Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
  
Joi, 14 Aprilie 2016 21:52

EurActive-Mossad, art-emisExact asta mai trebuia pentru decredibilizarea total? a opera?iunii „Mossad vs. Kövesi": s? fie folosi?i agen?ii de la site-ul EurActiv. ?i iat? c? acest lucru s-a întîmplat. Devenit acum portavocea procurorilor D.I.I.C.O.T., site-ul „EurActiv" anun?? ?tirea senza?ional? c? „unul dintre spionii Mossad a fugit peste grani?? cu un Taxi"! Înc? din 2012, agen?ii de influen?? ai „EurActive", coordona?i de Manuela Preoteasa, client? a I.C.R.-ului lui Patapievici ?i proprietar al „Hotnews", au contribuit substan?ial la promovarea „loviturii de stat" lansat? de Monica Macovei[1]. Tot site-ul „EurActiv" este cel care a anun?at cu mult timp înainte numirea lui Dacian Ciolo? ca prim-ministru, prin Georgi Gotev, fost Secretar II al Ministerul Afacerilor Externe din Bulgaria. Acum, un articol nesemnat de pe site-ul „EurActiv" anun?? cu senin?tate: „Un suspect în cazul spionajului asupra apropia?ilor Laurei Codru?a Kövesi a fugit din România"! Iat? ?i ?apoul care deschide articolul: „Unul dintre suspec?ii urm?ri?i de autorit??i pentru spionaj asupra Laurei Codru?a Kövesi ?i a familiei sale a reu?it s? fug? de sub supraveghere ?i s? treac? grani?a. Un alt suspect, arestat, a m?rturisit c? a fost pl?tit cu 5.000 de euro". Este citat? chiar o surs? judiciar? pentru sus?inerea enormit??ii: „Unul dintre ei a reu?it s? ias? din ?ar?, cu un taxi, pe la Giurgiu, spre Bulgaria. În acel moment erau re?inu?i deja doi dintre suspec?i, Ron Weiner ?i David Geclowitz", au declarat pentru EurActiv.ro surse judiciare".

De ce se insist? c? ar fi vorba de o opera?iune de spionaj?

Este uimitor c? a?a-zi?ii jurnali?ti de la EurActiv, de?i citeaz? „surse judiciare", nu ?in cont de comunicatele oficiale ale acestora, b?tînd calul s? priceap? iapa c? în acest caz este vorba despre o opera?iune de spionaj! Culmea este c?, exact în articolul acesta, citîndu-i pe procurori, chiar ei scriu: „De altfel, procurorii i-au re?inut pe Ron Weiner ?i David Geclowicz, despre care sus?in c? „au constituit un grup organizat în vederea comiterii mai multor infrac?iuni de h?r?uire ?i infrac?iuni informatice constând în efectuarea de multiple apeluri cu caracter amenin??tor [...] precum ?i atacuri de tip phishing (în?el?torii electronice - n.n.) în vederea sustragerii creden?ialelor de acces ?i ulterior compromiterii conturilor de po?t? electronic?, activit??i urmate de violarea secretului coresponden?ei, copierea ?i transferul f?r? drept al con?inututului acestuia". ?i asta nu e tot, c?ci tot în acest articol este reprodus un pasaj din Sentin?a judec?torilor la arestarea a doi dintre suspec?i: „« Mobilul întregii activit??i infrac?ionale a grup?rii a constat în încercarea de compromitere a imaginii procurorului-?ef al Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie din România, prin încercarea de a g?si activit??i de corup?ie », sus?in judec?torii români care i-au arestat pe doi dintre suspec?i". Dup? cum se vede, nici în declara?iile procurorilor, nici în sentin?a judec?torilor nu apare cuvîntul spionaj, ci doar infrac?iuni de drept comun, cum ar fi „h?r?uirea", „infrac?iuni informatice", „violarea coresponden?ei", „compromiterea imaginii". Toate fa?? de ?efa D.N.A., Laura Codru?a Kövesi. Este cît se poate de evident faptul c?, în mod insistent, cineva vrea cu tot dinadinsul s? impun? ac?iunea de spionaj împotriva Laurei Codru?a Kövesi, de?i nimic din ceea ce se comunic? public nici m?car nu se apropie de ceea ce ?tie toat? lumea c? înseamn? „spionajul"!

Cei doi „spioni" r?ma?i liberi - fondatorii „Black Cube"!

Numele celor patru „spioni" sînt cunoscute: Ron Weiner, David Geclowitz (ambii sînt aresta?i), Dan Zorella ?i Avi Yanus. Prin deduc?ie simpl?, rezult? c? „spionul" care a fugit cu un taxi prin vama Giurgiu este fie Dan Zorella, fie Avi Yanus. O simpl? consultare pe Wikipedia arat? c? tocmai Dan Zorella ?i Avi Yanus sînt fondatorii „Black Cube"! Iat? textul de pe Wikipedia la sec?iunea „Black Cube": „Black Cube (în Hebrew: ????????) is a private intelligence agency, which operates out of London and Tel Aviv, and is the trading name of BC Strategy Ltd. The company was founded in 2010 by former Israeli intelligence officers Dan Zorella (in Hebrew: ???????) and Avi Yanus (in Hebrew: ???????) and draws its manpower from elite and secretive Israeli intelligence units. The company's personnel are known to maintain close ties to the Israeli government and intelligence agencies"! Ne întreb?m: dac? este vorba despre o opera?iune serioas?, cum a fost posibil s? fie l?sa?i liberi tocmai fondatorii „Black Cube", dintre care unul ar fi cel care a fugit peste grani?? cu un taxi, ?i s? fie aresta?i doi pu?ti, unul avînd mai pu?in de 25 ani? S? fi crezut anchetatorii c? acel tîn?r ?tia mai multe despre finan?atorul ac?iunii sau despre scopul opera?iunii decît fondatorii în?i?i ai agen?iei de spionaj? Sau aceast? ciudat? selectare a celor re?inu?i de autorit??ile române face parte din acest scenariu care ni se bag? for?at pe gît, în care ar fi vorba de spionaj?

Kövesi neag? c? i s-a spart e-mail-ul, dar procurorii ?i „acoperi?ii" o contrazic

În interviul de la ProTV, Laura Codru?a Kövesi a fost întrebat? de jurnalistul Cristian Leonte despre telefoanele primite de cunoscu?ii s?i ?i despre spargerea e-mail-ului. Iat? transcrierea acestui pasaj:
„Kövesi: Au fost telefoane insistente, repetate, dar nereu?ite. Pentru c? nimeni nu a intrat în dialog cu aceste persoane.
Cristian Leonte: În limba român?, în alt? limb?? Erau persoane care vorbeau române?te?
Kövesi: Nu pot s? spun acest am?nunt.
Cristian Leonte: Contul dvs. de mail a fost atacat în vreun fel?
Kövesi: Nu".
În privin?a e-mail-ului, r?spunsul Codru?ei Kövesi este f?r? dubiu: nu a fost spart e-mail-ul ?efei D.N.A., deci orice insisten?? pe acest subiect este o dezinformare. ?i în privin?a telefoanelor primite de tat?l lui Kövesi sau al?i cunoscu?i, ?efa D.N.A. contrazice spusele de prin emisiuni, c?ci dac? „nimeni nu a intrat în dialog cu aceste persoane", în mod evident nu s-a discutat despre nimic, deci nici despre acea „invita?ie" adresat? procurorului Lascu de unul dintre „spioni"! Logica este cea care ne îndeamn? s? credem c?, dac? apelatul nu a intrat în dialog cu apelantul, dialogul a fost inexistent, fiind greu de crezut c? „spionul" continua s? vorbeasc? de unul singur, de?i cel sunat nu spunea nimic! La toate acestea, se adaug? întrebarea-cheie: de ce trebuiau s? vin? în ?ar? cei patru „spioni" pentru a da telefoane sau pentru a sparge o c?su?? de e-mail, ?tiindu-se c? pentru astfel de chestiuni pot fi f?cute la fel de bine ?i în deplin? siguran?? de oriunde de pe planet?? Faptul c? primele informa?ii despre „spionajul Mossad vs Codru?a Kövesi" nu au fost date printr-un Comunicat oficial, ci prin intermediul celor de la „Rise Project", iar ultimele am?nunte sînt furnizate de „EurActiv" nu face altceva decît s? sporeasc? b?nuiala c? toat? t?r??enia are alt scop decît prinderea unor spioni.
Grafica - Ion M?ld?rescu
----------------------------------------
[1] Mai multe am?nunte despre acest subiect g?si?i în articolul „EurActiv, adic? Manuela Preoteasa de la HotNews" sau în cartea noastr? „Condicu?a cu agen?i".

footer