Revista Art-emis
Deveselu - problem? ruso-american? PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Duminică, 20 Decembrie 2015 12:50

Corneliu Vlad, art-emisÎntr-un moment european ?i interna?ional înc?rcat ?i tensionat, dar marcat ?i de o frenezie panicard? public? ?i mediatic?, despre Rusia se mai poate vorbi oare cu calm ?i luciditate, ori r?mânem prizonierii retoricii isterizante? Dialogul româno-rus este oricum parazitat de un deficit de în?elegere ?i comunicare, pentru a nu spune ?i de lipsa de voin?a politic?, dar în orice caz este marcat în mod evident de înr?ut??irea atmosferei interna?ionale ?i de vicierea rela?iilor dintre Federa?ia Rus? ?i Occident. În Statele Unite, îns?, marele aliat al României, despre Rusia, politica ?i inten?iile ei se vorbe?te în fel ?i chip, dar ?i ra?ional. Veteranul absolut al kremlinologilor, c?ci are acum 96 de ani, americanul Walter Laqueur, a scris în 2015 o carte care se cheam? „Putinism", iar în urm? cu câteva s?pt?mâni un articol despre „Cum ar trebui s? trateze Vestul cu Rusia?". ?i el începe cu o constatare simpl?: „Rusia a fost o mare putere pân? în 1989, iar Vladimir Putin dore?te s? o fac? din nou mare putere". Dup? care, se întreab?: „Ar trebui America s? o ajute?". ?i prefer? s? r?spund? mai întâi prin opinia altui comentator-senior american, Leslie Gelb, care sus?ine c? „este total nerealist s? credem c? Vestul poate ajunge s? gestioneze rela?iile ?i s? colaboreze cu Rusia dac? nu trateaz? cu Moscova ca mare putere care are interese reale ?i legitime, îndeosebi în zonele de frontier?". Iat? ?i pozi?ia de principiu a reali?tilor din politica american?, definit? tot de Laqueur: „Rusia ar trebui onorat? ?i respectat? a?a cum e, în special ca mare putere ?i nu a?a cum unii occidentali ?i-ar dori s? fie. Cu alte cuvinte, o anumit? autocenzur? este necesar? pentru a crea climatul favorabil pentru îmbun?t??irea rela?iilor". Au toate acestea leg?tur? cu rela?iile româno-ruse? ?i da, ?i nu. O politic? realist? a României fa?? de Rusia nu trebuie conceput? neaparat printr-o abordare planetar?, ca „mare politic?" ambi?ioas? ?i sofisticat? peste poate, de rela?ii între Rusia ?i S.U.A. sau N.A.T.O. sau U.E., ci pur si simplu ca demersuri pentru deblocarea actualei situa?ii, pentru reactivarea diverselor conexiuni ast?zi în stare latent? ?i restabilirea încrederii reciproce, pentru armonizarea intereselor, contacte, consult?ri, conlucrare ?i cooperare pe teme punctuale. Toate acestea, bineîn?eles prin respectarea angajamentelor europene ?i euroatlantice ale României, dar în primul rând a intereselor na?ionale ale ??rii. În schimb, unii vorbesc despre un adev?rat r?zboi rece deschis de România cu Rusia. Numai c?, vorba americanului Gelb: o anumit? autocenzur? e necesar?. ?i în ac?iuni, dar ?i în exprimare.

Pentru a aduce rela?iile româno-ruse la o stare de normalitate trebuie l?sate deoparte, cel pu?in pentru început, ?i „marea politic?" în care unii cred c? este sau ar trebui s? fie implicat? ?ara, ?i cople?itoarea mo?tenire istoric? din rela?iile bilaterale cu spinoasele lor probleme nerezolvate. La Bucure?ti se tot vorbe?te pân? la lehamite de pragmatism când este vorba de aceste rela?ii, dar termenul este mai degrab? o g?selni?? déjà discreditat?, pentru a masca cumva tocmai lipsa de sim? pratic, sterilitatea ?i lipsa de inventivitate a demersului oficial în dialogul cu Moscova. Un comentariu al institutului american de informa?ii Stratfor spunea c? diploma?ia fa?? de Rusia trebuie s? fie nu o ?tiin?? ci o art? care oricum implic? ?i creativitate. Ce semnale pentru rela?iile româno-ruse putem capta de la Moscova? Nu prea multe, dar unele semnificative. Impedimentul cel mai acut, mai presant în rela?iile bilaterale este scutul antirachet? american de la Deveselu. Dar tot de la Moscova, lideri de prim rang, începând cu pre?edintele Putin afirm? c? în privin?a ap?r?rii antiracheta, punct prioritar pe agenda planetar? ruso-americana, Moscova trateaz? cu Washingtonul, nu cu România. Lumea, la Bucure?ti s-a sim?it ofensat? de o asemenea abordare: cum, Moscova nu ne bag? în seam?? Mesajul este îns?, poate, altul: România nu poate fi parte la discu?ii pentru c? nu este decât ?ar? ce g?zduie?te scutul, nu are putere de decizie strategic?. Drept care, l?sând problema scutului deoparte, nimeni nu ne împiedic? s? demar?m dialogul concret cu Moscova pe problemele rela?iilor bilaterale româno-ruse.

footer