).

„Nu exist? ceva ce actualul « establishment » politic nu ar fi dispus s? fac? sau minciun? pe care s? nu o spun? pentru a-?i între?ine prestigiul ?i pentru a-?i sus?ine puterea pe cheltuiala voastr?. Grupul politic de la Washington ?i corpora?iile financiare sau de media care finan?eaz? Casa Alb? exist? dintr-un singur motiv: pentru a se proteja ?i pentru a-?i ocroti bog??iile. Actualii politicieni ce formeaz? acum puterea au introdus în joc mii de miliarde de dolari odat? cu aceste alegeri preziden?iale. Ca un exemplu, chiar ?i un singur acord comercial pe care ace?tia vor s?-l materializeze, presupune implicarea a mii de miliarde de dolari, bani controla?i de multe alte ??ri, corpora?ii sau grupuri de lobby. Pentru cei care sunt la putere acum la Washington, ?i pentru interesele globale ale celor care au parteneriate în acest moment cu Casa Alb?, campania noastr? (a republicanilor lui Trump - n.r.) reprezint? o adev?rat? amenin?are.

Acesta nu este doar un alt ciclu electoral de patru ani; campania aceasta reprezint? un punct de cotitur? a civiliza?iei noastre, în care se va determina dac? noi, oamenii, vom recâ?tiga controlul asupra guvernului nostru.

Sistemul politic care încearc? s? ne opreasc? este acela?i grup de persoane care se fac responsabil pentru acordurile noastre comerciale dezastruoase, pentru migra?ia ilegal? masiv? în S.U.A. ?i pentru politicile economice care au l?sat ?ara noastr? sec?tuit?. Pentru ei, totul înseamn? r?zboi. Aceasta este o lupt? pentru supravie?uirea na?iunii noastre, crede?i-m?. Aceste alegeri vor determina dac? noi suntem o na?iune liber? sau dac? ne iluzion?m ca ?i o democra?ie, care este controlat? de o mân? de oameni care au interese globale. Aceasta este realitatea; ei o ?tiu, ei o ?tiu, voi o ?ti?i, de fapt, în bun? parte, întreaga lume o ?tie. Sistemul politic actual ?i sus?in?torii lor de media de?in controlul asupra na?iunii noastre prin mijloace care ne sunt deja bine cunoscute. Orice persoan? îndr?zne?te s? le conteste suprema?ia este imediat catalogat ca «obsedat sexual», «rasist», «xenofob» sau «imoral».

Oamenii din grupul lor v? vor ataca, v? vor calomnia, vor încerca s? v? distrug? cariera ?i familia voastr?; vor încerca s? v? distrug? orice, inclusiv reputa?ia. ?i o vor face min?ind, min?ind chiar ?i mai mult. Familia Clinton este tic?loas?. Civiliza?ia noastr? m?rea??, aici în America, dar ?i în restul lumii, a ajuns la un moment de r?scruce.

Am fost martorii campaniei din Marea Britanie (Brexit - n.r.), unde ei au votat pentru eliberarea lor ca na?iune din lan?urile guvernelor globale ?i acordurilor globale comerciale ?i împotriva cotelor pentru refugia?i, factori care le provocaser? anterior subminarea suveranit??ii.

Totu?i, centrul de interes al puterii politice mondiale r?mâne în Statele Unite ale Americii, dar ast?zi este reprezentat de un grup de persoane corupte care ocup? locurile la Washington, iar scopul lor este o form? radical? de globalizare. Resursele lor financiare sunt practic nelimitate, resursele lor politice sunt ?i ele nelimitate, cele de media sunt imbatabile, de asemenea. Mai mult, ce este îns? ?i cel mai important, lipsa lor de moralitate este la fel, nelimitat?. Nu aveam nevoie de asta (campania electoral? - n.r.), oameni buni, crede?i-m?. Am construit o mare companie ?i am dus o via?? minunat?. Puteam s? m? bucur de fructele ?i beneficiile ob?inute dup? ani de succese ?i afaceri reu?ite pentru mine ?i familia mea, în loc s? trec prin acest spectacol horror de minciuni, decep?ii, atacuri de??n?ate... Fac asta pentru c? ?ara asta mi-a dat atâtea ?i simt cu putere c? este rândul meu s? dau ceva înapoi ??rii pe care o iubesc... Aceste alegeri sunt despre fiecare b?rbat, femeie ?i copil din ?ara noastr? care merit? s? tr?iasc? în siguran??, prosperitate ?i pace. Ne vom ridica peste minciuni, calomnii ?i insultele absurde din partea unor reporteri absurzi ?i necinsti?i.

Vom vota pentru ?ara pe care o vrem. Vom vota pentru viitorul pe care îl vrem. Vom vota pentru politica pe care o vrem ?i vom vota pentru a concedia acest cartel guvernamental imediat. Ne-au tr?dat muncitorii, ne-au tr?dat grani?ele ?i cel mai important, ne-au tr?dat libert??ile. Ne vom salva drepturile noastre suverane ca ?i na?ie. Vom opri politica profitului. Vom opri domina?ia intereselor speciale [...] Ziua noastr? de independen?? este la îndemân? ?i va veni, în sfâr?it, pe 8 noiembrie", a spus Donald Trump, adresându-se americanilor[2].

De ultim? or?: sâmb?t?, 5 noiembria 2016, în timpul unui discurs la o adunare electoral? la Reno, în statul Nevada, Donald Trump, aJohn Pilge-Julian Assange fost scos de urgen?? de pe scen? în urma unui incident declan?at de o persoan? aflat? chiar lâng? scen? care fi strigat „Arm? !". Agen?ii serviciului secret au ac?ionat prompt, în timp ce suspectul (Austyn Crites - potrivit presei americane) a fost imobilizat ?i re?inut pentru cercet?ri. Dac? a fost diversiune sau incon?tien??, poate vom afla. Oricum, „concuren?a lucreaz?!".

Not?: Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, a declarat c? Hillary Clinton îi minte pe americani în ce prive?te adev?rata anvergur? a sprijinului primit de organiza?ia terorist? Stat Islamic din partea alia?ilor Statelor Unite. Assange aminte?te de „cel mai important email din colec?ialui Hillary Clinton" trimis în august 2014, când actuala candidat? la pre?edin?ie era secretar de Stat al S.U.A., H. Clinton îi cerea lui John Podesta (atunci consilier al pre?edintelui Obama, iar acum ?eful campaniei lui Hillary) s? „pun? presiune" pe Qatar ?i Arabia Saudit?, „care ofer? sprijin financiar ?i logistic clandestin pentru Statul Islamic ?i alte grup?ri sunnite radicale". Tot el concluzioneaz?: „[...] lui Trump nu-i este permis s? câ?tige, pentru c? tot sistemul este împotriva sa. [...] B?ncile, serviciile de informa?ii, companiile de armament, capitalul str?in fac toate front comun în spatele lui Hillary Clinton. La fel ?i presa. Atât patronii din pres?, cât ?i jurnali?tii"[3]. Curând vom putea verifica „în direct" spusele lui Assange.

Grafica - I.M.
------------------------------------
[1] Le Grand Soir, 28 octombrie 2016, http://www.legrandsoir.info/a-l-interieur-du-gouvernement-invisible-guerre-propagande-clinton-trump.html ?i https://www.youtube.com/watch?v=eQjygxo89oY
[2]https://www.youtube.com/watch?v=5hkgoWXNh-8 ?i http://www.activenews.ro/externe/Discursul-lui-Donald-Trump-pe-care-nu-l-a-prezentat-nimeni-in-Romania-impotriva-%E2%80%9Esistemului-format-din-%E2%80%9Eacelasi-grup-de-persoane-responsabile-pentru-razboaie-migratia-ilegala-si-al-carui-scop-este-%E2%80%9Eo-forma-radicala-de-globalism-137785
[3] http://www.cotidianul.ro/assange-donald-trump-nu-va-fi-lasat-sa-castige-290662/

footer