Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Duminică, 15 Februarie 2015 20:39

NewsNoii fripturi?ti

Entuziasmul unora dup? victoria lui Klaus Iohannis, multiplicat de h?uliturile ritualice ale unor televiziuni, ?i mai ales satisfac?ia dup? înfrângerea lui Victor Ponta, mai bine cunoscut deja pentru pu?in?tatea ?i inadecvarea lui flagrant? la postul de prim-ministru, s-au topit ca aburul, iat?, la scurt? vreme. Noul pre?edinte pare aproape paralel cu gravitatea ?i importan?a rolului spre care a fost împins în condi?ii înc? neclare (nu ?tim de cine ?i nici pentru ce). Facebook-ul ?i „diaspora”, cele dou? marote agitate de sus?in?torii s?i, au fost aruncate în aer de Elena Udrea, care i-a dat ?i un brânci interimarului de la S.R.I., Florian Coldea, spre puternica lumin? a reflectoarelor, fatal? pentru un om al umbrei. L-a sus?inut sau nu aparatul operativ al S.R.I. în alegerile de pe 16 noiembrie pe Klaus Iohannis? Pentru c?, pe de alt? parte, e clar c? Ponta ?i P.S.D. îl aveau în vedere pe directorul S.R.I., George Maior, pentru postul de prim-ministru. Chiar de aceea a demisionat George Maior, pentru c? l-a sus?inut pe perdantul Victor Ponta? Noii fripturi?ti liberali (dar ?i pedeli?tii travesti?i în peneli?ti) citeaz? data de 16 noiembrie cu aceea?i mistic? fervoare cu care comuni?tii citau pe vremuri Congresul al IX-lea al P.C.R. Simplist ?i jenant. Propagand? de doi lei. Cultur? pu?in?, ambi?ii nem?surate.

Mult zgomot ?i mult? furie

P.N.L.-ul, partidul pre?edintelui ales, Klaus Iohannis, nu se arat? capabil s? trânteasc? printr-o mo?iune de cenzur? guvernul lui Ponta ?i, înc? mai grav, nu are de unde propune nici oamenii competen?i ?i cinsti?i, nici proiectul de schimb. Decât poate vechea filosofie „pleac? ai no?tri, vin ai no?tri, noi r?mânem tot ca pro?tii...”. Sau „P.S.D.-P.N.L. - aceea?i mizerie”. E mai breaz? prin ceva Alina Gorghiu decât Victor Ponta? Alina Gorghiu pare a fi chiar varianta feminin? a lui Victor Viorel. Prin sus?inerea ei la pre?edin?ia P.N.L. (partidul Br?tienilor!), Klaus Iohannis ne-a ar?tat cu cine vrea s? guverneze. Modelul urmat aminte?te, din p?cate, de cel al Elenei Ceau?escu, care î?i alegea colaboratoarele (G?inu??, Gâdea, Ciobanu, Dobrin etc.) astfel încât, pe lâng? ele, ea s? apar? într-o lumin? favorabil?. România b?lte?te mediocru ?i trist, urm?rind, obosit?, arest?rile la vârf aproape cotidiene: Adrian Sârbu (fost ProTV, actual Mediafax etc.), Elena Udrea, Miron Mitrea, dup? ce înainte au fost Adriean Videanu, Gheorghe ?tefan, zis „Pinalti”, primarul din Neam?, jude?ul în care s-a ales în Parlament Elena Udrea, Dorin Coco?, fost domnul Udrea, fluvialul turn?tor Gabriel Sandu, fost ministru al Comunica?iilor, deh... Mult zgomot ?i mult? furie.

Laura Codru?a Kövesidistribuie c?tu?e

Deocamdat?, singurul personaj performant din ?ar? a r?mas, mediatic vorbind, Laura Codru?a Kövesi, procuror-?ef D.N.A., care distribuie c?tu?e, propuneri de arest?ri preventive, inculp?ri multiple la „tot poporul politicienilor ?i afaceri?tilor importan?i” (care, par?ial, sunt cam aceia?i). Nimeni nu va mai fi cu adev?rat surprins dac? vor fi aresta?i în s?pt?mânile sau lunile urm?toare fo?tii pre?edin?i Ion Iliescu (pentru mineride) sau Traian B?sescu (pentru 1001 de motive, unul mai serios decât altul, ?i chiar pentru flota disp?rut? sau implicarea în afacerile Alro, retroced?ri frauduloase, mo?ia Nana etc.). Sorin Ovidiu Vântu ?i Irina Jianu ies ?i intr? în pu?c?rie la fel cum unul ca Adrian N?stase, care ?i-a executat deja pedepsele, poate intra din nou în alte ?i alte dosare.

Falimentul „pas cu pas” îi va pune capac ?i marelui cinic de la B.N.R.

Guvernul Victor Viorel Ponta e o b?rcu?? de hârtie s?ltând pe valuri din ce în ce mai înalte. Lichidit??ile din pia?? au disp?rut aproape cu totul, întreprinderile mici ?i mijlocii care nu au fost deja închise în ace?ti ultimi cinci ani de groaz?, dar gâfâie pe ultima sut? de metri. Eternul ?i fascinantul Mugur Is?rescu, un mediocru economist venit din epoca Ceau?escu, ca atâ?ia al?i dinozauri, expert doar în solu?ii monetariste, cam acelea?i de peste dou?zeci de ani, a suferit o îmb?trânire accelerat? odat? cu catastrofa creditelor în franci elve?ieni. Falimentul lent, „pas cu pas”, al zonei euro îi va pune capac ?i marelui cinic simplist de la B.N.R., cu toate alifiile Clubului de la Roma, ale guvernului mondial, Trilateralei, bilderbergilor, dar mai ales cu inconfundabila experien?? a comunismului târziu.

Încotro merge România?

Klaus Iohannis pare s?-?i fi descoperit, în sfâr?it, un prieten politic interna?ional: ciudatul pre?edinte al Ucrainei, Petro Poro?enko, vorbitor ?i de român?, care l-a invitat deja s? viziteze Kievul. De luni de zile în Moldova de peste Prut nu se degajeaz? o majoritate pentru formarea unui guvern stabil. Un partid ultrana?ionalist din Bulgaria, Ataka (7 %, cu 23 de parlamentari, cel de-al patrulea partid din ?ara vecin?), propune un referendum pentru ie?irea ??rii din NATO. Acordul de încetare a focului în estul Ucrainei de la Minsk, Minsk 2, este în mod evident o încercare teatral? de p?c?lire reciproc? ?i în grup. De fapt, e vorba de un acord pe care nu l-a semnat nici unul din ?efii de stat prezen?i. Se îndreapt?, de fapt, România spre Republica Moldova, spre Ucraina, spre Bulgaria, spre Grecia sau chiar spre Rusia ?

Nici pre?edintele, nici primul-ministru, nu guverneaz? nimic ?i pe nimeni

În orice caz, România nu este în acest moment guvernat?. Nici pre?edintele, nici primul-ministru, pe lâng? certitudinea c? se detest? sincer, cu toat? comedia civilit??ii, nu guverneaz? nimic ?i pe nimeni. Iar Parlamentul este o arc? a lui Noe care a adunat toate lighioanele meleagurilor române?ti. Cum obseva unul dintre ei, dac? lipsesc o sut? de la o ?edin??, nici nu se bag? de seam?. Liderii politici fac doar cheltuieli mari f?r? rost de la buget pentru ei în?i?i, pentru anturajul lor numeros, dar ?i pentru un aparat de stat cu nenum?ratele lui servicii secrete, între altele, supradimensionat ?i lipsit de orice busol?. Amestecul brutal al FMI ?i al Comisiei Europene în deciziile capitale le d? guvernan?ilor no?tri impresia c? rolul lor e doar acela de arenda?i disciplina?i ?i obedien?i. În rest, liber la „business” ?i corup?ie!

A t?cut zece ani ?i a p?rut profund. A vorbit o singur? dat? ?i ne-a b?gat în sperie?i

?i, fiindc? tot sunt în lumina rampei serviciile de informa?ii, prin generalul Coldea ?i prin penibila Comisie S.R.I. din Parlament (Georgian Pop, ?eful comisiei, spunea pe Realitatea TV c? suntem la servicii secrete pe locul trei în Europa, în lume...), s? remarc?m c? dup? demisiile lui Mele?canu ?i Maior România a r?mas f?r? ?efi legitima?i de Parlament la principalele dou? servicii, S.R.I. ?i S.I.E. Ambii ?efi de servicii ?i-au ar?tat în finalul mandatului inconsisten?a dramatic?, lamentabil?. Mele?canu a plecat „câine surd la vân?toare” de pre?edin?ie (sau de alte câ?tiguri, finan??ri de campanie? - ca la anterioara campanie preziden?ial? la care a participat), iar George Maior s-a trezit „ca proasta-n târg” atacând Curtea Constitu?ional? ?i f?când m?rturii stupefiante despre acoperi?ii din pres?. A t?cut zece ani ?i a p?rut profund. A vorbit de la el o singur? dat? ?i ne-a b?gat în sperie?i. Un autor de prefe?e pe banii statului. Un impostor printre mul?i al?ii. Pre?edintele Iohannis nu poate s?-?i numeasc? oameni de încredere (Dan Mihalache, Eduard Hellvig, George Scutaru - mari oameni, mari caractere !) pentru c? nu are majoritate în Parlament ?i ori nume?te oameni pe placul ?i în interesul P.S.D., ori numirile sale nu vor fi validate. Nivelul real al presta?iilor serviciilor de informa?ii poate fi m?surat prin oamenii apropia?i din via?a „civil?” cu care au interac?ionat economic ?i utilitar-mediatic: Sorin Ovidiu Vântu, Sebastian Ghi??, Elena Udrea, Dorin Coco? („sâmb?ta, duminica”, Elena Udrea dixit) etc.

La final, conflictul din Ucraina vecin? nu face decât s? se agraveze ?i, foarte probabil, s? se extind? la to?i vecinii...

Grafica - Ion M?ld?rescu

footer