Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Dan Tomozei   
Duminică, 23 Noiembrie 2014 18:23

Dan Tomozei, art-emisAu votat cu valul.

Valul de mizerii n?scute din pasiuni greu de explicat la rece s-a domolit. Unii mi-au explicat, chiar, c? au prestat pe bani în sensul acesta. Totu?i, încep s? primesc mesaje prin care votan?ii lui Iohannis dau semne c? sunt con?tien?i de incapacitatea acestuia de a face minuni, de a pune România pe portativul „lucrului bine f?cut”. Mai mult, aflu c? mul?i dintre votan?ii lui Iohannis nu au încredere în el ca om, îns?… au votat cu valul, împotriv?. Cum a?a, români? Sunt adeptul regulilor de bun sim?, dar mai ales al conven?iilor care spun c? odat? ce ai ales, mergi pân? la cap?t. Este omenesc s? te r?zgânde?ti, este firesc s? î?i schimbi pozi?ia, îns? g?sesc total inadecvat s? vezi oameni maturi care ac?ioneaz? ?i voteaz?, într-un fel sau altul, doar pentru c? sunt domina?i emo?ional. La 25 de ani de la schimbarea regimului politic, în România înc? nu s-a în?eles c? noua formul? politic? impus?, democra?ia, este o variant? care manifest? multe dintre caren?ele de onestitate ?i decen?? ale comunismului. Odat? cu revolu?ia new-media, cu apari?ia noilor forme de isterizare în mas?, românul s-a adaptat, a „intrat în rând”, ?i iat? cum execut? la comand? ordinele celor care au interese. Fie c? ace?tia sunt din interiorul sau exteriorul României. ?i totu?i, cum s? spui lini?tit, la numai câteva zeci de ore de la votul dat pentru victoria unui candidat, c? e?ti con?tient de lipsurile, incapacitatea ?i impostura acestuia? Sunt mesaje primite din partea unora care au stat ore în ?ir la coad?, al?ii au ie?it pe strad? manifestând isteric, iar al?ii au ajuns s?-?i urasc? p?tima? apropia?ii. Dac? acesta este electoratul candidatului A.C.L., mandatul de pre?edinte ?i cel de guvernare pe care care ?i-l dore?te noul pre?edinte vor trebui s? fie unele apropiate de perfec?iune. Altfel, m? tem c? aceia care l-au votat bezmetic, con?tien?i de jocul în care au intrat, se vor întoarece la fel de violent împotriva lui Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis este sau nu gay?

Iar acum, întrebarea. Câ?i dintre românii care au ales pre?edintele  ar mai fi votat la fel ?tiind c? trimit în fruntea ??rii un candidat suspectat gay? C? anturajul acestuia, din mediul economic, politic ?i mass-media, este constituit din membri ai comunit??ii gay? Cât? vreme este pre?edintele tuturor românilor, în fa?a c?rora nu ar trebui s? aib? secrete, pre?edintele Klaus Iohannis ar trebui s? ofere un r?spuns public ?i simplu la întrebarea: dac? este sau nu gay? Este o chestiune pe care am abordat-o în luna septembrie în articolul „Reac?ia electoratului român în fa?a unui preziden?iabil gay”[1] ?i care, în secolul al XXI-lea, devine un subiect public în ??rile considerate avansate, prin urmare, nu constituie o problem?. Este îns? o problem? pe care pre?edintele Iohannis trebuie s? o l?mureasc?, la fel de simplu ?i de clar cum trebuie s? l?mureasc? problema implic?rii în adop?iile de copii ?i afacerile imobiliare. Privind evolu?ia, implicarea ?i sus?inerea juc?torilor externi în politicile na?ionale, trebuie s? constat?m o realitate. Aceea a promov?rii liderilor na?ionali din cadrul comunit??ii L.G.B.T. Este u?or, mai ales pentru sus?in?torii lui Iohannis, internau?ii, s? descopere c? Albania, Finlanda, Belgia, Luxemburg, Sco?ia (pentru a da câteva exemple) au lideri membrii ai comunit??ii L.G.B.T., tot mai prezen?i la nivel de afirmare în spa?iul public. Prin urmare, se poart?.[2]

---------------------------------------------
footer