Revista Art-emis
America ?i Rusia, gata de negocieri PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Duminică, 19 Aprilie 2015 20:33
Corneliu Vlad, art-emisÎntrucât criza ucrainean? da semen s? se cronicizeze, ineren?ii ei anali?ti par ?i ei tenta?i s? reflecteze mai pe-ndelete ?i mai pu?in p?tima? la ce a fost ?i ce va mai fi. În Statele Unite, universitarul Stephen Sestanovich se întreab? dac? Washungtonul a dus o politic? bun? cu Ucraina ?i în rela?ia cu Rusia dup? terminarea r?zboiului rece. (R?spunsul este, evident, da, chiar dac? nu totul a fost perfect.) Politologul George Friedman pluseaz? ?i d? ca sigur, chiar din titlu, c? „Rusia ?i Statele Unite negociaz? viitorul Ucrainei”. (De fapt, ideea sa este c? trebuie s? negocieze, c? nu au alt? solu?ie ?i c? oricum, ar fi în interesul amândorura.) De ce? Pentru c? oricui îi este clar c? s-a intrat într-un impas care nu serve?te nim?nui. Sestanovich constat? sec: „Rela?iile între Rusia ?i Statele Unite vor fi rele în viitorul previzibil (acum fiind, dup? expresia aceluia?i, „în ruin?”). Europa î?i va schimba total direc?ia dup? lunga ei demilitarizare. În Europa de Est va fi nevoie de ceva cizme N.A.T.O. pe sol, iar Ucraina va avea nevoie de arme”. Sumbru tablou!

Mai practic, Friedman pledeaz? pentru o formul? de rezolvare aparent mai pu?in complicat?, chiar dac? nu neap?rat conform? legii interna?ionale: o în?elegere ruso-american?, f?r? al?i negociatori (nici m?car Kievul). Analistul american î?i aminte?te c? pe vremea r?zboiului rece Washingtonul ?i Moscova „aveau obiceiul de a negocia rezolvarea crizelor ?i soarta ??rilor” în doi, „peste capul tuturor”. Intradev?r, ce vremuri! Interesele diferite ale celor doi protagoni?ti nu-i împiedic? de fel s? negocieze, constat? Friedman, mai ales c? se poate porni de la o platform? minim? deja existent?: „Pre?edintele Obama a f?cut clar c? Washingtonul nu are inten?ia de a extinde N.A.T.O. nici în Ucraina, nici în Georgia, iar ru?ii au declarat c? nu au de gând s? treac? la alte opera?iuni militare în Ucraina”. Dac? fiecare dintre cei doi are asemenea asigur?ri din partea celuilalt c? nu va încalca linia stabilit? între ei, de ce mai continua isteria belicoas?, exact pe temele de mai sus, a atâtor politicieni ?i media de pretutindeni? Poate pentru c? un „r?zboi hibrid”, cum a fost congratulat ca nume cel din Ucraina, are nevoie ?i de o paranoia propagandistic? la fel de absurd?.

Oricum, venerabilii „veterani” ai r?zboiului rece sunt tot mai înclina?i s? accepte actuala stare de fapt, de criz? cronicizat? sau, mai de-a dreptul spus, de conflict înghe?at. Adic? formula consacrat? de men?inere a influen?ei ruse asupra spa?iului post-sovietic. Înseamn? oare aceasta c? Estul Ucrainei ar putea deveni o nou? Transnistrie, Abhazie, Ossetie, etc., dar mai mare? Nici vorb?. Moscova este prima care se opune scind?rii Ucrainei. Rusia nu vrea s?-?i alipeasc? p?r?i din Ucraina, vrea ca Ucraina s? r?mân?, în integralitatea sa teritorial?, în sfera sa de influen??, fie c? va intra sau nu în Uniunea eurasiatic?, dar cu niciun pre? în N.A.T.O. sau m?car în U.E. Iar Wahingtonul pare s? fi în?eles acest lucru. „Din motive diferite, niciuna dintre p?r?i nu dore?te continuarea crizei, dar fiecare are o lectur? diferit? a situa?iei” - dup? cum descrie eufemistic situa?ia Friedman. Ru?ii - mai explic? el - vor s? blocheze orientarea Ucrainei spre Vest prin crearea la Kiev a unei puternice opozi?ii pro-ruse, iar situa?ia economic? dezastruoas? a ??rii o va face s? revin? la „traditonalele”sale rela?ii cu Rusia. Dar Moscova nu va invada R. Moldova, pentru c?, f?r? cooperare în materie cu Ucraina, opera?iunea militar? ar fi dificil?. Nu va ataca nici statele baltice, acum membre ale NATO. Iar de alt? parte, continua Friedman, americanii ?tiu c? ru?ii sunt mai puternici militarmente în regiune, au luat act de reticen?ele Germaniei ?i ?in minte lec?ia r?zboiului din Georgia. Rezumând, cei doi realizeaz? c? sunt într-o situa?ie c?ruia în ?ah i se spune de pat. Niciunul nu poate face ceva decisiv f?r? acordul sau acceptul celuilalt, ambii sunt asemenea lupt?torilor istovi?i care se sprijin? unul de altul. Rusia are nevoie de investi?ii, de modernizare etc., America de sprijin în neproliferare, în lupta antiterorist?, în explorarea spa?ial? etc. C?tre sfâr?itul mandatelor sale, Obama performeaz? ca laureat al „Nobel pentru Pace”. A abandonat formula conducerii „de la distan??”, „din fundal”, pentru a negocia direct cu Iranul ?i Cuba. Urmeaz? Rusia? (C?ci Ucraina nu pare a fi interlocutor privilegiat pentru actuala Administra?ie american?).
footer