Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Miercuri, 03 Februarie 2016 20:38

Incident Marea Neagr?, art-emisRegiunea M?rii Negre pare tot mai amenin?at?, ea tinde s? ajung? o linie întâi a fronturilor ce se prefigureaz? în confruntarea (nu neap?rat r?zboinic?) dintre America (nu tot Occidentul) ?i Rusia. Sau un Sarajevo, sau un Danzig al acestei confrunt?ri (chiar dac?, repet, un nou, Al Treilea R?zboi Mondial nu va izbucni, poate doar unul „hibrid"). Oricum, spa?iul pontic î?i adevere?te tot mai îngrijor?tor, c? pe vremea celor vechi, faima de t?râm inospitalier. R?zboiul nervilor dintre fo?tii supermari din r?zboiul rece e în toi. Traseele ?i proiectele energetice se fac ?i se desfac peste noapte. Întrecerea înarm?rilor ?i gesticula?iile militare au luat frecven?? ?i amploare. Rusia ?i Turcia î?i r?sfa?? nostalgic, fiecare în felul ei, ambi?ii hegemonice cu vechi tradi?ii, în imediat? apropiere dar nu numai, vezi Rusia în Siria ?i vestul Mediteranei, Turcia în ?inuturile încremenite parc? în timp ale sultanilor, ?eicilor, emirilor. Ucraina se afund? într-o criz? existen?ial? sub privirile comp?timitor-distante ale Occidentului, iar Republica Moldova st? sub amenin?area de a-i urma sumbrul traseu. ?i toate acestea, doar în spa?iul strict al Marii Negre ?i al ??rmurilor sale. C?ci într-un areal mai extins, sunt - ?i vor mai fi - alte ?i alte evolu?ii ciudate ?i imprevizibile, iar prin aceast? preocupante: Polonia, Ungaria, poate Germania, sigur la nivelul Uniunii Europene ?i în America (an de alegeri preziden?iale). Dar de în?elegeri ruso-germane f?cute sau pe ?eav? ce s? mai zicem? Sau de un nou grand bargain ruso-american, despre care oricum se tot vorbe?te prin merida? Oricât de pu?in pre? ar fi de pus pe ce tot profe?e?te George Friedman de la Stratfor, semnalele sale, preponderant alarmante, nu sunt deloc vorbe-n vânt. Dar ce conteaz?? România î?i urmeaz? c?rarea-n codru, cum zice poetul. ?ara pare s? se înf??oare într-o splendid? izolare (autist?), departe de toat? aceast? mul?ime dezl?n?uit?. Un pre?edinte-ficus cu aer olimpian ?i revendic?ri imobiliare, un guvern de verze de Bruxelles care nu d? seama nici în fa?? parlamentului, nici a vreunui partid (de cet??ean nu poate fi vorba c?ci nu prin votul lui a ajuns la guvernare), partide fantomatice, o „societate civil?" care face servicii pentru înafara ?i doar contra cost, f?r? sindicate care s?-?i merite numele, dar cu b?nci grijuliu ?i permanent ocrotite ?i r?sf??ate de st?pânire.

Cu o asemenea „Gr?dina a Maicii Domnului" î?i vine s? exclami: mare-i gr?dina Ta, Doamne! Cum poate România s?-?i pun? lini?tit? capul pe pern? când Marea Neagr?, despre care ni s-a spus zeci de ani de la Nicolae Iorga încoace c? e vecinul nostru cel mai bun, ajunge s? fie zona de grani?a cea mai tensionat? ?i mai exploziv?? Zilele trecute, un avion militar rusesc i-a ?ters fa?a, deasupra Marii Negre unui avion american tot militar ?i doar ?ase metri au m?surat distan?a pân? la ciocnire/dezastru. Vorba de duh a lui Nicolae Iorga a ajuns anacronism. Se întâmpl?. Turcii - tot din zona - spuneau pân? mai ieri, dup? Ataturk, „Pace în ?ar?, pace în lume" sau, mai nou, „Zero probleme cu vecinii". ?i iat? c?... dar Ankara a produs o schimbare spectacular? în politic? sa, a percutat la noua situa?ie (nu spunem dac? în bine au în r?u). România va a?tepta, mioritic? Ideea emis? de (prin?) M.A.E. cu Flota N.A.T.O. în Marea Neagr? a fost anun?at? cu atâta discre?ie ?i atâta stanjeneala de parc? ar fi fost vorba de o boal? ru?inoas?. Se va fi consultat Bucure?tiul mai înainte cu marii no?tri alia?i - S.U.A., Germania, sau cu alia?ii riverani - Turcia, Bulgaria? Oricum, din e?ecurile de pân? acum din politic? „pontic?" a Bucure?tiului, m?car atâta ar fi fost de înv??at: c? Rusia ?i Turcia, chiar dac? nu au întotdeauna au ultimul cuvânt în materie de Marea Neagr?, nu sunt de neluat în seama. Altfel, în cel mai bun caz, vorba glumi?ei: te sco?i pe strad? s? te faci de râs.

Grafica - Ion M?ld?rescu

footer