Revista Art-emis
Pre?edintele de la 16 noiembrie PDF Imprimare Email
Dan Tomozei   
Miercuri, 19 Noiembrie 2014 19:53

Dan TomozeiNeîncrederea în modelele române?ti constituie un grav semnal de alarm?, la fel ca dorin?a de a rezolva totul în strad?.

Poporul român a ales! A f?cut-o într-un mod incontestabil. Klaus Iohannis are cele mai multe voturi de încredere din partea românilor. Sunt multe chestiuni care nu mai au sens s? fie comentate, acum, dup? ce o ?ar? a decis s? aib? un pre?edinte a?a cum l-am v?zut cu to?ii în declara?iile care au vizat profesorii, copiii, economia, legisla?ia, în dezbateri etc. A?a cum v?d realitatea, la 25 de ani de la prima dezarmare a României, ?ara s-a predat total grupurilor de interese str?ine, abile în a inocula în mintea ?i sufletele românilor false ?i str?ine valori. Vorbim despre o nou? tr?dare din interior, f?r? sânge, o tr?dare soft, mascat? de ceea ce românul a fost educat s? identifice drept: democra?ie. Avem imaginea unei schimb?ri duble a României. Prima, vizeaz? preluarea controlului de c?tre o nou? genera?ie, de c?tre o nou? mentalitate, la fel de u?or de manipulat cum au fost cei care au ie?it în strad? în 1989 (diferen?a este c? acum informa?ia este la îndemâna oricui). A doua, vizeaz? o schimbare prin întoarcerea spre trecutul apropiat, în care vom vedea un pre?edinte incapabil s? în?eleag? poporul român, cel care l-a ales în func?ie. Asist?m, îndr?znesc s? spun, la o revolu?ie cultural-politic?, în fa?a c?reia nu doar autorit??ile ?i ?coala vor trebui s? chibzuiasc?, ci mai ales ale familiile tinerilor care se îndep?rteaz? tot mai mult de filonul ??rii, c?utând solu?ii în afar? ?i dincolo de ceea ce suntem noi ca na?iune. Neîncrederea în modelele române?ti constituie un grav semnal de alarm?, la fel ca dorin?a de a rezolva totul în strad?, dovad? a libert??ii de exprimare.

România va avea un pre?edinte a?a cum este îns??i România acum: superficial?, arogant?, la limita infrac?iunii, incult? în rela?ia cu românismul ?i… dezinteresat? de propriul popor.

România va avea un pre?edinte a?a cum este îns??i România: superficial?, arogant?, la limita infrac?iunii, incult? în rela?ia cu românismul ?i… dezinteresat? de propria ?ar? ?i popor. Un pre?edinte care ?i-a adus aminte de eroii neamului, de români, abia în ultimul an, când sforarii au decis s? îl lanseze în cursa electoral?. Nu am încredere în Klaus Iohannis, am scris mult despre un individ cu idei pu?ine ?i fixe. Mizez îns? pe capacitatea lui de a c?lca în picioare pe oricine ?i orice, a?a încât, în scurt? vreme, va întoarce spatele ?i lui Traian B?sescu, ?i lui Vasile Blaga, ?i lui Victor Orban, ?i lui Mihai R?zvan Ungureanu, ?i lui…, pentru c? sunt convins c? Iohannis a fost sincer când a declarat c? el nu are pe nimeni în spate, este singur. Sper ca România s? nu se trezeasc? la realitate respirând un Iohannis care este imposibil de respirat din cauza toxicit??ii mediului în care a fost construit? imaginea acestui personaj nereprezentativ pentru România, îns? validat de români. O ultim? idee… Iohannis este rezultatul compromisurilor politice a dou? guvern?ri: N?stase ?i T?riceanu, care au f?cut din gângavul viitor pre?edinte un lider. Cele dou? guvern?ri trebuie s? primeasc? felicit?rile pe care ?i-au urcat românii noul pre?edinte de la 16 noiembrie. Va fi enorm de muncit pân? când România va reveni la matc?.[1]

-------------------------------------------------
footer