Revista Art-emis
Noile Brig?zi Interna?ionale PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Miercuri, 10 Decembrie 2014 18:26

General (r) Aurel I. Rogojan, art-emisÎn Est, împotriva ?i de partea Ucrainei lupt? francezi, italieni, brazilieni ?i al?i interna?ionali?ti.

Voluntari din Fran?a, Italia, Spania, Israel, Brazilia ?i alte ??ri lupt? împotriva militarilor ucraineni în Est, a informat reprezentantul Statului Major al For?elor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Rozmaznin, la briefingul sus?inut la 4 decembrie 2014. Potrivit acestuia, str?inii lupt? pentru bani. De asemenea, Rozmaznin a informat c???i de partea Ucrainei lupt? cet??eni str?ini, în special ru?i, francezi, dar ?i al?i interna?ionali?ti. Rebelii proru?i din estul Ucrainei au suferit pierderi semnificative în confruntarea cu partizanii ?i militarii integra?i Opera?iunii Antitero (A.T.O.) a autorit??ilor de la Kiev, conform comunicatului f?cut (8 decembrie 2014) de reprezentan?ii serviciului de pres? al A.T.O., citat de publica?ia „NBNews”. La una din gropile de gunoi de lâng? Donetk, au fost aruncate dou? camioane cu corpuri neînsufle?ite ale celor c?zu?i în lupte. Ororile r?zboiului au f?cut s? se abandoneze aspectele umane ?i conceptul de valori cre?tine ?i general-umane, se spune într-un comunicat official de la Kiev.

Eurocriticii germani consilia?i de agen?ii diplomatici ai Kremlinului

Dup? cum ne informeaz? „Der Spiegel”, reprezentan?i de prim rang ai partidului german eurocritic „Alternativ? pentru Germania” (AfD) inten?ioneaz? s? se lase, în viitor, consilia?i de diploma?i ru?i. Georg Pazderski, pre?edinte executiv al AfD, ?i Christian Lüth, purt?tor de cuvânt, au vizitat Ambasada Rusiei din Berlin. Timp de dou? ore, în data de 26 noiembrie 2014, ace?tia au discutat cu diplomatul Oleg Krasnitki, despre pozi?ia AfD fa?? de sanc?iunile împotriva Rusiei ?i crizaucrainean?. Oficialii AfD au fost saluta?i ?i de ambasadorul Vladimir Grinin. Agen?ii diplomatici ai Kremlinului le-au oferit adversarilor U.E. consiliere strategic?. Alexander Gauland, pre?edintele federal al forma?iunii, intentioneaz? s? accepte ofert? ?i a declarat c? „nu exist? niciun argument împotriva unui schimb regulat constructiv cu ru?ii, diploma?ii acestora nu sunt « radicali » ?i niciun alt stat prieten nu ne-a f?cut o astfel de ofert?”.

Interna?ionali?tii militiilor Statului Islamic

Dup? un deceniu de la o estimare informativ? a Agen?iei Centrale de Informa?ii (C.I.A.) privind probabilitatea apari?iei mi?c?rii Statul Islamic, cu scopul cre?rii Califatului Universal, Washintonul nu ar trebui s? fie surprins de evenimentele strategice generate de ac?iunile armate ale Statului Islamic. C.I.A. i-a prezentat, în anul 2004, pre?edintelui George W. Bush, c? a evolu?ii probabile pe scena Orientului Mijlociu, dup? dezangajarea opera?iunilor militare ale „Alian?ei în Irak”, evenimentele în desf??urare azi, dup? un deceniu de la estimarea informativ?. Capacitate de predic?ie sau evenimente preg?tite?! Potrivit estim?rilor informative, suspect de repede difuzate prin canalele din media interna?ional? apropiate comunit??ii serviciilor secrete, ofensiva islamist? ar avea un orizont strategic de 20 de ani ?i ca scop final, mijlocit de obiective intermediare, instaurarea „Califatului Islamic Global”. Dup? un deceniu de la data evalu?rii, teritorii din Irak ?i Siria se afl? sub controlul Statului Islamic, armat? Iordaniei se str?duie?te s? ?in? piept invaziei, Egiptul este amenin?at de nuclelele „Statului Islamic din Sinai”. Serviciul kazah de informa?ii, K.N.B., condus de redutabilul Nurtai Abikaiev, i-a localizat pe jihadistii kazahi care au plecat s? lupte în Siria ?i Irak. Se pare c? aproximativ 300 de jihadi?ti kazahi, jum?tate dintre ace?tia fiind femei, s-au al?turat unei unit??i combatante din Siria numite Kazak Zamagat. Asemenea institu?iilor omoloage occidentale, K.N.B. monitorizeaz? îndeaproape ac?iunile jihadi?tilor, în special pe cele ale fo?tilor combatan?i care se întorc în Asia Central? o zon? care este deja destabilizat? de mi?carea islamist?. În toate statele musulmane din Africa exist? conexiuni ale mi?c?rii, musulmani din întreaga emisfer? vestic? se înroleaz? în mi?care, iar chinezi musulmani din regiunea Xinjiang au reu?it a fug? din China pentru a fi instrui?i de lupt?tori ai grup?rii „Statul Islamic”.  

Terori?ti musulmani turcofoni din China condamna?i la moarte

În data de 8 decembrie 2014, un tribunal chinez a condamnat la pedeaps? capital? opt persoane pentru implicarea în dou? „atacuri teroriste” soldate cu circa 40 de mor?i în acest an în regiunea majoritar musulman? Xinjiang, din nord-vestul Chinei, relateaz? pres? de stat de la Beijing, preluat? de „A.F.P.”. Al?i cinci acuza?i au fost condamna?i la pedeaps? cu moartea cu suspendare - o sentin?? care este de regul? comutat? în închisoare pe via?? -, iar al?i patru la diverse pedepse de deten?ie, a transmis postul de televiziune „C.C.T.V.”. „Atacurile au avut loc la 30 aprilie asupra unei g?ri ?i, respectiv la 22 mai, pe un bulevard extrem de populat din Urumqi, capitala regiunii autonome Xinjiang, soldându-se cu circa patruzeci de mor?i. Atacul produs în fa?? g?rii de sud din Urumqi a survenit în timp ce pre?edintele Xi Jinping efectu? o vizit? la Xinjiang, o regiune afectat? frecvent de diverse tulbur?ri pe fondul unor tensiuni puternice între hani (etnia majoritar? din China) ?i uiguri (musulmani turcofoni). [...]”

Vest europeni se al?tura mili?iior Statului Islamic

Potrivit Oficiului Federal german pentru Ap?rarea Constitu?iei (BfV), pân? în prezent, circa 3.000 de europeni s-au al?turat organiza?iei teroriste a?„Statul Islamic”. Militan?ii islami?ti, care au ocupat aproape o treime din teritoriul Irakului ?i Siriei, reprezint? urm?toarea amenin?are cibernetic? de amploare, în contextul în care organiza?iile teroriste î?i fac provizii de arme cibernetice de pe pia?? neagr?. Într-un document f?cut public la 23 septembrie 2014 de c?tre Departamentul de Stat al S.U.A., se arat? c? 62 de state (inclusiv din cadrul Uniunii Europene ?i Ligii Arabe) s-au înscris pe lista celor care vor oferi sprijin coali?iei împotriva „Statului Islamic”. În prima luna de începere a campaniei de atacuri aeriene ale S.U.A. împotriva Statului Islamic în Siria, peste 6.000 de noi recru?i s-au înrolat în for?ele sale armate. Aceste cifre, stabilite de Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, cu sediul în Marea Britanie, includ 1.300 de jihadisti str?ini. Exist?, oare, ?i o or? „H”, când interna?ionali?tii din întreag? lume, adep?i ai mi?c?rii pentru „Califatul Universal”, s? ac?ioneze concertat pentru o ac?iune decisiv??  

Bilan?ul a patru ani de r?zboi civil în Siria

„R?zboiul din Siria s-a soldat cu peste 200.000 de mor?i în aproape 4 ani”, a anun?at Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (O.S.D.O.) cu sediul la Londra, informeaz? AFP - 2 decembrie 2014. „S-au contabilizat 202.354 de oameni uci?i, dintre care peste 130.000 sunt combatan?i din ambele tabere”, a precizat O.S.D.O. Potrivit directorului O.S.D.O., Rami Abdel Rahmane, 63.074 sunt civili, iar dintre ace?tia 10.377 sunt copii. Dintre combatan?ii de partea regimului, 44.237 erau solda?i, 28.974 erau membri ai mili?iilor For?elor de securitate national?, 624 erau membri ai Hezbollah-ului ?iit libanez ?i 2.388 - ?ii?i veni?i din alte ??ri. De asemenea, exist? ?i 3.011 de trupuri neidentificate.

footer