Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Duminică, 05 Aprilie 2015 14:28

General Br. (r) Aurel I. Rogojan, art-emisUn personaj activ al vie?ii politice din ultimul sfert de veac, care ne-a ocupat ?i un deceniu de istorie na?ional?, în înalta demnitate de pre?edinte al României, a pus ??rii, în fruntea c?reia poporul l-a asezat, o ?tampil?: „« România este Guantanamo! ». Într-o interven?ie telefonic? la un post de televiziune, a acuzat o « guantanamizare » a României, în care procurorii ?in acuza?ii « la beci » pân? când spun ce a spus denun??torul, o practic? similar? cu cea de la Guantanamo, unde suspec?ii de terorism erau ?inu?i prizonieri pân? ce spuneau ce voiau s? aud? ofi?erii C.I.A. »”. Prin similitudini ?i context, afirmând c? România este un lag?r de prizonieri ai unei justi?ii, pentru a c?rei „reformare ?i modernizare” fostul pre?edinte ?i mini?trii s?i de justi?ie au c?p?tat cununile de lauri ale Departamentului de Stat al S.U.A. ?i ale Comisiei Europene, declara?ia citat? exprim? tocmai ceea ce „reformatorii” au gândit ?i împlinit. Au impus „legi ale autoritarismului politic”, ignorand dezbaterile democratice, au expediat în derizoriu Constitu?ia ?i Parlamentul, pentru a adopta „legile justi?iei politice” prin asumarea r?spunderii guvernului. La dimensiuni mai reduse, dar nu mai pu?in importante, acela?i lucru îl afirma, într-o alt? expresie, fostul secretar de stat de la Justi?ie ?i ?ef la Direc?iei de Investigare ?i Combatere a Crimei Organizate, repro?ându-?i c? a gândit ?i modificat legisla?ia penal? doar în componenta excesiv-represiv?, ignorând protec?ia drepturilor ?i libert??ilor fundamentale.

Declara?iile „B?sescu-Bica” au o ?i parte de adev?r, Cotidianul.ro g?zduind dezbateri oportune în leg?tur? cu inep?iile de „Gulag” ale noii legisla?ii penale[1]. Numai c?, la momentele respective nici Elena Udrea, nici Alina Bica, nici Horia Georgescu, nici Mircea B?sescu, nici ginerele Pricop & Comp. nu erau în custodia Poli?iei, ori invita?i la parchete, pentru a colabora la convertirea „informa?iilor secrete” în mijloace de prob?.Indicele de valoare al „reformei Justi?iei” s-a transformat în contrariul s?u, imediat ce „legislatorii” au devenit justi?iabili. ?i cu cât? emfaz? ?i nedisimulat? satisfac?ie a ?inut s?-?i lege numele de de toate codurile, asemenea lui Cuza! Iar acum, cine reneaga „Codex Basescus”?! El însu?i! Toat? via?a ?i cariera sa pare a se întemeia pe reneg?ri. De colegi, de prieteni, de camarazi politici, de colaboratori, de poporul aleg?tor ?i, de ce nu, renegarea Patriei?! Pe care a asemuit-o cu Guantanamo .

Cand mai recurge ?i la compararea anchetatorilor D.N.A. cu ofi?erii C.I.A., nu ?tim cât de m?guliti se vor sim?i cei care, efectiv ?i intens, au fost preg?ti?i în noile tehnici de investigare a corup?iei ?i criminalit??ii organizate dup? manuale americane, cu instructori americani, unii chiar în institu?ii de profil din S.U.A., ori centre înaintate ale acestora din estul Europei. Putem intui doar spaimele pe care i le provoaca reformatorului perspectiva de a c?dea el însu?i în ro?ile malaxorului pe care l-a creat, f?r? a se gândi nep?rtinitor la consecin?e. Dac? ceva este sigur ?i temeinic în „Codex Basescus”, acesta este ?irul tot mai lung al excep?iilor de neconstitu?ionalitate. Ie?irile sale publice sunt, de asemenea, tot atâtea prilejuri, de guantanamizare a comunicarii publice. Ce a promovat în spa?iul media, idei generoase, ini?iative politice benefice, apeluri la calm social ?i ra?iune politic?, sau, dimpotriv?, diversiuni, provoc?ri, amenin??ri ?i dihonie politic? antina?ional?? Când ne-a demonstrat, „moralizatorul” de azi, un dram de omenie ?i de sim?ire, de drag de compatrio?i, dincolo de spectacolul propriilor lacrimi? Ex-pre?edintele autoexilat în parcela Scrovi?tea din codrii Vl?siei are, totu?i, ?i o performan?? absolut?, de dimensiuni cu adev?rat istorice. A reu?it s? goleasc? ?ara de milioane de locuitori. Raportat ?i la intervalul de timp foarte scurt în care s-a produs aceasta dislocare, românii sunt cel mare val migrator din istoria erei noastre, dup? migra?iile primului mileniu. Pentru ce, ca s? fie transformat? România in Guantanamo?

Merita, oare, creatorul acestui imens deficit demografic s? fie creditat ?i impus aten?iei publice, altfel de cum a fost ?i este în realitate? Cât a t?cut, cât nu l-am mai auzit, nu au mai l?trat câinii ?i nu s-au sculat din somn, speria?i ?i plângând, pruncu?ii. Nu personajul în discu?ie este vinovat pentru perpetuarea sa în spa?iul public. Vinova?i sunt cei care-i înlesnesc proliferarea alega?iilor, dup? ce au ?inut, în repetate rânduri, s? invite în platouri, exper?i care s? se pronun?e  în privin?a unei structuri de personalitate ?i tip de comportament, asupra c?rora ar plana amenin?area unor diagnostice devastatoare.

-------------------------------------------

[1] http://www.cotidianul.ro/cotidianul-230410 ?i  http://www.cotidianul.ro/cotidianul-231354

footer