Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Miercuri, 03 Iunie 2015 20:47

Breban Patapievici Plesu LiiceanuCronica unor malforma?ii elitiste

Noul pre?edinte I.C.R., Radu Boroianu, anun?ase odat? cu numirea sa la ?efia institutului, c? acad. Nicolae Breban va fi pre?edintele onorific al Consiliului Consultativ al I.C.R., motivând: „Este un om de o cultur? cu totul covâr?itoare, este cel mai mare romancier modern al limbii române, este un om care are o cultur? muzical? cu totul necomun?, o cultur? filosofic?, este o personalitate complex?. Este un om dificil, nu exist? mare creator care s? nu fie dificil, dar este ?i o autoritate care nu poate fi negat?", a spus Boroianu[1]. Cu acest prilej, academicianul a adus acuza?ii dure unor personalit??i culturale. A avut curajul s? spun? - public - lucrurilor pe nume ?i s? arate spre cei vinova?i. Reac?ia nu s-a l?sat a?teptat? ?i, interpretând dup? „legea" lor cuvintele acuzatorului, au s?rit prompt la gâtul acestuia. La rândul s?u, Acad. Nicolae Breban a declarat, pentru „Mediafax", c? a folosit într-o ?edin?? la Academia Român? o metafor?, poate nefericit?, referitor la Horia-Roman Patapievici ?i c? a vrut s? arate c? dispre?uie?te atacurile la adresa neamului românesc, precizând totodat? c? nu s-a referit ?i la Gabriel Liiceanu. De asemenea, Nicolae Breban spune c? ceea ce afirm? Theodor Paleologu este „folclor", c? s-a referit într-adev?r la Horia-Roman Patapievici, îns? nu ?i la Gabriel Liiceanu: „Nu era un om prost, din p?cate i s-a p?rut c? este un fel de guru al culturii române?ti. A înjurat ca o haimana ordinar? toat? istoria acestui popor!". (Acad. Nicolae Breban despre H. R. Patapievici[2])

Gabriel Liiceanu a adresat Academiei Române un protest intitulat „Nu vreu s? fiu împu?cat!". De acord cu domnia sa, dar de dat socoteal?, tot ar cam trebui. R?spunsul, temperat ?i corect al înaltei institu?ii la scrisoarea deschis? adresat? de Liiceanu în data de 1 iunie nu prea a dat satisfc?ie „împricina?ilor": „Academia Român? nu dispune de probe care s? sus?in? afirma?ia dumneavoastr? conform c?reia domnul Acad. Nicolae Breban v-ar fi amenin?at în mod real ?i cred din toat? inima c?, oricât de tumultuos ar fi temperamentul domniei sale, nu ar putea s? doreasc? moartea cuiva, fie c? este vorba despre o personalitate a culturii române sau despre oricare alt cet??ean"[3]. (Acad. Ionel Valentin Vlad, Pre?edintele Academiei Române).

Dup? stârnirea furtunii, a agita?iei provocate de scrisoarea lui Liiceanu, Nicolae Breban a declarat: Aflu cu surprindere c? domnul G. Liiceanu a publicat un denun? calomnios, în care afirm? c?, într-o ?edin?? a Sec?iei de Literatur? ?i Lingvistic? a Academiei Române, eu i-a? fi men?ionat numele ?i a? fi afirmat c? el, G. Liiceanu, „ar trebui împu?cat". Pentru a clarifica situa?ia, repet ceea ce am comunicat zilele trecute ?i Agen?iei Mediafax. La Academie am repetat pe scurt ceea ce am spus la Antena 3, în emisiunea domnului Radu Tudor. La emisiunea Punctul de întâlnire din data de 10 mai 2015, am afirmat c?, dac? domnul Patapievici ar fi fost în Polonia ?i ar fi murd?rit ?i înjurat istoria ?i identitatea polonez?, probabil c? polonezii l-ar fi împu?cat. Insist, polonezii, nu eu. A fost o compara?ie pentru a sublinia ideea c? dispre?uiesc atacurile la adresa Neamului Românesc ?i a Istoriei acestui Neam. Voiam s? spun c? probabil polonezii ar fi reac?ionat foarte ferm. Pe când în România nu a reac?ionat nimeni. Eu îi dispre?uiesc pe cei care atac? istoria ?i limba româneasc?. N-am spus nimic de dl Liiceanu, care nu a participat la acea ?edin?? a Academiei Române. Cu toate acestea, el minte cu neru?inare, inventând, r?st?lm?cind grosolan afirma?iile mele ?i lezându-mi astfel imaginea public?.

Cuget?rile filosofice ale lui HoRoPa - „opere alese"

Referitor la antiromânismul agresiv, cunoscut publicului larg, al domnului Patapievici, înainte de a m? pronun?a, reiau câteva citate din textele d-sale:
- „Radiografia plaiului mioritic este ca a fecalei: o umbr? f?r? schelet, o inim? ca un cur, f?r? ?ira spin?rii";
- „Un popor cu substan?a tarat?. Oriunde te ui?i, vezi fe?e patibulare... guri vulgare, tr?s?turi rudimentare".
- „Românii nu pot alc?tui un popor fiindc? valoreaz? cât o turm?";
- „Româna este o limb? în care trebuie s? încet?m s? mai vorbim sau... s? o folosim numai pentru înjur?turi... ".[4]
- „Puturo?enia abisal? a st?tutului suflet românesc... spirocheta româneasc? î?i urmeaz? cursul pân? la erup?ia ter?iar?, subreptice, trop?ind vesel într-un trup incon?tient, pân? ce mintea va fi în sfâr?it scobit?: inima devine piftie, iar creierul un amestec apos."[5]
- „Ca poet na?ional, Eminescu nu mai poate supravie?ui, deoarece noi iesim azi din zodia na?ionalului";
- „Poet canonic Eminescu nu mai poate fi, deoarece revolu?ia sociologic? din înv???mântul superior care a avut loc dup? 1990 a adus la putere studio?i care fac alergie la auzul cuvântului canon ?i manifest? tendin?a s? pun? mâna pe revolver când aud cuvântul tradi?ie";
- „Eminescu joac? rolul cadavrului din debara. Sec spus, Eminescu nu mai este azi actual, deoarece cultura român?, azi ca ?i ieri, se dovede?te a nu fi decât o cultur? de sincronizare";
- „Pentru noua tabl? de valori acceptate, Caragiale a fost g?sit «politic corect», în timp ce punerea lui Eminescu la patul lui Procust al noului canon [...] a ar?tat f?r? dubiu c? fostul poet na?ional al României clasice e «politic incorect»"[6].

Uzând de un fals de logic? ?i for?ând grosolan valoarea eseistului Patapievici, domnul Liiceanu îl pune pe acest calomniator al limbii ?i na?iunii române al?turi de mari scriitori europeni, crezând c? în acest fel, prin asemenea enormit??i, pot fi justificate aceste scabrozit??i, precum ?i altele, ale domnului Patapievici. Oare prin asemenea diversiuni ?i provoc?ri mediatice grosolane vrea cumva domnul Liiceanu - autorul volumului „Dragul meu turn?tor" - s?-?i preg?teasc? intrarea în Academia Român??[7]
1 Iunie 2015, Bucure?ti
Nicolae Breban"

Despre o bine cunoscut? fantom? care circul? liber? prin lume, Nicolae Breban s-a exprimat astfel: „George Sörös [...] acest mare speculant financiar, împreun? cu amicii s?i din România, Mircea Mih?ie?, (Gabriel, n.r.) Liiceanu, (Horia Roman, n.r.) Patapievici ?i al?ii care consider? c? nu mai este nevoie de statul român, c? Mihai Eminescu este un cadavru aruncat, c? noi, ??tia mai în vârst?, care am creat oper?, suntem dep??i?i, c? totul este dep??it, Eminescu este dep??it, c? Ion Barbu este dep??it, c? Iorga este dep??it, Cantemir este dep??it ?i a început literatura asta de p..?, de p...? [...], de prostitu?ie, imaginea asta de mizerabilism".
Nicolae Breban a pus degetul pe ran?, a ap?sat... ?i doare, iar reac?ia „celorlal?i" deasupra c?ciulii c?rora se cam plimb? musca seam?n? leit cu refrenul unui cântec copil?resc: „Ceata lui Pi?igoi, dai într-unul, ?ip? doi!"

Grafica - Ion M?ld?rescu

---------------------------------------------------------------
[1] vezi Mediafax.
[4]H. R. Patapievici, Politice, edi?ia 1996, pag. 64.
[5] Ibidem, pag. 49.
[6]H.-R. Patapievici, Inactualitatea lui Eminescu în anul Caragiale,Flacara nr. 1-2, 2002, p. 86.
footer