Revista Art-emis
Autoritatea asasin? PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Duminică, 21 Decembrie 2014 22:07
Accident aviatic Sutghiol decembrie 2014Un pericol de moarte a început s? bântuie prin România. Toate puterile laice si canonice ale statului, fur? strânse în pumnul de fier al viceprim-ministrului coordonator al securitat?tii na?ionale, spre a nu se n?pusti într-o exemplar? h?ituial? împotriva acestei hidre f?r? de chip, secretizate sub criptonimul „Amenin?area Autorit?tii Asasine” (A.A.A).
 
- La 20 ianuarie 2014, când s-a produs tragedia aviatic? din Mun?ii Apuseni, bravii mo?i din r?spântia a trei jude?e se dovedir? mai întelep?i, mai organiza?i, mai rapizi ?i eficien?i decât un Cabinet de Mini?tri si comandamentele sale de criz?, iar p?durarii Ocolului Silvic au ac?ionat mai profesionist decât organele specializate de interven?ie.
- La 16 decembrie 2014, în recenta catastrof?, tot aviatic?, produs? în Lacul Sutghiol, un patron de firm? turistic? ?i bravul pilot de ambarca?iune de agreement, Gheorghe Zice dau aceia?i lec?ie ustur?toare Guvernului ?i numneroaselor sale agen?ii, conduse de imbecili profesional (doctoranzi ai ?efului lor) ?i populate de sinecuri?ti din triburile „Pilosul”, „Cuno?tin?a” ?i „Rela?ia”.
 
Dac? în leg?tur? cu rolul asasin al autorit??ilor din prima dram? uman?, controversele continu?, în cea de-a doua, patru vie?i au pierit în chinul unei disper?ri de nedescris, implorând ajutor, cât îi mai ?ineau puterile, sub ochii altor oameni, martori la complicitatea criminal? a agen?iilor speciale de interven?ie ale guvernului, care s-au dovedit a fi total nepreg?tite, atât ca instruire, cât ?i ca dotare. Ni?te in?i care parc? nu mai v?zuser? în via?a lor o barc? gonflabil?, se chinuiau la mal s? o umfle. Apoi nu au gasit cheia de contact si „au încercat pornirea la sfoar?”. Nu a vrut „la sfoar?”, a?a c? au renun?at ?i au dat la vâsle. ?i au tot vâslit, dar nu în directia bun?, ci la vreo doi kilometri mai departe. În tot acest timp, se auzeau strig?tele disperate de ajutor de ale naufragia?ilor, ?i r?spunsurile neputincioase, „Rezista?i!”, „Rezista?i!”, ale celor care trebuiau s?-i salveze, dar care, în loc s? se apropie, parc? se pierdeau undeva în pâcla serii. Nu aveau nici un generator, nici un relfector pentru iluminare. Nici pistoale cu rachete de semnalizare. Naufragia?ii nu aveau veste de salvare ?i… nici pistoale de semnalizare… Sisteme de localizare G.P.S.?!
 
De la cinci mile dep?rtare, Gheorghe Zice a ajuns primul cu ?alupa agen?iei turistice ?i a salvat o membr? din echipajul SMURD naufragiat. Se ?inea cu ultimele puteri de ceva sub „coada” elicopterului. Ce a f?cut viceprim ministrul coordonator al securit??ii na?ionale în situa?ia dat?? A intrunit un Comandament, ne-a asigurat de respectarea procedurilor, apoi a invadat zona catastrofei cu 47 de autovehicule, 4 elicoptere, 14 ambarca?iuni ?i peste 250 de efective de poli?ie, jandarmi, definite ca „[…] for?e ?i mijloace suplimentare ordonate de c?tre viceprim-ministrul pentru securitate na?ional?, domnul Gabriel Oprea, astfel:
- Inspectoratul pentru Situa?ii de Urgen?? Constan?a: 47 militari cu 15 autospeciale, 3 b?rci de salvare ?i 1 echipaj SMURD;
- Inspectoratul General de Avia?ie: 2 elicoptere MI 17, 1 elicopter EC 135, 1 autovehicul ?i 16 militari;
- Ministerul Ap?r?rii Na?ionale: 5 ofi?eri, 53 de subofi?eri scafandri cu 4 b?rci cu 1 sonar, 1 elicopter IAR 330, precum ?i personal auxiliar ?i echipamente de sprijin logistic;
- Autoritatea Naval? Român?, prin Agen?ia Român? pentru Salvarea Vie?ii Omene?ti pe Mare cu o ?alup? „Jupiter”.
Totodat?, la mal au fost prezente 3 persoane din conducerea ANR;
- Garda de Coast?: 11 poli?i?ti de frontier?, 5 autovehicule ?i 2 ambarca?iuni cu 4 scafandri, 3 echipamente de vedere pe timp de noapte ?i 1 sonar;
- Inspectoratul Jude?ean de Poli?ie Constan?a - 45 de poli?i?ti cu 15 autospeciale;
- Inspectoratul Jude?ean de Jandarmi Constan?a - 5 ofi?eri, 21 subofi?eri ?i 3 autovehicule ?i Gruparea de Jandarmi Mobil? Constan?a -2 ofi?eri, 23 subofi?eri ?i 4 autovehicule;
- Serviciul Jude?ean de Ambulan?? Constan?a - 4 ambulan?e cu 12 persoane;
- ?i dou? societ??i comerciale, private care au sprijinit c?ut?rile cu o ?alup?, 2 b?rci, dintre care una cu sonar ?i 5 scafandri.”
  
În fapt, ce am putut observa? C? epava recuperat? a elicopterului, corpul delict al cercet?rii, care trebuia prelevat ca un bibelou ?i conservat intact, a fost l?sat din cupla unei macarale s? se pr?vale, f?r?mându-se, a doua oar?, la impactul cu o platforma de beton. Adio, prob? material? direct?! A?adar, toat? aceast? desfa?urare postum? de for?e a fost un teribil exercitiu demonstrativ, o manoper? diversionist?, cu un singur scop: escamotarea responsabilit?tii, acoperirea incompeten?ei, sp?larea ru?inii criminale a Reginei Adminitra?iei -„Autoritatea Asasin?”.
Elibereaz?, Doamne, Romania de „Autoritatea Asasin?”!
Grafica - Ion M?ld?rescu
footer