Revista Art-emis
Muzeul B.N.R. de la Tismana - Istorie falsificat? PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Duminică, 31 Iulie 2016 22:27

Tismana 1944-2016V? prezent?m un succint remember istoric al „Tezaurului României" de la B.N.R. ascuns preventiv, din ordinul Conduc?torului Statului, Mare?alul Ion Antonescu, de teama consecin?elor ocupa?iei sovietice, la Tismana. Textul este semnat de jurnalistul Ion Cristoiu[1], titlul comentariului s?u fiind: „De teama ?tiu eu Cui, Mugur Is?rescu falsific? Istoria României", care, spre onoarea sa, „corecteaz?" pove?tile m?sluite ale „Terminatorului" postdecembrist al tezaurului de la B.N.R., pensionarul activ ?i guvernator pe via??, Mugur Is?rescu[2] emise cu prilejul inaugur?rii muzeului. Acesta, a extirpat f?r? scrupule elemente esen?iale ale realit??ii, inclusiv ordinul Mare?alului Antonescu, construind - în mod inacceptabil ?i condamnabil - o istorie falsificat?. (Ion M?ld?rescu).

Ca gazetar prin Istorie (nu istoric, e prea preten?ios pentru mine), am vrut s? scriu o carte despre Lovitura de stat de la 23 august 1944. În chip inevitabil, am studiat la Bibliotec? ?i în arhive tot ce-a f?cut Mare?alul Antonescu în 1944, mai precis pân? la 23 august 1944. M-a preocupat ?i m? preocup? în continuare aceast? perioad? din Istoria României ?i pentru c? ?in s?-mi imaginez ce încerca elita politico-militar? ?i intelectual? a României în fa?a T?v?lugului rusesc în n?pustire c?tre ?ar?.

- 18 martie 1944, ru?ii au for?at Nistrul p?trunzând pe teritoriul României;
- 26 martie 1944, trecuser? Prutul, cucerind localit??ile Boto?ani, R?d?u?i, B?l?i, Pa?cani.
Cu nici trei ani înainte, în 22 iunie 1941, Armata Român? trecuse Prutul în Basarabia.
Acum, Armata Român? trecuse Prutul în sens invers;
- De pe 17 aprilie 1944 pân? în noaptea de 19 spre 20 august 1944, când s-a spart Frontul Moldovei, frontul s-a stabilizat pe un aliniament care începea de la Gura Humorului, trecea pe la nord de Ia?i, nord Corne?ti pân? la Orhei ?i de aici pe cursul inferior al Nistrului pân? la Marea Neagr?.
- Din 17 aprilie 1944 noi, românii, am avut un r?gaz. Dinspre ru?i, fire?te.
- Dinspre anglo-americani, n-am avut o clip? de r?gaz. Ne-au pisat cu bombardamentele de ne-au mers fulgii! Pentru asta, dup? decembrie 1989 le-am dedicat un monument!

Ce-a f?cut Mare?alul în acest r?gaz?

- a încercat s? negocieze cu Alia?ii ie?irea României din R?zboi. Alia?ii l-au trimis s? negocieze cu ru?ii ;
- a încercat s? negocieze cu ru?ii, prin Frederic Nanu, la Stockholm. Stalin era pe cale s? cedeze (Mare?alul a fost sabotat ?i tr?dat în permanen?? de rege ?i camarila regal? - n.n.I.M).
Rezisten?a frontului din Moldova îl îngrijora. Se afla într-o curs? contracronometru cu anglo-americanii, debarca?i în Normandia, pentru cine intr? primul în Berlin. Numai c? deodat?, în timp ce Mare?alul cerea ca Basarabia ?i Bucovina s? fie discutate dup? R?zboi, Stalin s-a trezit cu oferte mult mai generoase din partea lui Iuliu Maniu, din partea Regelui ?i din partea lui Gheorghe T?t?rescu.
Chiar la Stockholm (în acest timp - n.n.I.M.), Frederic Nanu era lucrat de un trimis al camarilei regale, George I. Duca. O alt? preocupare a Mare?alului a fost punerea la ad?post a Tezaurului românesc. A Tezaurului întruchipat de elita României. Drept pentru care, din aurul dat de nem?i (contra plat? pentru petrolul ?i produsele agricole vândute Germaniei de c?tre România - n.n.I.M.), a creat un Fond în Elve?ia, care urma s? fie folosit de membri ai elitei, pleca?i peste grani??. Fondul a fost p?pat de membrii Camarilei Regale, în frunte cu Buze?ti, cei c?rora Pamfil ?eicaru le spunea „b?ie?ii de bine".

23 august 1944

Un Tezaur care trebuia pus la ad?post era cel al B.N.R. Mare?alul Antonescu a cerut B.N.R. propuneri de punere la ad?post a Tezaurului. S-au vehiculat multe scenarii. Inclusiv cel al scufund?rii în Dun?re. S-a ajuns pân? la urm? la decizia transport?rii ?i ad?postirii la Mân?stirea Tismana. În consecin??, între 11-22 iulie 1944 au fost transportate la Mân?stirea Tismana ?i ad?postite într-o pivni?? 4.086 de casete cu 215 tone de aur (alte opinii ?i documente men?ioneaz? cantitatea mult mai apropiat? de realitate, de 244,9 tone-aur - n.n.I.M.).
- Pe 6 septembrie 1944, Consiliul General al B.N.R., dându-?i seama c? Tezaurul putea fi descoperit de ru?i, cu aprobarea Guvernului S?n?tescu, l-a mutat într-o pe?ter? din apropierea m?n?stirii.
- În 1947, Tezarul a revenit la Bucure?ti („ajustat" de sovietici în contul datoriilor de r?zboi, parte care a luat calea Moscovei - n.n.I.M.).
Cu vreo câ?iva ani în urm?, ajungând la Tismana, am fost dus s? v?d pe?tera.
În aceast? pe?ter?, B.N.R. a decis în 2013 s? amenajeze un Muzeu. Muzeul a fost inagurat mar?i, 26 iulie 2016 (cu prezentarea de c?tre Mugur Is?rescu a unei versiuni falsificate a istoriei depozit?rii aurului României. Atunci, pe vreme de r?zboi, ?ara avea cca. 250 de tone-aur. Ast?zi, avem doar imagini fotografice - n.n.I.M.).Grafica - Ion M?ld?rescu
--------------------------------------------------------
[1] http://directproprietar.pro/Ion-Cristoiu--De-teama-tiu-eu-Cui--Mugur-Isrescu-falsific-Istoria-Romniei
[2] Falsuri is?riste http://www.gds.ro/Actualitate/2016-07-28/povestea-aurului-de-la-tismana/

footer