Revista Art-emis
Otrava din hrana noastr? PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Duminică, 06 Martie 2011 21:07
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/ultraart/public_html/images/stories/autori/ion-maldarescu-2.jpg
Ion MaldarescuDoctorul Matthias Rath, directorul funda?iei cu acela?i nume, afirm?: „Adev?ratul scop al industriei farmaceutice mondiale este de a câ?tiga bani pe seama bolilor cronice ?i de a nu se ocupa de prevenirea sau eradicarea acestor boli. Aceast? industrie este responsabil? de un genocid permanent ?i r?spândit, ucigând în acest mod milioane de oameni." ?i tot el adaug?: „Codex Alimentarius este câmpul primar de b?t?lie politic?, unde r?zboiul se duce între cei ce regleaz? ?i controleaz? produc?ia alimentar? mondial?, în drumul ei de la ferm? la furculi??. Codexul stabile?te standarde pentru vitamine, minerale ?i suplimente alimentare, pentru produsele organice, produsele modificate genetic, etichetarea alimentelor, reclame, aditivi, reziduuri de pesticide ?i medicamentele veterinare. Dintre toate acestea este evident, Codex pune din ce în ce mai mult accentul pe interesele economice - în particular reg?site în industriile farmaceutice, chimice ?i de produse modificate genetic - în detrimentul s?n?t??ii umane. F?r? dubiu, Codexul este într-adev?r un instrument al for?elor care promoveaz? a?a numita „globalizare" ?i un guvern mondial controlat de corpora?ii. Controlând accesul nostru la alimente s?n?toase ?i sigure, la medicina natural?, for?ele din spatele Codex-ului inten?ioneaz? s? ne controleze vie?ile."

Ini?ium, numele provizoriu al produsului toxic incriminat, - utilizat cu inten?iile nefaste prezentate mai sus - este ametoctradin, un fungicid deosebit de puternic din clasa Pyrimidylamine/Triazolopyrimidine. Produsul este toxic pentru organismul uman, este carcinogen, reproductiv, dezvoltând toxicitate, neurotoxicitate ?i toxicitate acut?, dup? cum este evaluat? substan?a în Marea Britanie. Înainte de aderarea la Codex Alimentarius, în mod normal - dar mai este ceva normal în România postdecembrist?? - datele cu privire la efectele acestei substan?e asupra organismului uman trebuiau f?cute publice, trebuia consultat? popula?ia ??rii prin publicarea informa?iilor complete despre consecin?ele privind utilizarea produsului ini?ium, ?i sine die, aprobarea de c?tre majoritatea acesteia, chiar prin referendum. Procedura prin care s-a introdus substan?a încriminat? în circuitul alimentar din România, f?r? existen?a unor studii ?i evalu?ri riguroase prealabile, este la fel de „?tiin?ific?" precum vaccinarea oamenilor cu vaccinuri netestate suficient, efectele secundare fiind greu previzibile ?i nefaste. Medicii spun c? în urma consum?rii acestor produse „îmbog??ite" cu E-uri, cu ini?ium... etc., efectele nu apar pe termen scurt, dar, pe timp îndelungat, ele sunt dezastruoase. Spre exemplu fosfa?ii care se reg?sesc în aceste produse împiedic? fixarea calciului în oase. Gumele de omogenizare din semipreparate nu pot fi digerate de tubul digestiv decât în zece ani. Ca urmare apar gastrite, ulcere ?i una dintre cele mai urâte forme de cancer, cel colonorectal. Perspectiva este sumbr?. Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercet?ri Alimentare Bucure?ti, afirm? c? un gram de ini?ium introdus în organism are nevoie de un an pentru a fi eliminat, iar în cazul în care îngurgitarea acestui produs se face zilnic, nu va mai putea fi eliminat niciodat?. Specialistul precizeaz? c? se va ajunge pân? acolo încât „pentru a putea s?-?i faci seara un ceai de tei va trebui s? iei re?et? de la medicul de familie, deoarece din toate produsele naturiste existente acum pe pia??, nu vor mai r?mâne decât foarte pu?ine". codex al. 1Urmeaz? eliminarea suplimentelor alimentare naturale, acestea fiind înlocuite cu produse farmaceutice de sintez? - în general toxice - disponibile numai în farmacii ?i numai pe baz? de prescrip?ie medical?. Usturioul sau menta, al?turi de alte produse comune, vor fi considerate droguri de categoria a 3-a ?i vor fi comercializate doar de c?tre marile corpora?ii. Discret, medicina naturist? va fi interzis? complet prin metode „adecvate". Cum ?i în ce m?sur? va reu?i experimentul pe cobaii români, se va vedea abia dup? câ?iva ani de „tratament" cu Codex Alimentarius. Speciali?tii în nutri?ie preconizeaz? c? aplicarea acestui program va produce, în maximum 30 de ani de la implementare, peste trei miliarde de victime umane, un miliard murind din cauza lipsei de hran? alte doua miliarde din cauza bolilor generate în organism ?i cauzate de proasta calitate a alimentelor disponibile.

Planurile criminale de depopulare au început s? fie puse în practic?. Obiectivele stabilite la Roma în 2010 prev?d un sistem na?ional de control riguros ?i sisteme de reglement?ri legislative drastice. La întrunirea Comitetului Interna?ional Codex Alimentarius pentru etichetarea produselor alimentare, care a avut loc în 2010 la Quebec, a fost declan?at? cenzura global? asupra etichet?rii alimentelor, prin interzicerea men?iunii „con?ine organisme modificate genetic (OMG)". Corpora?iile gigant (precum Monsanto specializat?, în modific?ri genetice), sunt dispuse s? recurg? la orice mijloc pentru a-?i realiza planurile. Alimentele non-OMG vor fi scoase în afara legii ?i eliminate din comer?. Este vizat? în mod evident impunerea cenzurii OMG în întreaga lume ?i instituirea monopolului asupra aprovizion?rii cu produse alimentare provenind din culturile OMG. F?când abstrac?ie de cele prezentate, comentariile unui specialist în alimenta?ie sunt mai mult decât edificatoare: „În general, toate mezelurile con?in aditivi periculo?i, de la coloran?i ?i conservan?i la alte substan?e care înlocuiesc carnea. Dac? înv???m s? citim etichetele acestor produse, ceea ce nu este greu, o s? vedem c? salamurile, ?unca, carna?ii con?in carne în procentaje destul de mici. De exemplu, parizerul con?ine de fapt 90% sl?nin? ?i ?orici. Crenvu?tii con?in foarte multe toc?turi de oase, tendoane sau pieli?e. Gheorghe MencinicopschiPractic, românii nu prea au alternative, pentru c? în România se g?sesc pu?ine mezeluri de calitate". Profesorul doctor Gheorghe Mencinicopschi ne aten?ioneaz? asupra bolilor cu care ne putem pricopsi din cauza consumului excesiv al acestor alimente, din pricina c?rora a crescut num?rul afec?iunilor grave. Se impune reducerea, pe cât posibil a acestor produse, s? prepar?m singuri cârna?ii sau alte produse, dup? re?etele tradi?ionale române?ti." Prof. dr Gheorghe Mencinicopschi (foto), specialist în alimenta?ie.

Pate de gâsca, cu xantan
Xantanul ?i guarul, E-415 ?i, respectiv, E-412, sunt substan?e de gelifiere care re?in foarte mult? ap? ?i, astfel, produsul cânt?re?te mai mult. Sunt periculoase pentru c? scad absorb?ia în organism a vitaminelor A, D, E, K ?i a mineralelor precum calciu ?i magneziu, potasiu ?i fier.

Crenvur?ti din gelatina
Foarte des folosit la majoritatea mezelurilor, Colagenul este o gelatin? din zgârci care nu are propriet??i nutritive. Pe de alt? parte, persoanele cu hiperuricemie ar trebui s? se fereasc? de alimentele cu aceasta gelatin?, altfel riscând s? se aleag? cu atacuri de gut? (inflamatia agresiv? a articula?iilor).

Sunca de Praga, cu dextroza
Dextroza este o substan?? cu un index glicemic foarte ridicat, cu zaharuri cu absorb?ie extrem de rapid?. Este interzis? în dieta bolnavilor de diabet, dar este bine s? evitam consumul produselor care con?in aceast? substan?? pentru c? risc?m s? ne imboln?vim de diabet.

Sunculi?a ??r?neasc?, interzis? gravidelor
Majoritatea mezelurilor con?in glutamat de sodiu, chiar ?i sunculi?a denumita „??r?neasc?". Substan?a d? un gust mai bun produsului, dar creeaz? dependen??. Este interzis? copiilor ?i femeilor gravide. Risc?m maladii precum Alzheimer, Parkinson, astm ?i modificari de ritm cardiac.

Toba cu de sare
Unul dintre produsele a?a-zise tradi?ionale, toba, este plin?, printre altele, de sodiu (Na), de sare. Aceast? cauz? poate declan?a foarte multe boli cerebrale, cardiace, hepatice grave, dar ?i cu cancer la stomac sau la colon.

Parizerul, interzis copiilor Parizerul este de departe unul dintre cele mai nocive produse, mai ales pentru copii. De altfel, este interzis pentru micu?i. Colorantul pe care il con?ine, carminul, e cancerigen. Procedeul extragerii carminului dintr-o insect? este ultranociv. E folosit pentru a da o culoare ro?ie produselor.

codex al 2Cârna?i cu nitri?i
Nitritul de sodiu, sau E 250, e utilizat pentru a da mezelurilor o culoare roz, apetisant?. Unul dintre cele mai periculoase efecte este dezvoltarea celulelor cancerigene. Poate declan?a ?i afectiuni ale glandei tiroide. Totodata, este interzis femeilor gravide, copiilor ?i bolnavilor în general.

Pastram? cu caragenan
Caragenanul, sau E-407, con?ine factori co-cancerigeni. Descompus în colon, se poate transforma în alte substan?e care pot duce la cancer de colon. Caragenanul este folosit frecvent în toate mezelurile, fiind un agent de înt?rire ?i îngro?are a alimentelor.

Coloran?i periculo?i in salam
La fel ca la parizer, la salamuri cel mai periculos aditiv este colorantul carmin sau ro?u co?enila. Este extrem de periculos din cauza extrac?iei pe baz? de aluminiu. Pe de alt? parte, aceste produse au un con?inut mare de sare, din cauza c?reia ne putem îmbolnavi de inim?, ficat, rinichi, sau chiar de cancer.

Despre ce ?i cum mânc?m v? pute?i informa mai detailat ?i din urm?toarele surse: codexalimentarius.info, http://wikileaks-ro, News.ro footer