Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Miercuri, 08 Iulie 2015 21:53

Referndum Grecia - 2015„Cum? Când lumea mi-e deschis?, a privi gânde?ti c? pot/ Ca întreg Aliotmanul s? se-mpiedice de-un ciot?" (Mihai Eminescu, Scrisoarea a III-a).

Întreg „Aliotmanul" s-a împiedicat de-un „ciot"!

Dac? înainte cu 98 de ani, la M?r??e?ti, românii au demonstrat c? un adversar, considerat invincibil, poate pierde o b?t?lie decisiv?, în 2015 grecii au dovedit c? demnitatea ?i curajul pot st?vili pofta nes??ioas? a unui agresor a-tot-puternic. Grecii au reu?it ceea ce sco?ienii, în 2014, au ratat, aducând un argument covâr?itor despre cum România trebuia s? decid? în catastrofalul an 1940, dar ?i ast?zi: s? reziste ?i s? se opun? atunci când interesele na?ionale sunt în pericol! Grecia poate ?ine capul sus. De-a lungul secolelor, grecii au fost cotropi?i ?i jefui?i de for?ele europene ale timpului. În al Doilea R?zboi Mondial, leag?nul antichit??ii a fost prins în încle?tarea for?ele r?ului:
- Germania a zdrobit inimile grecilor, r?pindu-le libertatea, dar nu ?i onoarea;
- rezultat al „prieteniei neinteresate", sub care s-a ascuns jaful invadatorilor din toate timpurile, cele mai multe din sculpturile Partenonului se afl? azi, nu în muzeele grece?ti, ci la British Museum.

„Bine c? nu sunte?i în zona euro. Nu intra?i acolo!"

În 2013, în cadrul unei conferin?e sus?inute la B.N.R. George Friedman, Pre?edintele Strafor, opina: „Prima contradic?ie a Europei este c? este o uniune între state care nu sunt la fel". Conform afirma?iilor Timonierului na?ional din acea vreme - cum c? „guvernul ar trebui s? stabileasc? 2017 drept data de aderare la euro" -, guvernatorul pe via?? al B.N.R. a reiterat inten?ia ader?rii României la moneda euro, preluat? ca un ecou blestemat de navetistul sâmb?tar de la Cotroceni. Îns? dup? ce grecii au umilit U.E., „Casa Is?rescu" a f?cut dat un pas înapoi. Friedman sus?inea: „Bine c? nu sunte?i în zona euro. Nu intra?i acolo!", dând ca exemplu Turcia. „Le-am spus ?i turcilor c? cel mai bun lucru care li s-a întâmplat a fost c? au fost respin?i de la intrarea în U.E.". Friedman arat?, f?r? posibilitate de t?gad?, c? în Europa timpul trece, iar problemele, în loc s? se rezolve, se acutizeaz?. Din cauza opiniilor diferite, în Europa, criza bancar? s-a transformat în una social?, de propor?ii. Criza f?r? rezolvare imediat? a unei întregi genera?ii. [1]. Inevitabil, de dincolo de marea gârl?, Imperatorul Terrei - cum se dore?te a fi considerat? figurina de la Casa Alb? - purtând grija, nu a Uniunii, nu a Greciei, ci a Unchiului Sam ?i a intereselor globaliste, a gratulat întâlnirea (nu summit-ul) de la Bruxelles cu telefonul „în?l?imii sale". Firesc, a discutat doar cu cei „interesa?i".

Capii mafiei continental-planetare privesc dezam?gi?i Drapelul Alb-Albastru fluturând deasupra Marii Acropole din Atena

„Dup? ce Grecia a votat «Nu», co?marul arhitec?ilor monedei euro - posibilitatea ca o ?ar? s? p?r?seasc? acest club - pare un scenariu realist", a declarat Ministrul de Finan?e al Slovaciei, Peter Kazimir, membru al Eurogroup. Nevenindu-le s? cread? c? imposibilul s-a produs, marii economi?ti-finan?i?ti afla?i în slujba N.W.O., autorii planurilor date peste cap, au reac?ionat prudent dar confuz, încercând s?-?i replieze ac?iunile de contracarare. Dup? ce a aflat rezultatul referendumului, vicecancelarul german, Sigmar Gabriel, a declarat cu n?duf c? primirea Greciei în zona euro a fost o gre?eal?: „Intrarea Greciei în euro, din perspectiva evenimentelor curente, a fost foarte naiv?. Mai r?u este c? to?i am privit, pentru prea mult? vreme, cum ?ara s-a afundat din ce în ce mai r?u în criz?"[2]. Dup? ce ?i-au v?zut sacii-n c?ru??, „egalii" scot ochii p?guba?ului. Cam acelea?i afirma?ii le-am auzit ?i despre românii îmbrânci?i s? vrea încorporarea României în U.E. ?i N.A.T.O. Cu ce s-a ales România? Cu o discriminarea care nu poate fi negat?, în mare parte datorat? ale?ilor vându?i ?i corup?ilor dâmbovi?eni. La rândul ei, Muma P?durii de la F.M.I., directorul general Christine Lagarde, constatând c? prada e pe care s? scape din ghearele Troicei Finan?iste Unionale (T.F.U., F.M.I., B.M., B.C.E.) într-un comunicat de pres?[3] a declarat cu „generozitatea" caracteristic? asasinului: „F.M.I. a luat not? de referendumul din Grecia. Monitoriz?m îndeaproape situa?ia ?i suntem gata s? ajut?m Grecia, dac? ni se va cere acest lucru".

Comunicare mesianic? pe „re?eaua de socializare"

S? compar?m ironia fabulei românului Gr. Alexandrescu, „[...] egalitate, dar nu pentru c??ei" cu declara?ia recent numitul ministru de finan?e al Greciei, cerebralul ponderat Euclides Tsakalotos: „Nu cerem tratament special, ci tratament egal într-o Europ? a egalilor". Poate c? ale?ii neamului din Parlamentul în Vacan?? se vor trezi la auzul unei cereri demne ?i vor pricepe ceva mai mult decât alesul Facebook-ului de la Cotroceni. Mai toat? mass-media patronat? de organele N.W.O. arat? acuzator spre Grecia, care a stricat juc?riile babiloni?tilor de la Bruxelles. Pentru a se afla în treab?, previzibila marionet? navetist? a scris - ca de obicei - nu pe site-ul Pre?edin?iei României, ci pe re?eaua de socializare care l-a ales Capo di tutti i capi, o „comunicare mesianic?, tip martorii lui Iehova"[4]: „De?i Grecia a votat «Nu» la referendumul de ieri, sper c? în?elepciunea politic? ?i economic? va prima în cele din urm? ?i se vor g?si solu?ii care s? însemne «Da» pentru viitorul european al Greciei. Este foarte important pentru toate statele Uniunii Europene s? se caute în continuare c?i pentru a ie?i din criz?". Dac? t?cea, Majestatea sa Mutu-Klaus, filosof r?mânea! Oricum, n-a spus nimic ?i, de altfel, nimeni nu-l bag? în seam?! Duminic?, 12 iulie a.c., va merge la Bruxelles s? ridice mâna la vot ?i s? lustruiasc? pantofii Troic?i.
A?a arat? „Europa unit?" ?i lumea în care tr?im!
Grafica - Ion M?ld?rescu

footer