Revista Art-emis
Hijrah - D?ng?tul de moarte a Europei PDF Imprimare Email
Robert Spencer   
Joi, 24 Martie 2016 19:33

Robert Spencer - 2015, Bruxelles - 2016, art-emis„« Refugia?ii » colonizez? un continent" se nume?te interven?ia scriitorului american la 4 septembrie 2015[1] ?i chiar dac? „actualitatea" sa este dep??it? cronologic, dup? evenimentele de la Bruxelles valabilitatea mesajului este revelatoare ?i d?ng?tul de moarte a Europei s-a auzit din nou. Americanii nu vor Hirjah pe teritoriul lor, nu primesc „migran?i". (Ion M?ld?rescu, ART-EMIS).

Aproximativ 104.460 solicitan?i de azil au ajuns în Germania în cursul lunii august 2015, stabilind un nou record. Aceasta face un total de 413.535 de refugia?i ?i migran?i care s-au înregistrat în Germania în 2015 pân? în prezent (articolul este datat 4 septembrie 2015 - n.r.). ?ara a?teapt? un total de aproximativ 800.000 de persoane care vor solicita azil în Germania în acest an. ?i acesta este doar Germania. Întregul continent european este inundat de refugia?i într-un ritm f?r? precedent în istoria lumii. Acest lucru este nu mai este doar „criza « refugia?ilor »". Acesta este un Hijrah. Hijrah, sau jihad de emigrare, este, conform tradi?iei islamice, migra?ia sau c?l?toria lui Mohamed ?i a adep?ilor s?i de la Mecca la Yathrib, mai târziu redenumit de el Medina, în anul 622. Dup? acest Hijrah, Mahomed a devenit nu doar un predicator de idei religioase, dar ?i un lider politic ?i militar. Acesta a fost momentul care a prilejuit noile sale "revela?ii" prin care î?i îndemna adep?ii s? comit? violen?e împotriva necredincio?ilor. În mod semnificativ, calendarul islamic consider? Hijrah-ul, nu na?terea lui Mahomed sau prima sa „revela?ie", drept începutul Islamului, ceea ce înseamn? c? Islamul nu este pe deplin f?r? o component? politic? ?i militar?. S? emigreze în numele lui Dumnezeu - adic? a pleca într-o alt? ?ar? pentru a aduce Islamul acolo, este considerat în Islam a fi un act extrem de meritoriu. „?i oricine emigreaz? pentru cauza lui Allah va g?si pe p?mânt multe locuri ?i bel?ug", spune Coranul. „?i oricine î?i p?r?se?te casa ca emigrant al lui Dumnezeu ?i al trimisului S?u ?i apoi îl ia moartea, r?splata lui vine deja de la Allah. Dumnezeu este iert?tor ?i milostiv totdeauna". Statutul superior al unor astfel de emigran?i a determinat un grup de jihadi?ti britanici, care a câ?tigat notorietate în urm? cu câ?iva ani pentru s?rb?torirea atacului de la 11 septembrie, s? se numeasc? Al- Muhajiroun: Emigran?ii.

Acum, un Hijrah de o magnitudine mult mai mare este în desf??urare. Dovada c? acest lucru este un Hijrah, nu doar o criz? umanitar?, a venit în luna februarie, dar a fost pu?in observat? la timp ?i aproape uitat? imediat. Statul Islamic a publicat un document intitulat „Libia: poarta strategic? pentru Statul Islamic". Poart? c?tre Europa, adic?: documentul îi îndeamn? pe musulmani s? mearg? în Libia ?i s? plece de acolo ca refugia?i în Europa. Acest document spune viitoriilor jihadi?ti c? armele din arsenalul lui Gaddafi sunt abundente ?i u?or de ob?inut în Libia ?i c? ?ara „are un ??rm lung spre sudul Statelor cruciate, unde se poate ajunge cu u?urin?? chiar cu o simpl? barc?". Statul Islamic nu a avut în vedere doar câ?iva jihadi?ti care pleac? din Libia: s-a aflat în luna februarie c? jihadi?tii au pl?nuit s? inunde Europa cu mai mult de 500.000 de refugia?i. Desigur, nu to?i ace?ti refugia?i sunt jihadi?ti islamici. Nu to?i sunt musulmani, de?i cei mai mul?i sunt. Dar nu s-a f?cut nici un efort pentru a stabili aderarea refugia?ilor la Sharia (legea islamic?) ?i cât de mult doresc s-o aduc? în noua ?ar?. Orice astfel de efort ar fi „islamofob". Cu toate acestea, exist? deja indicii c? Statul Islamic este pe cale s?-?i pun? planul în vigoare: printre refugia?i au fost deja g?si?i jihadi?ti încearc? s? intre în Europa. Vor fi multe astfel de descoperiri.

Autorit??ile non-musulmane refuz? s? cread?, iar musulmanii nu vor s? se afle!

Opt sute de mii de refugia?i musulmani din singur an. Acest lucru va transforma Germania, ?i Europa, pentru totdeauna, va suprasolicita economiile na?iunilor bogate sale ?i va modifica peisajul cultural dincolo de recunoa?tere. Cu toate acestea, o dezbatere public? serioas? despre aceast? criz? este inhibat? de prostia obi?nuit?: ziarul Washington Post a publicat miercuri un articol iresponsabil în care îi asemuie pe cei în îngrijora?i de acest aflux masiv musulman în Europa cu nazi?tii din anii 1930 gata s? incinereze evrei cu milioanele. Steaua de la Hollywood Emma Thompson a acuzat autorit??ile britanice de rasism pentru ca nu iau mai mul?i refugia?i - de parc? aceste autorit??i nu au f?cut deja destul ca s?-?i distrug? propria na?iune. Aceasta-i situa?ia. Dac? nu accep?i noua lume, care este sigur c? va a aduce mai mult jihad ?i Sharia în Europa, e?ti un nazist ?i un rasist. Între timp, nimeni nu se deranjeaz? s? pun?, cu atât mai pu?in s? r?spund?, la o întrebare central?: de ce este de datoria Europei s? absoarb? to?i ace?ti refugia?i? De ce nu Arabia Saudit? sau alte ??ri musulmane, care sunt bogate în petrol ?i au spa?iu din bel?ug? R?spunsul este nerostit, deoarece autorit??ile non-musulmane refuz? s? cread?, iar musulmanii nu vor s? se afle: ace?ti refugia?i trebuie s? mearg? în Europa, deoarece acesta este un Hijrah.
Aceasta înseamn?, de asemenea, d?ng?tul de moarte a Europei!

Grafica - Ion M?ld?rescu
---------------------------------
[1] http://www.frontpagemag.com/fpm/260019/hijrah-europe-robert-spencer ?i https://www.youtube.com/watch?v=pT14Vul7lao

footer