Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Miercuri, 13 Aprilie 2011 21:19
eutanasierea cainilorAutorit??ile se gândesc cu (ne)aten?ie ?i (ne)chibzuin?? asupra (ne)s?n?t??ii oamenilor, a?a c? este foarte firesc s? urmeze soarta animalelor. O alt? gaf? a Comisiei pentru Administra?ie Public? din cadrul Camerei Deputa?ilor (a câta?) este decizia eutanasierii câinilor f?r? st?pân! Hot?rârea final? va fi luat? în plenul Camerei Deputa?ilor, subiect foarte delicat ?i p?reri împ?r?ite. În ultimii ani, problema câinilor comunitari a fost foarte mult comentat?, nu numai de c?tre factorii de decizie ai administra?iilor locale, ci ?i de întreaga societate româneasc?. Au fost semnalate numeroase cazuri de oameni ataca?i de animalele f?r? st?pân, fl?mânde, care au invadat localit??ile ??rii. S? plec?m totu?i de la „origini": cum s-au înmul?it aceste animale f?r? st?pân ?i cine le-a f?cut s? devin? agresive? Oare impresionantul num?r la care s-a ajuns nu este consecin?a neîn?elepciunii ?i a monstruozit??ii fiin?ei pe care o numim „homo sapiens"? O problem? controversat?.

Ca de obicei, nu încerc s?-mi impun p?rerea, l?sând la latitudinea cititorului posibilitatea alegerii propriei decizii, motiv pentru care voi prezenta câteva puncte de vedere avizate, dar diferite, ce ar putea trezi interesul:
- Kuki B?rbucenu, reprezentant al Vier Photen România, a declarat c? vinovate pentru oamenii omorâ?i sau mu?ca?i de câini pe strad? sunt doar autorit??ile, care au interese uria?e pentru men?inerea situa?iei actuale.
- „Nu putem s? trat?m cu u?urinta o lege care face diferen?a între via?? ?i moarte, indiferent despre a cui este vorba. E din aceea?i categorie cu a decide pedeapsa cu moartea în cazul oamenilor. Nu avem niciun drept fa?? de nicio specie", a declar? Varujan Pambuccian, liderul grupului minorit??ilor na?ionale.
- „Este evident c? toate fondurile sustrase în urma declara?iilor false (cantit??i de hran?, produse farmaceutice, incinerare cadavrelor) ajung în buzunarele autorit??ilor ?i persoanelor implicate", a declarat vicepre?edintele Federa?iei Na?ionale pentru Protec?ia Animalelor, Carmen Arsene, ad?ugând c? hingherii sunt primii profitori ai acestei afaceri. E percep tax? de protec?ie pentru câinii din fa?a blocului. Urmeaz? persoanele care deservesc ad?posturile prim?riilor, vând hran? ?i medicamente destinate câinilor din ad?post, apoi cei de la firma de incinerare, „vârful icebergului", pentru care câinii uci?i sunt cea mai important? materie prim?. (Incinerarea unui câine cost? între 15-20 €).
- „Consider c? eutanasierea câinilor comunitari este solu?ia elegant? pentru eliminarea câinilor f?r? st?pâni din ora?e. Nu suntem împotriva animalelor, ba chiar le iubim, dar câinii f?r? st?pân nu pot convie?ui împreun? cu oamenii în ora?e f?r? s? intre în conflict într-un fel sau altul. Pentru protec?ia omenilor dar ?i a câinilor, ace?tia din urm? trebuie lua?i de pe str?zi. ?i pentru c? nu exist? destule resurse pentru a g?zdui ?i între?ine to?i câinii aduna?i de pe str?zi, ace?tia trebuie în cele din urm? eutanasia?i." (Mira Davidovici)
- „Dac? po?i s? torturezi ?i s? ucizi un animal, cu siguran?? vei face r?u primului om care ?i-a f?cut ?ie un r?u. Promovând uciderea ca modalitate de rezolvare a unei probleme, promov?m faptul c? poporul nostru devine uciga? în mod relaxat. Dac? asta este societatea în care vrem s? tr?im, situa?ia este destul de trist?" (Delia Parvu de la asocia?ia GIA).
Oare ce lege îi d? unei specii dreptul s? extermine alt? specie de vie?uitoare? ?i totu?i, autorit??ile au decis.: EUTANASIERE!

Legea actual? prevede numai posibilitatea eutanasierii câinilor bolnavi, b?trâni sau foarte agresivi, ceilal?i urmând s? fie du?i în locurile de unde au fost ridica?i dup? sterilizare ?i deparazitare. Eutanasierea câinilor comunitari este „o modalitate facil? ?i aproape imposibil de controlat în ceea ce prive?te deturnarea fondurilor publice", iar legea trecut? de Comisia de Administra?ie Public? a Camerei Deputa?ilor este de fapt un pretext de afacere, nu o solu?ie pentru eliminarea problemei, sus?in Organiza?iile pentru protec?ia animalelor.

Barbarie sau ra?iune? Iat? cele dou? alternative între care vor avea de ales administra?iile locale. România tr?ie?te apocalipticul GENOCID al rasei umane ?i al celorlalte vie?uitoare, meticulos gândit, planificat, calculat ?i înf?ptuit de criminala conducere a ??rii pentru care, tot neamul românesc a devenit gunoi resping?tor, iar animalele ?inte ale vân?torilor din „??rile civilizate" sau, dup? caz, modalitatea de trai a hingherilor de la Serviciul Na?ional de Ecarisaj (citi?i Guvernul României)! footer