Revista Art-emis
Blitzkrieg-ul ratat (2) PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Duminică, 08 Mai 2011 20:44
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/ultraart/public_html/images/stories/autori/ion-maldarescu-2.jpg
Ion MaldarescuDespre reac?ia unor state interesate, dar ?i implicate în conflictul din Libia, despre „grija" lor fa?? de soarta libienilor, redau câteva declara?ii din care adev?rul poate fi citit printre rânduri:
- Adjunctul ministrului libian de Externe, Khaled Kaaim, a reac?ionat apreciind c? rezolu?ia ONU constituie un „apel la libieni s? se ucid? între ei", deci „Divide et impera!"
- Ministrul francez de Externe Alain Juppe a declarat: „Fiecare zi, fiecare or? care trece m?re?te responsabilitatea care apas? pe umerii no?tri. S? avem grij? s? nu ajungem prea târziu. Va fi onoarea Consiliului de Securitate de a fi f?cut s? prevaleze legea asupra for?ei în Libia, democra?ia asupra dictaturii, libertatea asupra opresiunii". Din p?cate, realitatea dovede?te c? dreptul for?ei prevaleaz? în fa?a for?ei dreptului.
- Ambasadoarea american? la O.N.U., Susan Rice, a declarat: „S.U.A. sunt de partea poporului libian ?i sus?in nevoile sale privind drepturile omului". Abia dup? patru decenii de conducere a colonelului s-au sesizat S.U.A. ?i oficialul american? Cât? compasiune!
- Ambasadorul britanic la O.N.U., Mark Lyall Grant a subliniat: „Marea Britanie este preg?tit? s? î?i asume responsabilit??ile pentru a pune cap?t violen?elor ?i a proteja civilii." Nu a precizat: de cine s?-i protejeze? De Gaddafi sau de bombardamentele „cruciadei"?
Saddam Hussein - executie- „Da, îl vom ucide pe Gaddafi!", a declarat secretarul ap?r?rii Marii Britanii, Liam Fox, ceea ce se poate numi declararea inten?iei de asasinat, nu „democra?ie" ?i contrazice declara?ia Secretarului de Externe britanic William Hague, pentru BBC: „Îl vom judeca pe Gaddafi prin ac?iunile sale, nu prin ceea ce spune". Precedentele au fost create: Ceau?escu, Milo?evici, a?a l-au „judecat" ?i pe Saddam Hussein... ?i ce s-a ales din România, din Serbia, din Irak? Jaf ?i haos!

- Referindu-se la rezolu?ia în baza c?reia Libia este supus? unor atacuri aeriene, premierul rus Vladimir Putin a formulat o declara?ie f?r? menajamente: „Rezolu?ia Consiliului de Securitate este deficitar?, permite orice ?i reaminte?te de apelurile la cruciade din Evul Mediu, de fapt, permite interven?ia militar? într-un stat suveran. [...] Evenimentele actuale, în special cele din Libia, demonstreaz? înc? o dat? c? avem motive s? consolid?m capacit??ile militare ale Rusiei [...] Aceast? rezolu?ie traduce o atitudine agresiv? a comunit??ii interna?ionale, care amenin?? unitatea Libiei ?i stabilitatea sa!", denu?ând agresiunea asupra Libiei drept „complot" al comunit??ii interna?ionale ?i „voin?a unor ??ri ca Fran?a, Marea Britanie ?i Statele Unite de a diviza ?ara".
- Secretarul general al Ligii Arabe, Amr Moussa, a criticat atacurile militare ale occidentalilor asupra Libiei, spunând c? au înc?lcat ceea ce organiza?ia sa a convenit, a condamnat bombardamentele alia?ilor asupra Libiei ?i a cerut o reuniune de urgen?? a organiza?iei, pe tema interven?iei din Libia. „Ce se întâmpl? în Libia difer? de obiectivul de impunere a unei zone de restric?ie aerian? ?i ceea ce vrem este protejarea civililor, nu bombardarea mai multor civili." Libia a anun?at o nou? încetare a focului, îns? Casa Alb? nu recunoa?te declara?iile libienilor ?i vor continua s? pun? în aplicare rezolu?ia. „Asist?m la o lupt? pentru democra?ie în Orientul Mijlociu. Schimbarea nu este ceva de care s? ne fie team?. Poverile trecutului pot fi sp?late." Perlele apar?in, aceluia?i premiat Nobel pentru PACE (?), locatarul vremelnic al Casei Albe. În ultimele zile s-a declan?at o polemic? privind num?rul considerabil al victimelor pe care tirurile aliate le-ar fi f?cut în rândul popula?iei civile. Pentru c? „Alian?a" a cerut asisten??, recunoscând c? a subestimat capacitatea de lupt? a trupelor lui Gaddafi, pre?edintele american Barack Obama a autorizat armata s? lanseze atacuri aeriene în Libia, aprobând folosirea dronelor Predator înarmate asupra for?elor terestre. predator dronaPotrivit secretarului american al Ap?r?rii, Robert Gates, dronele au un tir mai precis decât avioanele clasice ?i în acest fel vor fi evitate victimele civile. Dac? ne amintim de civilii mor?i în Afganistan sau Pakistan în urma bombardamentelor lansate din drone, precizia acestora nu este îns? de 100%. Gates, a dat asigur?ri c? SUA nu va trimite trupe terestre în ajutorul rebelilor libieni. Cine sunt rebelii, cine sunt sus?in?torii lui Gaddafi, e foarte greu de spus într-o ?ar? cu o organizare tribal? (140 de triburi ?i clanuri). Ast?zi se poate vorbi de zeci de mii de victime, mor?i ?i r?ni?i.

Autorit??ile române au gafat ?i de aceast? dat?, demonstrând lipsa de profesionalism (dac? nu ceva mult mai grav). Interesele legitime ale României, fa?? de care Libia are datorii, au fost ignorate cu bun? ?tiin??. Înc? de pe vremea r?posatului, prin RomPetrol si Arcom românii produceau plusvaloare pe teritoriul libian. Pentru orice sond? prospectat? ?i forat? de români, prin RomPetrol, aveam dreptul la un procent de 8-10% din extrac?ia de ?i?ei, pân? la epuizarea z?c?mântului. Zeci de milioane de dolari, scurse pe apa sâmbetei. Ziarele arabe scriu despre prezen?a unor mercenari români printre militarii din mili?iile fidele lui Gaddafi. România se va afla în situa?ia ingrat? ?i deloc onorant? când în teatrul de opera?iuni românii se vor lupta între ei - cei de pe fregata Regele Ferdinand trimi?i de ?eful statului român împotriva lui Gaddafi vor lupta împotriva românilor care îl slujesc pe ?eful statului libian.

razboi LibiaÎn timp ce lumea va fi ocupat? cu desf??urarea r?zboiului din Libia, cei care se afl? în spatele procesului de globalizare au creat momentul propice pentru a realiza militarizarea complet? ?i dominarea întregii planete, atacul asupra Libiei nefiind decât preludiul. Scopul real este r?zboiul împotriva Iranului, unul din ultimele bastioane ale lumii neocupate de manipulatorii Noii Ordini Mondiale. S-a dorit o revolt? împotriva liderului libian, Muammar Gaddafi, a rezultat un infern, un sângeros r?zboi civil cu implicare interna?ional?. Gaddafi î?i amenin?? adversarii c? „va fi un r?zboi îndelungat", afirma?ie subliniat? ?i de Nick Harvey, ministrul for?elor armate din Marea Britanie: „R?zboiul din Libia ar putea dura 30 de ani!". În condi?iile în care exper?ii americani au estimat c? dac? nu se va încheia în câteva luni, r?zboiul împotriva regimului colonelului Gaddafi ar putea costa peste un miliard de dolari. Se în?elege de la sine cine va trage foloasele, ce companii vor exploata ?i?eiul ?i gazele în Libia-postconflict. Istoria ne va da r?spunsurile potrivite, dar s? nu uit?m, urmeaz? mutarea de ?ah a Chinei.
Grafica - Ion M?ld?rescu
footer