Revista Art-emis
Secretele murdare ale Puterii (1) PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Miercuri, 19 Noiembrie 2014 20:33

Secrete murdareChestiunea arz?toare a politicilor guvernamentale pentru românii de pretutindeni, care a dus la demisia a doi mini?tri ai afacerilor externe, este foarte departe de a fi tran?at? cu paleativul „de onoare”. Mai bine ?i pe mai române?te spus mini?trii în cauz? au sfeclit-o din cauza unei ru?inoase ?i nedemne pozition?ri partizane a ministerului, care este exclus servilismului politic. Din ra?iuni politice strict partizane, agen?ia guvernamental? pentru românii din str?in?tate a fost mereu reorganizat?, fiind plasat? când în aparatul de lucru al primului ministru, când ca subsecretariat de stat la Guvern, când cu bugetul la Ministerul Afacerilor Externe, când cu personalitate juridic? distinct? ?i, pe cale de consecin??, cu autonomie bugetar?. Bugetul anual al Departamentului pentru românii de pretutindeni este de 100 milioane de euro, aproape jum?tate din cât cheltuie?te Republic? Federal? Germania pentru securitatea intern?. În leg?tura cu cheltuirea acestor bani exist? ?i mult folclor, la propiu, dar ?i la figurat. Un fost ministru delegat la acest departament este, în prezent, subiect penal. Nu are importan?? dac? într-o cauz? are sau nu leg?tur? cu func?ia de?inut?. Îngrijoreaz? n?ravul.

Dac? e un „secret de stat" - „Salus rei publicae suprem? lex esto"!

Sub ministeriatul delegat al lui Cristian David s-a întâmplat minunea promov?rii ca director de programe externe a unei tinere speran?e a dânsului la bar?, care a fost îns?rcinat? cu dificil? ?i delicat? misiune a organiz?rii Concursului „Miss Diaspora Român?”. Finan?area a fost deschis?, dar despre concurs ?i finaliste nu s-a mai auzit nimic... Un secretar de stat la acela?i departament, permanent abonat la sinecuri guvernamentale, titrat universitar cu norm? didactic? ?i pe la Academia Na?ional? de Informartii ?i fost director general ?i pe la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, de?i trebuia s? p?r?seasc??postul, odat? cu ruperea U.S.L., nu s-a dat plecat, invocându-i lui Crin Antonescu, „ni?te programe speciale în derulare la departamentul românilor de pretutindeni, în zone cum ar fi Ucraina ?i altele”. Da, domnul Stej?rel Olaru, deprins cu jargonul serviciilor secrete, c?ci a cercetat foarte aplicat ?i opera?iuni delicate ale Securit??ii, nu a plecat de la D.P.R.P., fiindc? nu era s? lase finan?area „programelor speciale pe Ucraina ?i altele” (mai ales ?i „altele”) pe seama a cine ?tie ce mâini sparte ori novice puse pe c?p?tuial?, chiar din bugetul alocat înaltei cauze a p?str?rii vii a fiin?ei na?ionale risipite în roz? vânturilor. Excep?ia în cazul acesta poate semnifica ?i altceva. Mobilizare pe loc... Dar cu numire politic??! Dac? e un „secret de stat”, întelegem suprema ra?iune, c?ci „Salus rei publicae suprem? lex esto”!

Departamentul în discu?ie nu ?tie exact nici câ?i români sunt dincolo de grani?e ?i nici pe unde anume se afl?.

Maneli?ti ?i maneliste în nesfâr?ite ?i bine pl?tite turnee ?in o permanent??leg?tur? cu românii de pretutindeni. Ei nu primesc asisten?? în materia legisla?iei muncii ?i asigur?rilor sociale, nu li se trimit manuale de înv??are a limbii române scrise, mul?umindu-se c? pruncii deprind limb? în familie, pe cale oral-auditiv?. Ei trebui s? poarte recunostin???Guvernului României, pentru c? este generos când le trimite maneli?ti ?i organizeaz? selec?ii de „miss diaspora”. Românii din str?in?tatea în?eleg c? ?ara nu are bani, c? cele 30 de miliarde împrumutate sunt imobilizate la Banc? Na?ional?, într-un morman de bonuri de trezorerie (a c?ror valoare depinde de s?n?tatea economic? viitoare a statului emitent, dac? se vor mai r?scump?ra vreodat?!), motiv pentru care concet??enii deceda?i pretutindeni mai pot fi conserva?i, pân? cândva, prin depozitele frigorifice mortuare ale municipalit??ilor, tot de pretutindeni. Industria cet??eniei române functioneaz?... Sute de mii de noi cet??eni români de pretutindeni, dar cei mai mul?i sunt lipsi?i de mijloace financiare ?i nu au de unde scoate câte 400 de euro pentru transcrierea actelor de dobândire a cet??eniei. Guvernul nu poate duce o treab? pân? la cap?t. Departamentul în discu?ie nu este pentru problemele românilor de pretutindeni, c?ci nu ?tie exact nici câ?i români sunt dincolo de grani?e ?i nici pe unde anume se afl? r?spândi?i, dar?mite s? cunoasc? problemele acestora. Pe cale de conseci??, are ?i alte priorit??i ale bugetului alocat nevoilor românilor de pretutindeni. Secrete. Nu le ?tiu decât demnitarul cu pixul puterii între cele trei degete trandafirii, precum cârn?ciorii prosperit??ii.

5 milioane euro scoase din rezerva operativ? ?i metodele revolu?iei Facebook

Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicat? în Monitorul Oficial nr. 261 din 22.4.2009, prevede obligativitatea organiz?rii anuale a Cogresului Românilor de Pretutindeni. Pân? în prezent, trebuia s? se desf??urat cinci asemenea congrese. Nu a avut loc, înc?, nici primul congres, în care s? se constitue o serie de organisme ?i s? se stabileasc? modalit??ile de implemenarea a generoaselor prevederi ale legii anterior men?ionate. Pe 29-30 noiembrie curent, dup? îndelungi ?i contondente pertract?ri între Parlament ?i Ministerul Afacerilor Externe ar urm? s? fie convocat primul Congres al Românilor de Pretutindeni. Nici c? se poate mai bine. Va fi pe ordinea de zi ?i o dare de seam? asupra execu?iei bugetului? Ar fi necesar. Va informa cineva cu ce scopuri anume, înaintea campaniei electorale preziden?iale, o institu?ie anume a scos din rezerva operativ? pentru cheltuieli speciale sum? de 5.000.000. (cinci milioane) Euro cash, pentru a fi pus? la dispozi?ia liderilor unor organiza?ii din diaspora? Va exist? o cercetare pentru a se descifra leg?tura dintre aceast? sum? ?i scandalul alegerilor preziden?iale la sec?iile de votare din str?in?tate? Ce trebuia s? se ob?in? cu ace?ti bani? Prezen?a, ori absen?a de la vot ?

„Nimeni nu a ajuns pre?edinte al României, dac? eu nu am vrut!”

Opera?iunea a fost „sifonat?” din proiect, iar „un grup de patrio?i”, organiza?i de un veteran al diversiunilor din decembrie 1989, ianuarie ?i iunie 1990 ?i din septembrie 1991, a anihilat-o prin metodele revolu?iei Facebook, dorind s?-?i înt?reasc? spusele c??„nimeni nu a ajuns pre?edinte al României, dac? eu nu am vrut”. Dac? ?i acum, ca ?i anterior, a ac?ionat sub acela?i ordin, România este în mare pericol. Motiv ca puterea politic? s? se elibereze de povar? secretelor murdare.

Grafica - Ion M?ld?rescu

footer