Revista Art-emis
Europa este pe cale s? devin? o gigantic? Andaluzie PDF Imprimare Email
Oriana Fallaci (+)   
Miercuri, 01 Iunie 2016 10:18

Oriana Fallaci, art-emis„Trebuie s? spun c? a scrie pentru mine este un lucru foarte serios. Nu este o distrac?ie, sau o recreere, sau o u?urare sufleteasc?. Nu este a?a, pentru c? eu nu uit niciodat? c? lucrurile scrise pot face un mare bine, dar ?i un mare r?u, ele pot s? vindece sau s? ucid?. Studiaz? istoria ?i vei vedea c? în spatele fiec?rei manifest?ri a Binelui sau a R?ului este o scriere. O carte, un articol, un manifest, o poezie, o rug?ciune, un cântec". (Oriana Fallaci).

Cu adev?rat mari calit??i, cu adev?rat comori? De când du?manii no?tri ne-au d?ruit acel 11 septembrie, greierii nu mai obosesc s? repete c? musulmanii sunt una, iar fundamentali?tii sau integrali?tii musulmani alta. C? ?i Coranul are multe versiuni, c? trebuie citit cu multe interpret?ri, dar oricare dintre versiuni ?i interpret?ri predic? pacea, fr??ia ?i dreptatea. O spune ?i Bush. Pentru a-i ?ine cumin?i pe cei cinci milioane de americani arabo-musulmani, presupun. Pentru a-i face s? povesteasc? tot ce ?tiu despre eventuale rude sau amici devota?i lui Osama bin Laden. S?rmanul Bush. Dar în numele logicii: Dac? acest Coran este atât de fratern ?i atât de pa?nic, cum se face c? Profetul era un r?zboinic nemilos ?i deci un om cu totul altfel decât fratern ?i pa?nic? Cum s? consider?m faptul c? el, personal, a condus dou?zeci ?i ?apte b?t?lii, a t?iat personal gâtul a ?apte sute de du?mani, a incendiat personal trei ora?e? Cum s? consider?m faptul c? pe adversarii s?i i-a lichidat ca un ?ef mafiot, c? pe rivalii s?i i-a eliminat cu o ferocitate care te înfioar?? Pentru a descoperi unde a ascuns aurul ora?ului cucerit Khaybar, într-o zi, a poruncit s? fie torturat pân? la moarte ?eful de trib Kinana, iar oamenii lui au aprins un foc pe pieptul acestuia. Apoi i-a fost adus? în pat v?duva acestuia de ?aptespreceze ani: Safiyya. Cum s? consider?m faptul c? tocmai Coranul predic? f?r? încetare r?zboiul sfânt, c? nume?te ??rile unde nu domne?te Islamul „Dar al-Harb" (Casa R?zboiului, n.r.), adic? p?mântul de cucerit? Cum s? consider?m faptul c? pe nemusulmani îi nume?te „câini necredincio?i", c? îi consider? inferiori, chiar dac? se convertesc, c? departe de a recomanda o oarecare iertare, el impune legea ochiului-pentru-ochi ?i a dintelui-pentru-dinte, c? o asemenea lege e considerat? Sarea Vie?ii?

Cum s? consider?m chadorul sau mai ales burca, ve?mântul care le acoper? pe femei din cap pân?-n picioare, inclusiv fa?a, a?a c? pentru a vedea ceea ce exist? dincolo de acel giulgiu o nefericit? trebuie s? priveasc? printr-o foarte deas? re?ea a?ezat? la nivelul ochilor? Cum s? consider?m problema poligamiei, sau a celor patru so?ii (dar cu o dispens? special? a Arhanghelului Gabriel, Profetul avea ?aisprezece), sau a haremurilor unde concubinele ?i sclavele tr?iau ca prostituatele în bordeluri? Cum s? consider?m problema adulterinelor lapidate ori decapitate sau pedeapsa capital? pentru cei care consumau alcool? Cum s? consider?m legea referitoare la ho?ie, c?rora Coranul le sugereaz? s? li se taie mâna, la primul furt stânga, la al doilea dreapta, la al treilea nu ?tiu de ce, de?i mi se pare c? la al treilea furt pedeapsa const? în a le str?punge pupilele cu un fier înro?it? Citez la întâmplare, având încredere în memoria mea. Desigur, Cartea Sacr? ofer? exemple ?i mai grave. Dar acestea sunt suficiente ?i nu mi se pare c? ele exprim? pace ?i fr??ie, mil? ?i dreptate. Nu mi se pare nicidecum c? exprim? inteligen??. ?i apropo de inteligen??: este adev?rat c? „baronii" moderni ai Stângii sau ceea ce ei numesc Stânga nici nu vor s? aud? ce spun eu? Este adev?rat c? auzind aceste lucruri clocotesc de mânie, ?ip? „Inacceptabil-inacceptabil!"? Poate s-au convertit cu to?ii la Islam ?i în loc de Casele Poporului acum frecventeaz? moscheile? Sau ?ip? a?a pentru a-i face pl?cere papei, care asupra anumitor lucruri nu deschide gura decât pentru a cere scuze celor care i-au furat Sfântul Mormânt? Unchiul Bruno avea dreptate când spunea c? Italia nu a avut Reforma, dar este ?ara care a tr?it cel mai intens Contrareforma.

Iat? r?spunsul meu la întrebarea ta despre Contrastul dintre cele dou? culturi. În lume este loc pentru to?i. La ei acas?, to?i oamenii fac ceea ce le place. ?i dac? în unele ??ri, femeile sunt atât de cretine, încât s? accepte chadorul sau burca, acel giulgiu cu o plas? deas? la nivelul ochilor, cu atât mai r?u pentru ele. Dac? sunt atât de tâmpite, încât s? accepte s? nu mearg? la ?coal?, s? nu mearg? la doctor, s? nu se lase fotografiate etc., la fel. Dac? sunt atât de neghioabe încât s? se c?s?toareasc? cu un imbecil care vrea patru so?ii, plus un harem plin de concubine, idem. Dac? b?rba?ii lor sunt atât de idio?i, încât s? nu bea bere ?i vin, acela?i lucru, nu voi fi eu cea care s? le-o interzic. Asta mai lipsea! Eu am fost educat? în conceptul de libertate, iar mama spunea: „Lumea e frumoas? pentru c? e divers?!". Dar dac? pretind s?-mi impun? mie aceste lucruri, la mine acas?... O pretind. Osama bin Laden afirm? c? întreaga planet? Terra trebuie s? devin? musulman?, c? trebuie s? ne convertim în mas? la Islam, c? el ne va converti cu binele ?i cu r?ul, c? în asemenea scop ne masacreaz? ?i continu? s? ne masacreze. ?i acest lucru nu poate s? ne plac? nici mie ?i nici vou?, ipocri?i ap?r?tori ai Islamului. Mie, personal, îmi vine cheful s? schimb rolurile ?i s?-l omor eu pe el... Necazul e c? problema nu se rezolv?, nu se sfâr?e?te cu moartea lui Osama bin Laden. Pentru c? acum sunt zeci de miii de Osama bin Laden, clona?i precum oile din laboratoarele noastre ?tiin?ifice. ?i nu mai sunt pitore?tii mauri care acum o mie trei sute de ani invadau Spania ?i Portugalia, apoi Fran?a, Sicilia ?i Italia de Sud. Nu mai sunt bine cunoscu?ii r?zboinici, care, c?l?rind cai pur-sânge sau c?mile, omorând cu iataganele sau cu l?ncile, n?v?leau în inima Europei, asediind Viena. Sunt indivizi camufla?i în profesioni?ti, în intelectuali, în burghezi, civili deci, în aparen?? inofensivi, cei care constituie ?esutul modern al r?zboinicului sfânt. Sunt oaspe?ii pe care îi înv???m cum se folose?te un computer sofisticat, cum te po?i infiltra într-o re?ea telefonic? sau un complex electronic, cum se gestioneaz? o campanie financiar? sau un site Internet. ?i, de asemenea, cum se exploateaz? lumea informa?iei, a mass-media, care, cu minciuni, manipuleaz? creierul persoanelor de bun?-credin??. De fapt, cei mai inteligen?i ?i mai antrena?i nu stau în pe?terile Afganistanului sau în moscheile Pakistanului, ale Iranului sau Irakului, ale Arabiei Saudite, ale Yemenului ?i a?a mai departe. Nu stau în pie?ele din Jakarta ?i Nairobi. Stau la noi acas?, în Occident.

Poart? cravat?, spun c? respect? cre?tinismul ?i accept? democra?ia, au excelente raporturi cu partidele noastre politice. Cu sindicatele noastre, prim?riile noastre, posturile noastre de televiziune, ziarele noastre. Au excelente rela?ii ?i cu lumea noastr? ecleziastic?: cu parohii no?tri, cu episcopii no?tri, cu cardinalii no?tri. Cu alte cuvinte, î?i fac cuibul în punctele vitale ale culturii noastre ?i ale existen?ei noastre cotidiene. Tr?iesc în inima unei societ??i care îi g?zduie?te f?r? s? discute deosebirile dintre noi, îi accept? f?r? s? controleze inten?iile lor rele ?i f?r? s? penalizeze ac?iunile lor rele. O societate care îi protejeaz? cu deschiderea ei mental?, permisivitatea ei, principiile sale liberale, legile sale civilizate. Legi care au abolit tortura ?i pedeapsa cu moartea. Care nu permit arestarea dac? nu exist? indicii. Care nu permit începerea unui proces dac? nu suntem ap?ra?i de un avocat. Care nu permit condamnarea dac? vina nu a fost demonstrat?. Legi, în sfâr?it, care permit subterfugii de orice tip. De exemplu, de a anula o condamnare ?i de a repune în libertate un delincvent. Nu anumitor subterfugii se datorez? oare faptul c? atâ?ia fii ai lui Allah intr? în ?ara noastr?, se stabilesc aici ?i tot aici se comport? ca ni?te st?pâni?

În timpul unui sinod pe care Vaticanul l-a ?inut la Smirna în 1999 pentru a discuta rela?iile dintre cre?tini ?i musulmani, un eminent musulman s-a adresat participan?ilor catolici astfel: „Prin democra?ia voastr?, v? vom invada. Prin religia voastr?, v? vom domina." (Informa?ia e furnizat? de Eminen?a Sa Giuseppe Bernardini, arhiepiscopul diocezei locale). Oh, da, dragul meu. Cruciada în sens invers, cruciada noilor mauri dureaz? de mult timp. Este de acum încolo ireversibil? ?i pentru a înainta nu are nevoie de armate care s? d?râme zidurile Constantinopolului cu lovituri de tun. Cu loviturile de tun în mila noastr?, în sl?biciunea noastr?, în orbirea noastr?, în masochismul nostru, zidurile ora?elor noastre au c?zut deja: Europa este pe cale s? devin? o gigantic? Andaluzie. De aceea noii mauri cu cravat? g?sesc mereu tot mai mul?i complici, fac tot mai mul?i prozeli?i. De aceea se schimb?, pretind tot mai mult, ob?in tot mai mult, fac tot mai mult pe st?pânii. ?i dac? nu suntem aten?i, dac? r?mânem iner?i, vor g?si tot mai mul?i complici. Se vor schimba, vor pretinde tot mai mult, vor ob?ine tot mai mult, vor face tot mai mult pe st?pânii. Pân? când ne vor subjuga complet. Ergo, s? tratezi cu ei este imposibil. S? le ceri ra?iune este de neconceput. S? îi tratezi cu indulgen??, toleran?? sau speran?? înseamn? sinucidere. ?i cine crede contrariul î?i face iluzii[1].
----------------------------------------------
[1] Oriana Fallaci, Mânia ?i orgoliuL, Bucure?ti, Ed. Corint, 2011, p. 117-124.

footer