Revista Art-emis
Un premier tehnocrat, doi premieri tehnocra?i PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Duminică, 06 Noiembrie 2016 23:15

Petru Romo?anCe-ar fi s? avem, începând din ianuarie 2017, un al doilea premier tehnocrat? Evident, altul decât Dacian Ciolo?, care e uzat, amatoristic, politizat, detestat destul. P.N.L.-ul (burdu?it cu b?si?ti penali, pe care madona binomic? ?i interna?ional? de la D.N.A. nu-i are înc? în vedere) se îndreapt? spre un binemeritat dezastru electoral. Iar Nicu?or Dan ?i Clotilde Armand nu s-au maturizat cât trebuie ca s? „salveze", împreun? cu sus?in?torii lor din umbr?, mult fantomatica, invizibila dreapt?. Dac? pre?edintele Klaus Iohannis, împreun? cu mentorii s?i interna?ionali, e atât de ata?at de tehnocra?ie, de care habar n-avea pân? mai ieri, P.S.D.-ul poate veni, la rândul lui, cu un premier tehnocrat, C?lin Georgescu. Conform presei din ultimele zile, C?lin Georgescu este sus?inut „de Federa?ia Societatea Civil? Româneasc?, constituit? din 12 entit??i juridice reprezentative la nivel na?ional: în opinia noastr?, domnul C?lin Gerogescu este omul cel mai potrivit pentru a strânge în jurul s?u toate resursele pentru realizarea reconcilierii na?ionale. Proiectul de ?ar? („Hran?, ap?, energie" - n.n.) cu care se adreseaz? poporului român, constituie un veritabil program de guvernare".

Recent, pre?edintele Klaus Iohannis a ?ocat majoritatea românilor cu op?iunea sa foarte minoritar? pentru c?s?toriile unisex. Î?i putea permite el, minoritarul, ales în mod aproape inexplicabil într-o ?ar? majoritar ortodox? ?i ap?sat conservatoare, o asemenea op?iune? Majoritarii români vor în?elege c? le-a fost ales un minoritar nu întâmpl?tor. Data viitoare vor fi foarte aten?i. ?i, de fapt, data viitoare e în decembrie care vine. Liderul P.S.D. Liviu Dragnea ?i-a manifestat clar op?iunea pentru familia tradi?ional?. P.S.D. încearc? s? propun? chiar un referendum la aceea?i dat? cu alegerile generale. Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a finan?at generos construc?ia Catedralei Mântuirii Neamului. P.S.D. se pozi?ioneaz? ferm ca un partid na?ional ?i conservator-social. Asta în vreme ce P.N.L. zboar? în toate direc?iile promovate de O.N.G.-uri, sus?inut de o fals? societate civil?. O a?a-zis? societate civil? finan?at? gros, ca o armat?, din str?in?tate. Împreun? cu U.S.R., adus în eprubete din acelea?i str?in?t??uri.

Surprin?i de evolu?iile grote?ti ale „oamenilor de bine" impu?i pe scena public? de servciile speciale, de la centru ?i de la alte centre, mul?i români vor vota cu senin?tate, pentru prima oar? în via?a lor, cu P.S.D.. Întrebarea e dac? P.S.D. va ?ti de ast? dat? ce sa fac? cu o victorie din nou prea mare. Un guvern format din tehnocra?i ?i politicieni, cu autentici profesion?ti din partide ?i cu oameni maturi politic din societatea civil? s?n?toas? va fi, poate, solu?ia. Iar tema-cheie a lui C?lin Georgescu este chiar reconcilierea na?ional?, pentru reconstruirea unei ??ri vl?guite, violentate, suferinde într-un context interna?ional foarte primejdios.

footer