Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Elena Condurache   
Joi, 25 Iunie 2015 16:29

Nicolae Ceau?escuNicolae Ceau?escu a dorit s? fac? din România o ?ar? care s? concureze cu marile puteri

Moartea lui Nicolae Ceau?escu precum ?i „revolu?ia" din 1989 sunt înv?luite în mister. Aceast? succesiune de fapte care a marcat istoria României este înc? nedeslu?it? de c?tre publicul larg. Multe informa?i au fost p?strate secrete ?i multe nu au p?r?sit birourile anchetatorilor. Cert este c? majoritatea românilor îl acuz? pe fostul dictator pentru tot ce este în neregul? cu ?ar? ast?zi, fie din motive politice, economice sau ideologice. Îns? în acest articol urm?resc s? abordez o nou? fa?? a adevarului care relev? faptul c? Nicolae Ceau?escu a fost de fapt înl?turat din pricina marilor puteri ?i nu din cauze interne. ?i de aceea a fost asasinat. Este important s? în?elegem motivele din spatele izbucnirii evenimentelor din 1989. Încerca?i s? va îndep?rta?i de la imaginea clasic? pe care o are fostul dictator pe paginile media, unde este prezentat ca un tiran ce a dus economia la sap? de lemn, a înfometat popula?ia ?i nu a ajutat ?ar? s? creasc? în nici un mod. Aceast? este imaginea sa de dup? '89 ?i despre aceasta vom vorbi în acest articol. Vom discuta între adev?r, imagine ?i inten?ie. Vom face de asemena ?i o compara?ie între regimul prezent ?i cel de înainte de „revolu?ie".

Ast?zi trebuie s? pl?te?ti studiile iar dup? absolvire nu prime?ti nici loc de munc? ?i nici apartament

S? începem cu un aspect de baz?: în timpul comunismului fiecare persoan? avea acces la studii gratuite iar dup? ce termina ciclul ?colar avea în mod garantat un loc de munc?. Statul îi asigura un loc de munc? în domeniu ?i îi oferea gratuit o garsonier? dac? era singur sau un apartament dac? erau o familie. Oamenii, indiferent c? proveneau din mediul rural sau urban aveau acelea?i beneficii. Ast?zi trebuie s? pl?te?ti studiile, iar la final nu prime?ti nici loc de munc? ?i nici apartament. Trebuie s? faci împrumuturi pentru a termin? facultatea sau pentru a-?i cump?r? o locuin?a ?i ajungi s? fii dator vândut b?ncilor care ?i-au oferit creditele. Pe vremea lui Ceau?escu, dac? erai angajat beneficiai ?i de concedii platite, de sistem de s?n?tate gratuit ?i de o pensie asigurat? pentru b?trâne?e.

Fostului conduc?tor nu a dorit s? lase popula?ia s? moar? de foame, ci a fost obligat s? pl?teasc? datoriile ??rii înainte de termenul contractat

Pe lâng? aspectul de tr?i ?i salarial, trebuie con?tientizat c? ?ara a cunoscut o dezvoltare uria?? în perioada regimului Ceau?escu. Atunci au fost construite fabrici, uzine, combinate, sistemele de irigare ?i cele hidroenergetice, metroul din Bucure?ti, a fost finalizat canalul Dun?re-Marea Neagr?, Transf?g?r??anul ?i multe alte obiective economice. Un aspect care a fost considerat o gre?eal? a acestuia a fost exportul mare de produse fabricate în Romania, începând cu anii '82-'83 pân? în '89. Acest export a însemnat c? statul a putut s? î?i pl?teasc? datoriile pe care le avea, în decursul câtorva ani. România a scapat definitiv de datorii în 1989 în ultimul an de conducere a lui Nicolae Ceau?escu. Mass-media de dup? 1990 a lucrat la crearea unei imagini nerealiste a fostului conduc?tor, care nu a dorit s? î?i lase popula?ia s? moar? de foame ci a dorit s? pl?teasc? datoriile ??rii c? apoi România s? nu mai fie vândut? marilor puteri. Românii erau st?pâni pe resusele ?i bog??iile ??rii f?r? a depinde de al?ii. Ast?zi avem datorii de miliarde de euro la F.M.I., pentru care toat? via?? noastr? vom pl?ti dobânzi, inclusiv genera?iile viitoare.

La ultima întâlnire Ceau?escu - Gorbaciov, acesta i-a spus c? se vor vedea în decembire, dac? se vor mai vedea

„Revolu?ia" din 1989 a mascat planul marilor puteri de a scap? de Ceau?escu deoarece acesta î?i dorea ?ara liber? f?r? a face parte la comploturile mondiale. La ultima întâlnire pe care Nicolae Ceau?escu a avut-o cu Gorbaciov, acesta i-a spus c? se vor vedea în decembire... dac? se vor mai vedea ?i atunci a fost luna când au început protestele ce au luat amploare ?i au dus la c?derea regimului. Un pre?edinte precum Ceau?escu nu-?i g?sea locul în Nou? Ordine Mondial?. Trebuit s? cad?. Acela?i lucru s-a întâmplat dup? ani ?i în Egipt, Libia, Venezuela, Chile, Irak, Afganistan ?i multe alte ??ri.

footer