Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Duminică, 09 Noiembrie 2014 18:10
SamDecât un prieten fals, mai bine un du?man pe fa??
 
Partenerul strategic
 
Marii no?tri conduc?tori, jupuitori de piei de român ?i pup?tori de t?lpi de licurici se laud? pe unde pot ?i vorbesc oricui vrea sau nu vrea s? asculte, despre marea lor realizare, parteneriatul „strategic” cu unchiul Sam. Nu ?tiu ce or în?elege ei prin asta dar eu am v?zut c?:
- partenerul strategic ne scormone?te mun?ii ?i apele cu armata, cu companii petroliere, cu sateli?ii, în c?utarea aurului, a gazelor de ?ist, a puterilor ?i informa?iilor ancestrale;
- partenerul strategic ne-a dat bani cic? s? „moderniz?m armata”, s? o facem mai „flexibil?”, au finan?at OG 7 ca s? decimeze armata, apoi a cerut s? schimb?m tot, pentru c? era „sovietic” ?i ce e sovietic nu e bun, nici MiG-urile nici Kala?nikovurile. Conduc?torii no?tri s-au gr?bit s? distrug? tot f?r? s? se întrebe cu ce le înlocuiesc iar acum st?m în fa?a Marelui Urs cu pantalonii în vine;
- partenerul strategic trimite ambasadori (dac? nu las? cumva portarul ambasadei s? fac? treaba ambasadorului, pentru c? suntem atât de umili încât primim ordine ?i de la secretarul 2 al ambasadei) care în loc s? î?i vad? de ambasada lui se apuc? s? scrie legi pentru români, c? legiuitorii români sunt în vacan??;
- partenerul strategic î?i bag? nasul în politica intern? a României ?i d? ordin cine s? fie procuror ?ef, cine ?ef D.N.A. ?i cum s? voteze românii la referendum;
- partenerul strategic ne aduce din ?ara lui cianuri ?i companii petroliere care s? ne otr?veasc? p?mânturile ?i s? ne ia aurul metalele rare ?i gazele, pe nimic;
- partenerul strategic ne împrumut? câteva Humvee ?i ne trimite solda?ii la plimbare printre arabi, ca s? îngra?e nisipul afgan cu sânge românesc, c? ?la de cowboy nu e bun, con?ine E-uri;
- partenerul strategic ne cere s? îi punem la dispozi?ie toate secretele s? îi subordon?m toate serviciile secrete cu care s? coopereze în sistemul „ce e al t?u e ?i al meu, ce e al meu e numai al meu”, iar slugarnicii no?tri „achieseaz?”;
- partenerul strategic ne spune: „Voi nu mai ave?i nevoie de industrie, de agricultur?, de industrie de ap?rare, de industrie farmaceutic?, de spitale, de educa?ie, v? d?m noi tot, ?i s?rb?tori ?i Coca Cola, ?i mâncare la Mc Donald, ?i eroi ?i filme patriotice din care s? înv??a?i istoria noastr?, c? ?i a?a e mic? ?i se re?ine repede, nu ca a voastr?”;
- partenerul nostru strategic pune foc în lanul de grâu al vecinului, apoi ne pune s? strig?m „arde” ?i s? cerem ajutor, iar el, b?iat bun, vine cu câteva companii de „pompieri” veterani ai altor focuri ?i r?mâne pe la noi pân? se schimb? banii;
- partenerul strategic ne-a scos din cap doctrina ap?r?rii teritoriului na?ional ?i ne-a injectat doctrina ap?r?rii înaintate la grani?ele intereselor americane. A?a se face c? militarii nu mai înva?? s? î?i apere ?ara, înva?? doar s? intervin? în situa?ii de conflict împotriva turbulen?ilor neînarma?i sau prost înarma?i, înva?? s? se uite urât la civili ?i s? trag? la prima mi?care din ?old, ca Johne Waine ?i Billy the Kid.
Cam asta înseamn? partener strategic. Dac? mi-a sc?pat ceva, sper s? fiu iertat, nimeni nu e perfect, rog completa?i.
 
Ce fac americanii pentru prietenii lor?
 
Dar ca s? nu cread? cineva c? unchiul Sam are ceva cu noi ?i numai cu noi, s? vedem ce a f?cut el ?i pentru al?ii. Cu ce s? începem? Nu trebuie s? c?ut?m prea adânc pentru c? istoria lor este o micu?? carte de pove?ti. Dac? tot am pomenit de Afganistan, s? ne amintim c? între 1979 ?i 1989, afganii s-au luptat cu ru?ii iar pe vremea aia Rambo se juca de-a criket cu solda?ii afgani prieteni, le d?dea arme, muni?ie ?i îi pupa în fundul pe?terilor. Acum se bate cu aceia?i oameni c?rora le-a vândut arme pân? în ’89. De ce? Pentru c? afganii nu mai au nevoie de arme de la ei ?i dac? tot nu se mai bat cu ru?ii, s-au gândit ei, americanii s? nu le mai livreze gloan?e pe ascuns, ci pe fa?? - ?i din fa?? ?i din spate. Acum ru?ii sunt cei care vând arme afganilor ?i uite a?a industriile de armament ale celor doi granzi prosper?. Aten?ie Ucraina, se poate s? ai aceea?ii soart?. ?i ca s? nu cread? cineva c? asta este doar un caz izolat, s? ne amintim de Angola ?i cum au f?cut cei doi mari prieteni, Rusia ?i S.U.A., schimb de parteneri în timpul dansului ?i cum au sus?inut, înarmat ?i înt?râtat pe rând când pe cei din M.P.L.A. când pe cei din U.N.I.T.A. De aici cred c? s-au inspirat ?i cu Afganistanul. Aceea?i tactic? au folosit-o americanii ?i în Eritreea unde au schimbat taberele ca la Polc?, încât la un moment dat nu mai ?tiau nici ei pe cine sus?ineau ?i cu cine se luptau. Tr?iasc? ?i înfloreasc? industria de armament! Fra?ii canadieni s-au vindecat de colaborarea cu armatele vecinului de la Sud dup? ce au încasat din gre?eal? un „raid de rachete” exact în baza din Kandahar în 2002, fapt ce a dus la retragerea Canadei din misiune ?i intrarea românilor direct sub „friendly fire”.
 
Mai dori?i s? ?ti?i cum î?i trateaz? unchiul Sam prietenii? Aminti?i-v? de opera?iunea „Bay of Pigs” ?i încercarea de r?sturnare a lui Castro din 1961, o ac?iune „profund democratic? ?i în concordan?? cu toate tratatele interna?ionale.” Dup? ce au livrat arme ?i câ?iva agen?i C.I.A. contra?ilor, promi?ându-le sprijin naval ?i aerian, marele prieten, partenerul strategic, i-a l?sat cu fundul în balt? ?i la propriu ?i la figurat, negând orice amestec. C? a?a-i americanul. S? ne amintim ?i r?zboiul Malvinelor din 1982 unde S.U.A. avea un acord regional cu Argentina în caz c? aceasta s-ar afla în conflict indiferent de cine. Nu numai c? nu ?i-a respectat angajamentul, dar a ?i dat informa?ii perfidului Albion, informa?ii f?r? de care englezii o furau de nu se vedeau. În cel de-Al Doilea R?zboi Mondial, a?a cum ?tie toat? lumea, p?rin?ii ?i bunicii no?tri i-au a?teptat pe americani. Ace?tia au venit, au bombardat ?i au plecat. Cei care au fost doborâ?i au fost lua?i de armata român? ?i ?inu?i la mare respect, s? nu îi ia nem?ii care tare s-ar fi jucat cu ei. Drept r?splat?, dup? r?zboi, prietenii americani au b?tut laba cu rusul ?i ne-au l?sat pe mâna lui Stalin. Ar fi trebuit s? îi fi l?sat ?i noi pe mâna nem?ilor, dar noi suntem mai neciviliza?i, nu ne pricepem la strategii.
 
Sunt doar câteva dintre cele mai cunoscute exemple, dar ele sunt multe. S? ne amintim cum au fost l?sa?i s? moar? civilii ?i militarii americani din Pearl Harbour de?i se cuno?tea tot planul atacului, numai ?i numai pentru a putea intra într-un r?zboi nedorit de americani. ?i atunci ca ?i acum, ca ?i întotdeauna, produc?torii de armament ?i-au impus punctul de vedere în politica celui mai mare „prieten al omenirii”. M? gândesc c? nu ar fi exclus ca dup? ce conflictul din Ucraina se va extinde, poporul american s? spun? pass particip?rii pentru o perioad?, exact atât cât va trebui ca economiile europene s? cad?, ora?ele s? se distrug?, s? dispar? cei mul?i ?i pro?ti pentru ca apoi s? apar? unchiul Sam pe acela?i cal alb, s? „salveze„ omenirea ?i s? ne izb?veasc? de „cel r?u”, stabilind condi?iile p?cii ?i luându-?i partea leului. Dar ca s? nu spun? cineva c? a?a e „a la guerre, comme al la guerre”, ia s? vedem cum procedeaz? unchiul Sam în plan medical. În Africa explodeaz? o epidemie, Ebola mu?c? din carne vie. Pân? s? mu?te ?i din doi medici americani, nimeni nu ?tia nimic de un antidot, toat? lumea era însp?imântat?, boala f?r? leac, murim to?i. Cum au fost infecta?i doi medici americani cum apare brusc un medicament „aflat în faz? de experiment”, înc? neomologat, care, culmea, face minuni, cei doi americani scap?, dar ca s? nu cear? ?i al?ii suntem anun?a?i c? vaccinul nu e înc? sigur ?i ca s? ne convingem, este dat vaccinul la înc? doi oameni, un liberian ?i un spaniol ?i .. surpriz?, la ei nu merge, probabil este un vaccin care merge numai pe sânge de american. A mai fost dat el ?i la fra?ii din Albion, dar ei cic? l-au testat numai pe cobai ?i a mers, dar pe oameni nu ar fi ei chiar siguri c? merge decât dac? ar fi englezi. M?i s? fie al dracu vaccin cum ?tie el pe cine s? mearg?, doar pe americani, englezi ?i maimu?e, în rest nimic. Frumoas?.. combina?ie!
 
S.U.A. - Film ?i realitate
 
S? nu uit?m c? aproape toate din ultimele filme americane fac apologia violen?ei, a urii lor împotriva tuturor na?iilor lumii. Aproape nu a fost ?ar? s? nu fi fost folosit? în filme ca inamic sau poten?ial inamic al marii na?iuni. O s? spune?i c? e doar film. Nu, nu e doar film, nici R?zboiul Stelelor, nici „D” day, nici alte filme care prevestesc mari dezastre, nu sunt „doar filme”, sunt scenarii pe care partenerul strategic le are în vedere, le preg?te?te ?i le experimenteaz?. Prin filme, suntem preg?ti?i „strategic” s? iubim, s? vener?m, s? respect?m doar ce vine de la ei, doar ce iubesc ?i respect? ei. În Rambo vedem cum un singur om se lupt? cu o armat? întreag?, uneori ?i cu proprii ?efi, pentru ceea ce i se pare lui corect. Rambo reprezint? S.U.A., care lupt? împotriva tuturor - chiar ?i împotriva alia?ilor -, pentru ceea ce li se par just, indiferent de cred ceilal?i. Având atâtea exemple, cât de prost trebuie s? fii s? crezi în promisiunile ?i bunele inten?ii ale unui astfel de partener?
 
Uncle Sam?
 
Toat? lumea vorbe?te  despre unchiul Sam dar pu?ini ?tiu cine a fost. Unchiul Sam, cel care a devenit emblema Statelor Unite a fost un obscur m?celar, pe numele s?u real  Samuel Wilson, care a f?cut bani livrând carne unei tabere americane pentru instruirea solda?ilor recruta?i pentru r?zboiul cu Anglia din 1812. Apoi imaginea sa a fost adaptat? la nevoile propagandistice americane a?a c?în 1917, James Montgomery Flagg a creat imaginea clasic? a Unchiului Sam, aparut? pe afisele de recrutare, care se adresa privitorilor: „Am nevoie de tine pentru armata Statelor Unite”. Deci Unchiul Sam a fost ?i a r?mas un m?celar. Sublim? imagine, potrivit simbol.
- Va urma -
footer