Revista Art-emis
Povestiri din Nulandustan PDF Imprimare Email
Radu Toma   
Miercuri, 22 Iulie 2015 20:25

West NulandustanUn Bantustan a însemnat, cu decenii în urm?, pe vremea apartheidului, un fel de ?ar?, de stat al unor oameni de culoare din sud-vestul Africii, locuit de membrii aceluia?i trib de negri, care, astfel, au primit un fel de „autonomie". 10 la num?r, 5 în Africa de Sud ?i 5 în Namibia, bantustanele au fost create pe la sfîr?itul anilor '40 ai veacului trecut, ast?zi cuvântul „bantustan" este adeseori folosit în sens peiorativ pentru a desemna o regiune, un teritoriu, spune?i, dac? vre?i, cu o independen?? discutabil?, sau cu o legitimitate îndoielnic? ?i rezultat? din tot felul de sfor?rii ?i falsuri locale ?i interna?ionale. Bantustanele au fost abolite odat? cu abolirea apartheidului, în 1994, ?i s-au întors în sânul Africii de Sud, sub Nelson Mandela. Ast?zi, termenul apartheid este folosit, uneori, pentru a vorbi de sisteme similare în alte ??ri. Este folosit ?i în alte ??ri, sau pe alte continente, cum se pare c? este cazul în prezent, în Europa, continentul oamenilor de culoare alb?. În Europa de Est, din urm? cu peste un deceniu, func?ioneaz? dou? bantustane, a c?ror denumire a fost schimbat? în Nulandustane: Nulandustanul de Est, adic? Ucraina, ?i Nulandustanul de Vest, adic? România. Ele sunt locuite în mare parte de membrii unor triburi etnice (ucrainenii în Nulandustanul de Est, ?i românii în Nulandustanul de Vest), dispun, ambele, de o oarecare autonomie, foarte limitat?, ?i, în sens peiorativ, încep s? desemneze din ce în ce mai mult un teritoriu cu o independen?? discutabil? (Nulandustanul de Vest, adic? România lui B?sescu/Iohannis), sau cu o legitimitate îndoielnic? ?i rezultat? din tot felul de sfor?rii ?i manevre locale ?i interna?ionale (Nulandustanul de Est, adic? Ucraina lui Iu?cenko/Timo?enko/Poro?enko). Populate, cum spuneam, de albi, cele dou? nulandustane europene au fost înfiin?ate în 2004 ?i, de atunci încoace, au func?ionat cu tot felul de m?rgele, panglicu?e, revolu?ii ?i saco?e cu gogo?ele (dunkin donuts) toate colorate, oferite localnicilor, iar în ultima vreme „na?a" lor, Victoria Nuland, adjunctul secretarului de Stat american, a petrecut acolo o gr?mad? de timp, le-a cople?it cu o aten?ie neobi?nuit?. În esen??, atât dânsa, cât ?i so?ul ei, istoricul, consilierul preziden?ial de politici externe ?i al Departamentului de Stat al S.U.A., gânditorul de strategii la defunctul „Proiect pentru noul secol american", „Funda?ia Carnegie" ?i la „Brookings Institution", Robert Kagan, sunt brokeri ai „complexului militar-industrial" denun?at de fostul pre?edinte american Eisenhower în anul 1961.

La Kiev, brokeri?a Nuland ?i-a f?cut meseria

Într-un sens mai larg, termenul respectiv include ast?zi întreaga re?ea de lobby-?ti, comisionari, contractori, resurse ?i fluxul de pl??i, indivizi, corpora?ii, Pentagonul, Congresul ?i Executivul american - din punct de vedere tehnic, o tez? similar? cu cea a lui Eisenhower a fost exprimat? în 1936 de francezul Daniel Guérin în cartea sa „Fascism ?i Marele Business", despre sprijinul acordat marii industrii de c?tre guvernele fasciste. În Nulandustanul de Est, Ucraina, Victoria Nuland are în prezent o influen?? uria??, zilele trecute, mai exact dup? 15 iulie, s-a aflat din nou la Kiev, unde a reu?it s? impun? un statut special al regiunii Donbas, în seara sosirii sale acolo a stabilit succesele trecute, dar ?i viitoare ale actualei guvern?ri: „A? vrea s? spun c? mâine (joi) Rada Suprem? va avea înc? o zi istoric?, la fel ca multe altele în ultimele opt luni, pentru c? se lucreaz? la o nou? legisla?ie menit? s? schimbe ?ara. Mâine îns? Parlamentul va examina un pachet complet de reforme legislative care va finaliza ceea ce cere F.M.I. pentru a oferi urm?toarea tran?? a împrumutului pentru Ucraina". Fulger?tor, jocurile au fost f?cute, în continuare Kievul va refuza s? discute cu liderii rusofoni din estul ??rii, ceea ce înseamn? escaladare militar?, posibile comenzi ?i livr?ri de arme din America, dar ?i oportunit??i ?i profituri viitoare pentru F.M.I., adic? înseamn? noi afaceri pentru amintitul complex militar-industrial, înseamn? c? la Kiev brokeri?a Nuland ?i-a f?cut meseria. Iar a doua zi, într-o postare pe pagina de Facebook a Ambasadei Americane la Bucure?ti, aceea?i doamn? Nuland a afirmat c? exist? un parteneriat româno-american prin care procurorii din România sunt preg?ti?i pentru identificarea ?i trimiterea în judecat? a cazurilor de corup?ie, am întreba doar dac?, în acest „parteneriat" func?ioneaz? ?i reciproca, adic? sunt preg?ti?i la Bucure?ti ?i procurori americani pentru identificarea ?i trimiterea în judecat? a cazurilor de corup?ie în S.U.A.?

Min?i?i cu neru?inare stimat? Doamn? Nuland!

Din p?cate, aceast? ultim? afirma?ie neghioab?, arogant? ?i p?gubitoare a Victoriei Nuland despre afacerile româno-americane a stârnit aici un val f?r? precedent de anti-americanism, reproducem par?ial (?i editat) trei post?ri generate de interven?ia ei pe sit-ul Ambasadei: „Aflar?m ca politica Departamentului de Stat in Romania nu e politica democrat? (de?i guvernul ?i pre?edintele american sunt democra?i), ci republican? neocon. Desi guvernul american e democrat, noi a?tia din Europa de Est experiment?m pe pielea noastr? felul de a face politic? republican? neocon. Adic?: Gordon, care spune c? s-au furat 2 milioane de voturi la referendum, ajutori de ambasadori care vin în parlament s? ne spun? ce s? vot?m, procurori care aresteaz? Parlamentul ?i paralizeaz? ?i bruma de democra?ie pe care o mai avem. Rezultatul va fi alienarea poporului român ?i transformarea lui din pro-american, în anti-american", ?i „Min?i?i cu neru?inare stimat? Doamn? Nuland, ?i pentru acest lucru va spun, s? v? fie ru?ine! În România nu ave?i un partenariat de preg?tit procurori, ave?i un parteneriat de preg?tit tr?d?torii de Neam ?i Tar?.. ca dumneavoastr?, America, s? pute?i s? v? face?i mendrele în aceast? ?ar?, pentru a batjocori si umili acest popor cum l-a?i mai batjocorit ?i umilit în vara anului 2012, când Poporul Român a dat de p?mânt cu infractorul B?sescu Traian în propor?ie de 90%. Dvs. nu dori?i democra?ie în România, dvs. dori?i haos, subdezvoltare ?i încurajarea ho?iilor ?i tâlh?riilor la nivel inalt, de ce nu sufla?i o vorba de jafurile de miliarde de euro s?vâr?ite în stil mafiot de c?tre regimul portocaliu, de ce proteja?i pe ace?ti mafio?i stimat? doamn??", ?i „A?i reu?it doamn? Nuland, cu standardele duble pe care le folosi?i f?r? ru?ine în numele democra?iei ?i libert??ii americane, s? nu v? mai respecte nici românii, care în 1989 credeau în America ?i în visul american..."
Grafica - Ion M?ld?rescu

footer